Nyitólap
KITEKINTŐ
Elhunyt Daczó Árpád Lukács Atya ferences szerzetes

Elhunyt Daczó Árpád Lukács Atya ferences szerzetes

1921 Dédabisztra - 2018 Dés

 

A Gondviselésnek és Zomoráné Cseh Márta dési rovásírás kutatónak-oktatónak köszönhetjük életünknek azt a nagy ajándékát, hogy Lukács Atyát személyesen ismertük. Mártától kaptuk első könyveit, ő gyakran látogatta Désen a rendházban. Nagyon örültem, amikor írt nekünk róla. pl. egy részlet 2015-ös leveléből:

"Minden misére lejön, koncelebrál, minden közösségi imán: zsolozsmán, rózsafüzéren jelen van... Olyan kedves volt, amikor egyszer lejött a rózsafüzérre, elment Mária szobráig, elénekelt egy Mária éneket, ami akkor a lelkéből kiáradt..."

2016. november 6-án pedig ezt mondta Mártának: "Etelközben Álmos fejedelem áldozatot mutatott be a Boldogasszonynak, hogy megsegítse népét a hazatérésben. A Nagyboldogasszony vezérelte Árpádot, aki eszköz volt a kezében, általa vezette haza népét a Kárpát - Hazába."

Szakács Gábor több beszélgetést készített Lukács atyával a Magyar Demokrata keresztény-konzervatív hetilap számára. 2018. okt. 25. jelent meg rövid emlékezése ugyanitt. Néhány gondolat ezekből az írásokból:

Lukács Atyát 1945-ben Márton Áron püspök szentelte pappá. Kosteleki plébánosként a helybeli egyszerű emberek hitéletét látva kezdte el hitviláguk eredetének vizsgálatát, és megállapította, hogy babonának nem nevezhető emlékezetük jobb a történetírók okmányainál. Rámutatott, hogy a magyarság ősi istenasszonyának tisztelete hasonlít a kereszténység Szűz Máriájának tiszteletéhez. Ennek bizonyítékát abban látta, hogy amikor a nép tudomást szerzett Jézus édesanyjáról, azonnal felismerte, hogy ősi Boldogasszonyában immáron Máriát tiszteli, ami segítette kereszténységre való áttérésében.

Felháborította, ha az ősmagyarokat hitetlennek, bálványimádónak, pogánynak nevezték. Nézeteit így indokolta:

"Az a feladatom, hogy népemnek felcsillogtassam Boldogasszonyunk valóságát! Ahogyan annak idején őseinket bevezette a Kárpát-medencei ígéret földjére, és ott megtartotta, az előttünk álló időnek is az ő kezét fogva kell nekivágnunk."

Lukács Atya a kereszténységbe átmentett ősi magyar hagyományok feltárója és őrzője, 2015. szeptember 19-én kapta meg a Magyar Örökség Díjat.
2018. október 19-én helyezték örök nyugalomra a dési Rózsahegyi temetőben. 97 éves volt. A Boldogasszony fogadja őt örök oltalmába!

Friedrich Klára - Szakács Gábor
Fénykép: T. Szántó György

Nyitólap
KITEKINTŐ
Elhunyt Daczó Árpád Lukács Atya ferences szerzetes
Oldal tetejére