Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

ROVÁSÍRÁS VERSENY KÖRKÉP ---> ÚJ!

Friedrich Klára: Visszatekintés 1998-tól 2018-ig
Szeretném felidézni azt a 20 évvel ezelőtti rovásírás versenyt, melyet 1998 március 11- én Szakács Gábor rendezett Budapest XVI. kerületében. Az 1997 őszén meghirdetett megmérettetésre csaknem száz (98) tanuló jelentkezett a kerület iskoláiból. Az itt következő, 20 évvel ezelőtti győztesek ma már 30-35 éves felnőtte
k... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról ---> ÚJ!

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

1968: Rock and roll és lázadás ---> ÚJ!

1968 szelleme a rock műfajában is megjelent. A baloldalt éltető, a bajokért egyedül a nyugati társadalmakat felelőssé tevő hangvételre főleg a Rolling Stones és John Lennon volt fogékony, a szabadság eszméjének dicsőítése pedig már korábban meghatározta a műfajt... Megtekintés
 

A Tászok-tetőtől a boszniai Nap-piramisig ---> ÚJ!

Friedrich Klára és férje Szakács Gábor magyarországi rováskutatók és rovásszakértők a 2007-ben jártak először a Tászok-tetőn, vizsgálva az ottani rovásemlékeket... Megtekintés

 

A hiteles őstörténet a nemzeti felemelkedés alapja ---> ÚJ!

A Tárih-i Üngürüsz visszaadja a magyarság őstörténetének hitelét a regősökig és Nemród királyig - mondja Grandpierre Attila, a 160 éve felfedezett és most eredeti alakban nyilvánosságra hozott dokumentumról. Az Anonymusnál jóval korábbi geszta még a Géza fejedelem előtti korszakból származhat, és a hun-szkíta előzmények szerint tárgyalja a magyarok eredetét... Megtekintés
 

Búcsú Csete Ildikótól és Szervátiusz Tibortól ---> ÚJ!

2018 tavaszán két nagy művészünktől kellett búcsút vennünk, akiknek néhány alkotásán a magyar rovásírás is megjelent, kölcsönösen nemesítve egymást az alkotó, a mű és legnagyobb művelődéstörténeti kincsünk. Így lett tökéletes, befejezett és magyar.

Április 22-én Csete Ildikó textilművész 78 évesen, április 25-én pedig Szervátiusz Tibor szobrászművész 88 évesen lépett Csaba királyfi csillagösvényére.

A fényképen Csete Ildikó és Z.Urbán Aladár látható, a Palóc Társaság zászlójának átadása közben. Hátérben a Csete Ildikó által készített rovásírásos zászló. Védett kép, nem másolható! (F.K.)


A másik képen Szervátiusz Tibor Kőrösi Csoma Sándor szobrának rovásírásos részlete látható, pontosabban sejthető. A kép forrása: http://www.dkvk.hu/index.php?page=szobrok&idje=16

 

Árpádkori ereklyetartó kereszt két rovásjele ---> ÚJ!

Egy 109 évvel ezelőtt megjelent Archaeologiai Értesítőben fedeztem fel a rajzot, melynek aláírása: ÁRPÁDKORI EREKLYETARTÓ BRONZKERESZT KRISZTUS BEVÉSETT KÉPÉVEL. További ismeretet nem tudunk meg a keresztről az Értesítőből ... Megtekintés

 

A Jézus kápolna rovásjelei ---> ÚJ!

Székelyföldnek sok csodája van, de ezek közül is kiemelkedik Székelyudvarhely déli bejáratánál található Jézus kápolna. ( Rákóczi u. Medence u. sarok) Lakatos István csíkkozmási plébános és krónikás (1702) "Jézus házának nevezett Jézus neve kápolnaként" említi... Megtekintés

 

Galánta a nyelvhatáron ---> ÚJ!

Egy ősi mondás szerint mindenki addig él, ameddig beszélnek róla. Népek esetében ez úgy módosul: ameddig az atyák nyelvét az utódok használják. A felvidéki magyarság száma egyre csökken, és megosztottság is gyorsítja a folyamatot ... Megtekintés
 

Tászok-tető: biztonságban a kövek ---> ÚJ!

Örvendetes, amikor van foganatja a figyelem felhívó újságírásnak. 2017. áprilisában hallottuk Székelyföldön, hogy a sok jelet hordozó és emiatt művelődéstörténetileg rendkívül értékes Tászok-tetői kövek a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum épületéből kikerültek az udvarra, minden védelem nélkül... Megtekintés

 

Múltunk a bódorgó köveken ---> ÚJ!

Székelyföldön mindig érik az embert kellemes meglepetések. Ezek közé tartozik, hogy gyakran bukkanhatunk a magyarság ősi, rovásírásnak nevezett emlékeire. Maroshévíz határában, a helyiek szerint egykor Attila várának helyszínt adó dombon székely-magyar betűkkel vésett köveket találtak ... Megtekintés

 

Történelmi párhuzam ---> ÚJ!

Egyre szemtelenebbül követeli Nyugat- és Dél-Európa egy része az iszlámvallású bevándorlók Magyarországra történő beengedését. Mintha a történelem ismételné önmagát, ha felidézzük a költő és hadvezér Zrínyi Miklós idejében történteket... Megtekintés
 

Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nándor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesztésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a "Hiszek Magyarország feltámadásában", vagy a "Csonka Magyarország nem ország" jelmondatok... Megtekintés
 

Táltos vagy sámán?

A lenti írás 1999-ben készült és 2000-ben nyomtatásban is megjelent a Ház a hídon c. füzetemben. Sajnos a helyzet az utóbbi 18 évben sem változott, a magyar köztudatban és a "tudományos" szakirodalomban még mindig zűrzavar van és a zűrzavart igyekeznek is fenntartani a témát illetően... Megtekintés
 

És mi a helyzet a "szenzációs" boszniai piramisokkal? ---> ÚJ!

A boszniai piramisok nagy vihart kavartak. Csaknem tökéletesen illik rájuk, amit Mandics György a Karacsay kódex-ről írt: Mindenki szidta, senki se látta. Röviden a nagy indulatokat kiváltó történet... Megtekintés

 

Más tollával ékeskednek... ---> ÚJ!

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhány képet mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

 

Atilla öröksége - CD

A változó világ változó hanghordozó megjelenést hoz magával. Ennek példája az Atilla öröksége című kiadvány, amely hivatalos CD-formátumban csak jövőre jelenik meg, szerkesztői azonban a hanganyagot már augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elérhetővé, letölthetővé tették a világhálón.... Megtekintés

 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 

Kedves Látogatók!

Mindenek előtt köszönet az újra indított Vendégkönyvünkbe érkezett hasznos és bátorító észrevételekért, javaslatokért. Amint látható, honlapunkat tartalmi és téma összetartozás szerint átszerkesztettük. Ideje volt, hiszen rengeteg egymáshoz kapcsolódó írás került különböző fejezetekbe és ott sem egymás mellé. Egyben megjegyzésem is volna. Egyre gyakrabban tapasztaljuk Friedrich Klárával, hogy honlapunk saját kutatásaink és utazásaink során készített fényképeit egyesek hivatkozás nélkül felhasználják, még könyvük címlapjára is felkerült forrás megjelölés nélkül a Tatárlakai korong nálunk található színes fényképe. Ezt nem hagyhatjuk, hiszen nem ezért fordítunk időt, pénzt, fáradtságot honlapunk minőségének fenntartására. Amennyiben a jövőben küldözgetett körlevelekben vagy bármely más nyilvános adathordozón visszaélést tapasztalunk, névvel, címmel feltesszük a Más tollával rovatba! Köszönettel a megértésért, egyben hasznos olvasást és eredményes tanulást kívánva: Szakács Gábor

 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban versben is megfogalmazta.

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in his poem in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II in seinem Gedicht formuliert.

Friedrich Klára - Szakács Gábor: Rákóczi él című CD-jéről
(Onody Gyula klipje)

Szakács Gábor - II. Rákóczi Ferenc - Friedrich Klára: Hej Magyarország! ... YouTube

Hej, Magyarország!
II.Rákóczi Ferenc verse - Friedrich Klára verse - Szakács Gábor zenéje

R. F. Magyar nemzet, kérlek, tekéntsd meg magadat,
Vitéz módra termett nagy híres voltodat
Mert mind eltapodták minden hatalmadat,
És mind elterhelték szép friss ágaidat.

F.K. Hej, Magyarország! Mondd meg mi lett városaiddal?
Hej, Magyarország! Mi lett a falvaiddal?
Hej, Magyarország! Mondd mi lett a múltaddal?
Hej, Magyarország! Mi lett a váraiddal?

R.F. Vajki sok sóhajtást szívünkből bocsátunk,
Hogy kéntelenségből nagy summákat adunk,
Szép örökségünkből immár el-kifogytunk,
Hogy csak koldulásra teljességgel juttunk.

F.K. Hej, Magyarország! Mondd meg mit tettek folyóiddal?
Hej, Magyarország! Mit tettek lovaiddal?
Hej, Magyarország! Mit tettek nyájaiddal?
Hej, Magyarország! Mit tettek szép fáiddal?

F.K. Hej, Magyarország! Mondd meg mi lesz gyermekeiddel?
Hej, Magyarország! Mi lesz a hőseiddel?
Hej, Magyarország! Mi lesz az álmaiddal?
Hej, Magyarország! Teérted szól a dal!

----------------------------------------------

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

A Rákóczi él lemez klipjei
A klipeket Onody Gyula készítette

Szakács Gábor - II. Rákóczi Ferenc: Vallomás ...
YouTube-1. ... YouTube-2.
Szakács Gábor - Friedrich Klára: Elvándorló dal ...
YouTube
Szakács Gábor - Friedrich Klára: Rákóczi él ...
YouTube
Szakács Gábor - Friedrich Klára: Bujdosó ének ...
YouTube
Szakács Gábor - Friedrich Klára: Rákóczi álma ...
YouTube
Szakács Gábor - Friedrich Klára: Hazatérés ...
YouTube

 

Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Békekötés - Rákóczi él CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik

 

MyStat statisztika - honlapunk helyezése

Dátum
Kult.-Műv. csoportban honlapunk
Összes csoportban honlapunk
 
2011-08-07
1025
közül
15.
21835
közül
584.
2011-04-20
1025
közül
13.
21835
közül
439.
2010-04-27
1064
közül
19.

22219

közül
571.
2009-03-18
1120
közül
17.
2009-07-15
1025
közül
12.        

Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére