Nyitólap
NYITÓLAP


Magyarország Alaptörvénye

Isten áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén,
felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat:
...
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát...
a Kárpát- medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk.

 

Bevezető helyett

Forrai Sándor könyve tökéletesen foglalja össze a róla elnevezett Rovásíró Kör szellemiségét, amely a tanár úr útmutatása alapján a magyarság múltjának és őseinek tisztelete, emlékük megőrzése és népszerűsítése céljából alakult... Megtekintés

 

Az Újszövetség rovásírással! ---> ÚJ!

Szabó Károly budapesti tiszteletes úr, miután megismerkedett a rovásírással, fontosnak érezte, hogy az Új Testamentumot megjelentesse ősi írásunkkal. A mű elkészült, megjelenése az idei húsvéti időszakra várható.

A Biblia latinbetűs és rovásos párhuzamos oldalakra szerkesztett. A mérete A4-es formátum, kb. 600 oldal, amely több mint 500 színes, egyedi, kézzel festett iniciálét tartalmaz, köszönhetően Szabó Károly keze munkájának. A kemény, bőrutánzatú kötésben megjelenő mű méltó dísze lehet mindenki könyvespolcának. A rovás oldalak átírását Tisza András készítette a nemzetközi UNICODE szabványba fogadott Forrai Sándor betűsorral. Az ára: 9900 forint.

Akit érdekel ez a mű, jelezze Szabó Károly tiszteletes úrnak a köv. elérhetőségen: 06 30-319-05-59, karolui@hotmail.com


 

GYÖK-erek hangképversek: Hermányos Mária könyve

Hermányos Mária foglalkozása grafikus, önkormányzati képviselő Csömörön. Saját tapasztalataim szerint közösség építő személyiség. Magyar emberként, ráadásul grafikusként borítékolható volt a végzete: beleszeretett a rovásírásba. Ebből a szerelemből született aztán egy csodaszép gyermek, egy könyv, a GYÖK-erek-hangképversek.

Mária tökéletesen ráérzett arra, hogy a magyar nyelv és a rovásírás között a legszorosabb összefüggés áll fenn. Így nagyon helyesen tette, amikor Czuczor Gergely és Fogarasi János magyar nyelvi szótárának anyagából merített hangképverseihez.

Jómagam mindig megdöbbenek azon, hogy a hivatalos tudomány nyelvészeinek többsége még napjainkban sem ismeri a rovásírást, melynek fennmaradt hiteles szövegei fontos magyar nyelvemlékek. Amikor át kellett térnünk a latin betűs írásra, ebben 13 magyar hangunkra nem volt jel és ez veszélyeztette anyanyelvünk lejegyezhetőségét és fennmaradását (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, K, J, Á, É, Ö, Ü). Ha elolvassuk Mária könyvében az ezekhez a betűkhöz tartozó hangképverseket, megtapasztaljuk, milyen kincseket vesztettünk volna el, ha nincs a hangok létét bizonyító rovásírásunk.

Tanult szakmám a beszédjavítás, beszédfejlesztés, idegen szóval logopédus voltam. Így állíthatom, hogy ez a könyv nem csak a lélek felüdítéséhez, a magyar nyelv gazdagságában való gyönyörködéshez járul hozzá. Jól tudnák alkalmazni a logopédusok, különösen a felnőttek beszédhibáinak javításához. Ugyanis ehhez a területhez elég kevés a leírt szóanyag, jómagam is órákat töltöttem a felnőtt beszédhibásokkal való foglalkozás előtt, hogy a Csacsi Csabi típusú versikék helyett kitaláljak valamit 40-50 éves komoly hölgyeknek és uraknak. Különösen jól használható lenne a rendkívül gazdag és ritmusos szóanyag színészek, rádió és televízió bemondók, szónokok, továbbá szélütésen, agyvérzésen átesettek beszédgyakorlataihoz.

A GYÖK-erek c. könyv a Pult Kft. forgalmazásában, az Anima könyvesboltokban kapható.

Szeretettel ajánlom a könyvet: Friedrich Klára

 

Aknay János a rovásírásról ---> ÚJ!

Aknay János festőművészt többször említettem a rovásírással kapcsolatban. A Magyar Hírlap 2019. február 23-i számában ( papír újság, nem világhálós!) Petrovics Gabriella beszélget vele (részlet)... Megtekintés

 

Aracs rovásai ---> ÚJ!

Az Aracs-i romtemplom területe azon helyek egyike, ahova mindig visszavágyik az ember, hogy Isten lábnyomába léphessen, mint az énlakai vén hársfa alatt, vagy a lévai vár romjai között és még sok más helyen a Kárpát-medencében... Megtekintés

 

Az új NAT tervezet 2018 és a rovásírás ---> ÚJ!

A székely-magyar rovásírás Magyarország művelődéstörténetének fontos része és egyúttal a hagyományőrzés nemes formája. Méltó rá, hogy nevesítve is bekerüljön az új tantervbe. Bár nem nevesítve, de 2012-es tanterv lehetőséget biztosított a Hon és népismeret tantárgyon belül az oktatására... Megtekintés

 

Aracs üzenete ---> ÚJ!

Viharos története során a Délvidék sokat szenvedett. A délről érkező rendszeres támadások itt érték el a történelmi Magyarország területét, és csaknem kipusztították az ott őshonos magyarságot. Egykori létüket csak romok bizonyítják... Megtekintés
 

Torma Zsófia régésznő munkássága liberális és román szemszögből ---> ÚJ!

Torma Zsófia (1832-1899), a világ első régésznője hosszú évtizedek után a liberálisok ingerküszöbét is elérte. A 444.hu oldalon 2018. november 18-án egy Varga Máté nevű szerző tudományosnak álcázott cikke a következő furcsa címmel jelent meg: "Sofia Szászsebesről többször ír, kár, hogy nem férfi"... Megtekintés

 

Árpád fejedelem Tarkacsu nevű fiáról... ---> ÚJ!

Egy liberális ismerősöm nagyon okosnak és szabad szellemiségűnek képzeli magát. Ez a téveszme nála abban nyilvánul meg, hogy mindent gúnyol, ami a magyar történelem akadémiai változatától (finnugor-török származás és nyelvrokonság) eltér. Egy rekkenő nyári napon az élelmiszerboltban azzal a valószínűleg hőguta okozta ötlettel tört rám, hogy Árpád fejedelem Tarhos nevű fiának neve a tarhál (pénzt kéreget) szóból származik. Ezzel az írással szeretném visszautasítani ezt a magyarok őseit sértő, méltatlan, tudatlan megjegyzést ... Megtekintés

 

ÁLOM HAVA - megjelent DVD-n! ---> ÚJ!

Örömmel értesítek minden érdekeltet, hogy Bicskei Zoltán délvidéki (Magyarkanizsa) rendező ÁLOM HAVA című magyar-szerb koprodukcióban létrejött történelmi eposza megjelent DVD lemezen... Megtekintés
 

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma ---> ÚJ!

Az Old Hungarian rovás betűkészlet új szabványszáma... Megtekintés

 

Bod Péter példája az idegen betű, az X kiküszöbölésére ---> ÚJ!

Amikor a 10-11. században a latin betűs írásra át kellett térnünk, ebben szép magyar nyelvünk 13 hangjára nem volt jel. (TY, GY, NY, LY, SZ, ZS, CS, J, K, Á, É, Ö, Ü). Továbbá a 4 idegen betű, a négy hívatlan vendég, a W, Q, X, Y sok zavart okozott és okoz még napjainkban is... Megtekintés
 

Latin betűs összerovások a 17. századból ---> ÚJ!

2003-tól több írásomban mutattam bizonyítékokat arra a feltételezésemre, hogy a latin nagybetűk összevonásának gyökerét is a szkíta-hun-avar-magyar rovásírásban kell keresnünk, mivel őseink tanításának hatására alakult ki. Két újabb lelethez jutottam hozzá az Archaeologiai Értesítő 1894-es évfolyamának köszönhetően ... Megtekintés
 

Papírra rótt történelem ---> ÚJ!

FRIEDRICH KLÁRA PEDAGÓGUS - AKI NEMCSAK TANÁRKÉNT VÁLT ISMERTTÉ, HANEM A ROVÁSÍRÁS EGYIK LEGISMERTEBB HAZAI NÉPSZERŰSÍTŐJEKÉNT IS - BETÖLTÖTTE 70. ÉLETÉVÉT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL BESZÉLGETTÜNK ÉLETÚTJÁRÓL ÉS SZENVEDÉLYÉRŐL, A ROVÁSÍRÁSRÓL... Megtekintés

 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról ---> ÚJ!

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Más tollával ékeskednek...

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhányat mutatunk be... Megtekintés

 

Szakács Gábor és Friedrich Klára történelmi zeneművei

Az alábbi elérhetőségeken hallgathatók és szabadon letölthetők Szakács Gábor és Friedrich Klára itt következő történelmi zeneművei:

Attila ifjúsága:
Megtekintés
Pogány imák:
Megtekintés
Rákóczi él:
Megtekintés
Hunyadi Mátyás igazsága:
Megtekintés
 

Forrai Sándor: A magyar nemzettudat tízparancsolata


 
Nyilatkozat

A Magyarországot napjainkban gyalázó, leckéztető Európa nem segített hathatósan sem a törökök, sem a Habsburgok, sem a szovjet bolsevizmus ellen. Szemforgató magatartását, az ország kifosztását II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 1703-ban is megfogalmazta. (Szakács Gábor)

These days Hungary is being abused by European countries that never helped her in fighting the Turks, Habsburgs and Sovjets. Their hypocritical behaviour and robbing out the Land was proclaimed even by prince Francis Rakoczi II in 1703.

Heutzutage wird Ungarn von den europäischen Ländern geschimpft, die das Land weder Türken, noch Habsburgen und Sowjets nicht geholfen hatten. Ihre scheinheilige Haltung und Ausrauben des Landes wurde schon in 1703 von Fürst Francis Rakoczi II formuliert.

II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Recrudescunt)
(részlet)

"A magyar nemzet végső veszedelmében, régi szabadságának visszaszerzésére fegyvert fogott, ezért sokan királya elleni hűtlenséggel vádolják. Előadja a panaszaikat, ítéljen belőle mindenki.
...
Mert ez a szabadságban született nemzet inkább kívánja a halált, mint a szolgaságot. Ő pedig az egész világ előtt kijelenti: nemzetének felszabadítására életét, javait, utolsó csepp vérét is kész feláldozni, mert nem vezeti sem nyerészkedés, sem dicsvágy."

 

Szakács Gábor-Friedrich Klára: Attila ifjúsága - Előhang CD

Megtekintés

 

Onody Gyula: Vérünket hullattuk érted, Európa

Vérünket hullattuk érted, Európa
S Te megtagadod magyar fiaid

Mi lett volna vajh' belőled
Ha nem vállaljuk Muhi, Mohács kínjait

Kiket vendégül láttunk, de itt ragadtak
Most veled együtt szórják átkaik

Keseredjen meg szájukban a kenyér
Fogyjanak el végre hazugságaik


Nyitólap
NYITÓLAP
Oldal tetejére