Nyitólap
KÖRÜNKRŐL
F.S. Rovásíró Kör Napja - Köszöntő

Forrai Sándor Rovásíró Kör Napja
2007. március 3.
Magyarok Háza
Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.

Köszöntő

Kedves Magyar Nemzettársaim!

Oly időben kértünk meg benneteket erre a találkozásra, amikor teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi történik az országban két hét múlva. A mi feladatunk ezzel szemben a kiszámíthatóság. Mert a Forrai Sándor Rávásíró Kör csak ezzel a kiszámíthatósággal érheti el legalapvetőbb célját, természetesen az új rovásemlékek felkutatása mellett, a történelmi Magyarország tanulóifjúságának tanítását és versenyek keretében történő összeismertetését. Ebben senki és semmilyen körülmény nem akadályozhat meg bennünket.

Erre legjobb példa, hogy az ország vezetőinek önkényuralmi pökhendisége következtében kialakult polgárháborús viszonyok sem tántorították el a rovásírókat a gyakorlástól és felkészüléstől. Tavaly a magyarországi területről mintegy 160 általános és középiskolás jelentkezett az elődöntőkre, idén már 200, és rajtuk kívül készülnek ismét a délvidékiek, erdélyiek, felvidékiek és jelezték részvételüket a kárpátaljaiak is.

A történelmi országban sorra alakuló rovásíró körök megértették, hogy tanulás nélkül nem építhetünk új hazát, nem lehetnek okos, és nemzetünk ősei iránt elkötelezett, azokat beszédeikben megemlítő vezéreink. Mert jelenleg ennek vagyunk tanúi.

Az ellehetetlenített megélhetés miatt dühös emberek egy része, és itt tisztelet a kivételnek, kizárólag életfeltételei romlása miatt vonul az utcára, nem azért, mert a kormányintézkedések a magyart, mint nemzetet igyekeznek letörölni a történelem színpadáról. A nemzettudatában ingatag embert ugyanis néhány kedvező ígérettel le lehet venni a lábáról, meg lehet téveszteni. Ez történt a MSZP két utóbbi választási győzelme idején.

A nemzettudatos embernél ezek az alamuszi, aljas módszerek hatástalanok. Hogy megkönnyítse a tanulást és eligazodást a számtalan könyv és írás világában, a Forrai Sándor Rovásíró Kör évente megszólaltatja a velünk élő, példaértékűnek tartott kortársakat is. Lett légyen gyermek, vagy felnőtt, ahogyan ma is látni fogjátok, akiről tapasztalataink szerint úgy gondoltuk, hogy cselekedeteivel az adott időpontig a nemzet felemelkedésének ügyét szolgálta, annak ismertségét saját szerény eszközeinkkel igyekeztünk erősíteni.

Ennek megvalósítása érdekében döntöttünk 2001-ben a Forrai Sándor Rovásíró Kör Napja évenkénti megrendezéséről a Magyarok Házában. Azért nem rovásíró napot tartunk, mert nem témájában korlátozott szakmai összejövetelben gondolkodtunk, hanem annál szélesebb körű ismeretterjesztésben. És nem is vitanapnak tekintettük, hanem egy-egy előadó fél órás tájékoztatójának az általa választott témakörben, amelyet az érdeklődők díjmentesen hallgathattak és hallgathatnak meg. Sajnálatos módon akadtak közöttük, akikkel a későbbiekben megszakadt kapcsolatunk, és vannak, akikre azóta is felnézünk.

Elveinkből, amelyek a bizonyítékokon alapuló ismeretek továbbadását célozzák, mind a mai napig, nem engedhettünk. Következésképpen a mi kiadványainkat olyan hivatalos állami intézmények, mint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Kulturális Alapprogram nem támogatják. Támogatták viszont a rovásírásversenyeket anyagi lehetőségeikhez mérten magánszemélyek, vállalkozók, akik megértették a rovásírás és a Forrai Sándor Rovásíró Kör küldetését, üzenetét.

Ez pedig két hasonlattal élve a következő: Baktay Ervin a keleti filozófiák és vallások példaértékű mestere mondotta, hogy "Azon az úton egyetlen lépés sem vész kárba". Mi ezt az üzenetet a rovásírásra alkalmazzuk. A másik idézet Gárdonyi Géza Egri csillagok című történelmi regényének elején olvasható, amikor a sikeretlen török szultán elleni merénylet után Gábor pap szomorúan így szól társaihoz: "Fiaim, megmenthettétek volna Magyarországot!" Ezt a mondást feleségemmel, Friedrich Klára rovásíráskutató/oktatóval a mögöttünk álló több évtizedes tapasztalat alapján úgy tolmácsoljuk, hogy az országot és a magyarságot a kiművelt rovásírók fogják megmenteni.

Kedves és tisztelt magyar nemzettársaim!

Még sok mindent felsorolhatnék, amivel ki lehetne egészíteni a nemzetmentés feladatkörét, de nem teszem, mert ezen írásműveltségünk indíthat el mindenkit a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb és legérthetőbb módon, a többi már szinte magától jön. Éppen ezen tapasztalat birtokában kérünk benneteket, hogy legyetek társaink ezen az úton s kezdeti lépéseknél, majd ki-ki saját érdeklődésének megfelelő módon képezze tovább magát a Szent Korona tan, a trianoni gyalázat, az ország szabadságharcai, a gazdaság és tudomány területén. Ebben meghívott felnőtt előadóink szakmai felkészültségükkel, a diákok elhivatottságukkal, Forrai Sándor pedig baráti üzenetével, üdvözletével és bíztatásával lesznek a segítségetekre.

Szakács Gábor

Nyitólap
KÖRÜNKRŐL
F.S. Rovásíró Kör Napja - Köszöntő
Oldal tetejére