Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

Az új NAT tervezet 2018 és a rovásírás ---> ÚJ!

A székely-magyar rovásírás Magyarország művelődéstörténetének fontos része és egyúttal a hagyományőrzés nemes formája. Méltó rá, hogy nevesítve is bekerüljön az új tantervbe. Bár nem nevesítve, de 2012-es tanterv lehetőséget biztosított a Hon és népismeret tantárgyon belül az oktatására... Megtekintés

 

Aracs üzenete ---> ÚJ!

Viharos története során a Délvidék sokat szenvedett. A délről érkező rendszeres támadások itt érték el a történelmi Magyarország területét, és csaknem kipusztították az ott őshonos magyarságot. Egykori létüket csak romok bizonyítják... Megtekintés
 

Elhunyt Daczó Árpád Lukács Atya ferences szerzetes ---> ÚJ!

A Gondviselésnek és Zomoráné Cseh Márta dési rovásírás kutatónak-oktatónak köszönhetjük életünknek azt a nagy ajándékát, hogy Lukács Atyát személyesen ismertük. Mártától kaptuk első könyveit, ő gyakran látogatta Désen a rendházban. Nagyon örültem, amikor írt nekünk róla. pl. egy részlet 2015-ös leveléből... Megtekintés
 

In memoriam Dr. Pákh Sándor Csaba ---> ÚJ!

Negyven évnyi barátság után nagyon nehéz búcsúzni a legjobb baráttól, de a szívszorító érzelmeket nem feledve, mégiscsak emlékeznem kell Dr. Pákh Sándor Csabáról, hogy ne csak az én szívemben maradjon meg az emléke, hanem a tágabban vett családi, baráti és ismeretségi kör is emlékezhessen róla... Megtekintés

 

ÁLOM HAVA - megjelent DVD-n! ---> ÚJ!

Örömmel értesítek minden érdekeltet, hogy Bicskei Zoltán délvidéki (Magyarkanizsa) rendező ÁLOM HAVA című magyar-szerb koprodukcióban létrejött történelmi eposza megjelent DVD lemezen... Megtekintés
 

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma ---> ÚJ!

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma... Megtekintés

 

Bod Péter példája az idegen betű, az X kiküszöbölésére ---> ÚJ!

Amikor a 10-11. században a latin betűs írásra át kellett térnünk, ebben szép magyar nyelvünk 13 hangjára nem volt jel. (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü). Továbbá a 4 idegen betű, a négy hívatlan vendég, a W, Q, X, Y sok zavart okozott és okoz még napjainkban is... Megtekintés
 

Latin betűs összerovások a 17. századból ---> ÚJ!

2003-tól több írásomban mutattam bizonyítékokat arra a feltételezésemre, hogy a latin nagybetűk összevonásának gyökerét is a szkíta-hun-avar-magyar rovásírásban kell keresnünk, mivel őseink tanításának hatására alakult ki. Két újabb lelethez jutottam hozzá az Archaeologiai Értesítő 1894-es évfolyamának köszönhetően ... Megtekintés
 

Papírra rótt történelem ---> ÚJ!

FRIEDRICH KLÁRA PEDAGÓGUS - AKI NEMCSAK TANÁRKÉNT VÁLT ISMERTTÉ, HANEM A ROVÁSÍRÁS EGYIK LEGISMERTEBB HAZAI NÉPSZERŰSÍTŐJEKÉNT IS - BETÖLTÖTTE 70. ÉLETÉVÉT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL BESZÉLGETTÜNK ÉLETÚTJÁRÓL ÉS SZENVEDÉLYÉRŐL, A ROVÁSÍRÁSRÓL... Megtekintés

 

ROVÁSÍRÁS VERSENY KÖRKÉP ---> ÚJ!

Friedrich Klára: Visszatekintés 1998-tól 2018-ig
Szeretném felidézni azt a 20 évvel ezelőtti rovásírás versenyt, melyet 1998 március 11- én Szakács Gábor rendezett Budapest XVI. kerületében. Az 1997 őszén meghirdetett megmérettetésre csaknem száz (98) tanuló jelentkezett a kerület iskoláiból. Az itt következő, 20 évvel ezelőtti győztesek ma már 30-35 éves felnőtte
k... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról ---> ÚJ!

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Történelmi párhuzam ---> ÚJ!

Egyre szemtelenebbül követeli Nyugat- és Dél-Európa egy része az iszlámvallású bevándorlók Magyarországra történő beengedését. Mintha a történelem ismételné önmagát, ha felidézzük a költő és hadvezér Zrínyi Miklós idejében történteket... Megtekintés
 

Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nándor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesztésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a "Hiszek Magyarország feltámadásában", vagy a "Csonka Magyarország nem ország" jelmondatok... Megtekintés
 

És mi a helyzet a "szenzációs" boszniai piramisokkal? ---> ÚJ!

A boszniai piramisok nagy vihart kavartak. Csaknem tökéletesen illik rájuk, amit Mandics György a Karacsay kódex-ről írt: Mindenki szidta, senki se látta. Röviden a nagy indulatokat kiváltó történet... Megtekintés

 

Más tollával ékeskednek... ---> ÚJ!

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhány képet mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

Attila ifjúsága:
Megtekintés
Pogány imák:
Megtekintés
Rákóczi él:
Megtekintés
Hunyadi Mátyás igazsága:
Megtekintés
 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban is megfogalmazta. (Szakács Gábor)

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II formuliert.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

 

Szakács Gábor-Friedrich Klára: Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik


Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére