Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Csikszeredai Quo vadis Székelyföld? Konferencia

Csikszeredai Quo vadis Székelyföld? Konferencia

Zárónyilatkozat

Székelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen ennek az útnak első mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele! Kérjük pedagógusainkat és a szülőket, tanítsák gyermekeinket, hogy sajátítsák el ezt a kincset! Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit, hogy a helységtáblákon tűntessék fel a települések nevét székely rovásírással is!

Csíkszereda, 2003. június 21-én
Isten áldása legyen a munkánkon!

A Quo vadis Székelyföld? Konferencia
Forrás: http://www.szittya.com/qquo%20vadis.htm

Zárónyilatkozat - Székelyföld-konferencia
Sun, 22 Jun 2003 15:45:41 +0300

Szombaton, június 21-én Csíkszeredában lezajlott a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága által kezdeményezett Quo vadis Székelyföld? konferencia, melyet megelőzően az MVSz elnöke Rácz Sándorral és Dr. Csapó Józseffel együtt Székelyföld kilenc településén tartott találkozókat, amelyeknek tárgykörét képezte a térség jövője az EU küszöbén.

A Csíkszeredai konferencia megfogalmazta Székelyföld és a székelység autonómia-törekvéseit, melynek alapját a székely nép és a székely székek évszázadok során kialakult és megélt önkormányzata képezi.

Quo vadis Székelyföld? Konferencia

Zárónyilatkozat

Emlékezve arra, hogy az I. világháborút követően létrejövő román állam önkormányzatot ígért az erdélyi magyarságnak, valamint arra, hogy 1919. december 9-én Párizsban, a Társult Főhatalmakkal megkötött szerződésben Románia kötelezettséget vállalt a székelyek autonómiájának szavatolására, mely önkormányzási lehetőség Isten színe előtt minden népet megillet, üdvözölve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében megfogalmazott szándékot a regionális autonómia elveinek jogi érvényesítésére, arra, hogy Székelyföldön - mely föld megközelíti az EU-tagvárományos Szlovénia nagyságát - az összefüggő területen élő székelység 87%-át adja a közel egymillió lelket számláló népességnek, felidézve azon gazdag és kikristályosodott rendszert alkotó önkormányzati hagyományokat, amelyek a rendtartó székely települések falutörvényeitől az 1505. november 23-án elfogadott Székely Constitutio-ig terjednek, amely az európai jogalkotást két évszázaddal megelőzve törvényerőre emeli a személy szabadságát, a Csíkszeredai Konferencia a következőket nyilatkozza:

A történelmi Székelyföldön meghonosult önkormányzást a székely székek szervezettsége és hatásköre testesítette meg. A székek területi autonómiával éltek, saját közigazgatással, sajátos társadalmi felépítéssel és jogokkal.

A székely nép Székelyföldön őshonos, ismeri történelmét, őrzi hagyományait, tudatában van kulturális öröksége gazdagságának és birtokában egy saját írásmódnak, a székely rovásírásnak.

A Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett székelyföldi tanácskozás-sorozat és ennek záró rendezvénye, a Csíkszeredai Konferencia, a székely népnek, mint a magyar nemzet szerves részének magára találását, önkormányzási törekvéseinek megismerését szolgálta és szolgálja.

Ismerve és elismerve az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet nemzeti önazonosság védelmére vonatkozó elveit és dokumentumait, Székelyföld lakosaik halaszthatatlannak tartjuk a történelmi székely székek alkotta Székelyföld eurorégióvá minősítését és a többségben lévő lakosság nemzeti önazonosságának védelmében, a közigazgatási hatáskörök mellett, sajátos közösségi jogokkal való felruházását, mely területi önkormányzás Székelyföld minden polgárát megilleti. Amikor időszerűvé válik, az Európai Unió biztosítson Székelyföld eurorégió részére a számarányának megfelelő képviseletet az Európai Parlamentben.

Székelyföld őshonos közösségének tagjaiként, el akarjuk nyerni az Európai Unió államaiban gyakorlattá vált, a Nemzeti Kisebbségek Védelmére Vonatkozó Európai Keretegyezményben jogként feltüntetett, és a székelység történelme során már megélt teljes és tényleges egyenlőséget.

Igényeljük a székely székek és a Székelyföld területi autonómiájának örvényerejű statum általi helyreállítását.

Felszólítjuk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testületének tagjait, késedelem nélkül kezdeményezzék a települési és a széki nemzeti tanácsok, a Székely Nemzeti Tanács megalakulását, az Agyagfalvi megemlékezés méltó köszöntésére.

Székelyföld autonómiáját csakis együtt, közös akarattal érhetjük el. Legyen ennek az útnak első mérföldköve az Isten ajándékaként elnyert székely rovásírás közkinccsé tétele. Kérjük pedagógusainkat és a szülőket, tanítsák gyermekeinket, hogy sajátítsák el e kincset. Kérjük székely településeink önkormányzati testületeit, hogy a helységtáblákon tüntessék fel a települések nevét a székely rovásírással is.

Csíkszereda, 2003. június 21-én
Isten áldása legyen a munkánkon!

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Csikszeredai Quo vadis Székelyföld? Konferencia
Oldal tetejére