Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Kinek az írása?

Kinek az írása?

A Jobbik látványos külsőségekkel tette emlékezetessé országházi belépőjét, amikor a párt képviselői esküt tettek a Szent Koronára. Hogy ez mennyire volt őszinte vagy hamis, a Demokrata utánajárt egy sajátos eset kapcsán.

A magyarság őseinek írásműveltsége a rovásírás. Bizonyítékait, emlékeit, hagyományait évszázadok óta kutatják papok, írástudók, tudósok, de használta a hétköznapok embere is. Egyik legnagyobb szobrászunk, Fadrusz János már az XIX. század végén szavakba öntötte vágyait, álmait: "Látom, jönnek az idők, amikor iskoláinkban tanítani fogják gyermekeinket őseink betűrendszerére... Az idegen látja őseink legsajátosabb kezeírását. És minden magyar büszkén, fönndobogó szívvel fogja az idegennek mutatni a rovott felírást és magyarázni, hogy őseink évezredeken át ezekkel a betűkkel írtak!"

Az álom beteljesülésének pillanata 2003. június 21-én jött el, amikor a Csíkszeredán megalakult Székely Nemzeti Tanács zárónyilatkozatában kérte fel a székely településeket rovásfeliratos helységtáblák állítására. Szándékaik szerint ezzel kinyilvánítják, egyben nyomatékosítják önrendelkezés iránti igényüket. A felhívás nyomán sorra jelentek meg Székelyföldön a települési rovásfeliratos táblák, amelyek terjesztését a többi Kárpát-medencei területen a Forrai Sándor Rovásíró Kör vállalta. Megkeresésére elsőként a Kunszentmiklósi Megmaradás nevű csoport csatlakozott, a székely nemzeti lobogó átadásával járó 2007. szeptember 9-i táblaavatásról a Magyar Demokrata is tudósított. Azóta 34 magyarországi, felvidéki, sőt még erdélyi település is, fogadta el a kialakított műsortervet, ami a helyi kezdeményező politikai hovatartozásától függetlenül, pártpolitikai szólamoktól mentesen a rovásírás fontosságára és a székelységgel való közösségvállalásra helyezte a hangsúlyt. Igen fontos szempont még, hogy úgy a táblához és a lábazathoz szükséges faanyag, mint a felirat és a díszítés lehetőleg ingyenes helybeli felajánlás legyen, ami nem terheli az önkormányzat költségvetését. Az avatást műsoros ünnepség teszi bensőségessé, a táblákat egyházi emberek áldják meg. Szép hagyomány, hogy a soron következő táblaavató meghívja a korábbiakat, hogy együtt örvendezzenek és erősítsék egymással és a székelységgel való összetartozásukat.

Aztán 2010 nyarán történt valami. A Rovás Alapítvány nevű szervezet tájékoztatást tett közzé, melyben a szerinte jogilag kétséges és költséges táblaállítások helyett gazdaságosabbat ajánl. A fém tartóoszlopok és reá szerelhető horganyzott acéllemezek anyag-, valamint rovásbetűnkénti szabott árért fel is írják rá a település nevét. Ez a tábla méretétől függően tizenöt-huszonötezer forint, amihez táblaállítás költség, valamint kedvezményes, hatezerötszáz forintos műszaki felügyeleti díj is járul. A szakmai felügyeletet a Magyar Közút (MK) Nonprofit Zrt és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) látja el, a formai egységességet a Rovás Alapítvány biztosítja a tájékoztató szerint.

A hír olvastán a gyanútlan polgár arra gondolhat, talán még jó is, hogy a települések választási lehetőséget kapnak a rovástábla anyagával és feliratával kapcsolatban. A valóság azonban egészen másként fest. Több kezdeményező, pl. Bonyhádvarasdon és Dunakeszin az MK Nonprofit Zrt-től olyan írásos tájékoztatót kapott, amely a fémtábla állítás feltételeit tizenöt(!) oldalon sorolja. Ez tartalmazza a meghatalmazandó ügyintézőt, táblaállítót, jelzi, hogy a rovásfelirat szakmai ellenőrzését a Rovás Alapítvány gyakorolja, miközben tagadja, hogy az önkormányzatnak bármily engedélyezési joga lenne. Bár eddig senki nem törvényesítette, mégis kijelenti, hogy a rovásfeliratos tábla a tájékoztató- és reklámtáblák közé tartozik, így velük kapcsolatban ugyanazok a szabályok érvényesek, felállításhoz szervezőbizottság létrehozását, míg a Rovás Alapítvány honlapján feltüntetettek közül a gyártót is javasolja.

Ennél is cifrább, hogy az MK Nonprofit Zrt. a Dunakeszin benyújtott műszaki rajzot nem műszakilag utasította el, hanem azért mert nem a Rovás Alapítvány ügymeneti ajánlása szerint történt. Ebből az következik, hogy a Rovás Alapítvány hatóságként jár el, jóllehet ilyen jogosítványt senkitől nem kapott. Hivatkozik ugyan a 2008-ban Gödöllőn megtartott rovásírás tanácskozásra, ám az ott elfogadott határozatot a nemzetközi UNICODE bizottság nem fogadta el, Magyarországon pedig senki nem törvényesítette. A történethez tartozik, hogy a Rovás Alapítvány tag Rumi Tamás - Sípos László Rovás alapismeretek című könyvében, a szintén tag Hosszú Gábor táblázata szerint a székely-magyar rovásírás az arámiból részben türk, részben cirill közvetítéssel került a magyarsághoz a IX. században.

Ez még akár a rovásírók belső ügye lehetne, azonban 2010 novemberében belépett a képbe a pártpolitika. Mint láttuk, addig a hagyománytisztelő táblaállításokat senki sem pártja, szervezete sikereként állította be. Ezzel szemben a Jobbik országgyűlési képviselője, Farkas Gergely a párt települési vezetőihez írt körlevelében a Rovás Alapítvány "gazdaságos ügymenetét" javasolva megdöbbentő cinizmusra sarkall. A jobbikosok addig járjanak az önkormányzatok nyakára, amíg meg nem kapják a táblaállítás engedélyét, ám az avatásnál már "... hangsúlyos legyen, hogy a Jobbik missziójáról és nem pedig a város önkormányzatának nemzeti együttműködéséről van szó...". Hogy ennek a felhívásnak van-e köze a Csíkszeredából indult mozgalomhoz és a rovásírás őszinte népszerűsítéséhez, mindenki maga döntse el!

A folytatás 2011 februárjában következett, amikor is Vona Gábor avatott rovásfeliratos táblát Gyöngyöshalásziban. Ezt azonban a Barikád tv-ben látható felvételen nem nemzetiszínű vagy székely-, hanem kizárólag jobbikos zászlóval avatták fel. Szó sincs a csíkszeredai kezdeményezésről, mivel azt a párt gyöngyöshalászi elnöke, Pichler Gábor György szavai szerint 2010. november 16-án Szegedi Csanád, a párt alelnöke, EP-képviselő indította el, a felvételen megszólaló Vona Gábor is erre hivatkozik. A pártelnök a következő táblát Miskolcon avatta, amelynek február 25-i időpontját Szegedi Csanád azzal magyarázta, hogy szándékosan egybeesett a kommunizmus áldozatainak emléknapjával, hiszen "...a rovásírás is a sötétség erőinek esett áldozatul..." A rovásírás és kommunizmus összemosása sajátos párhuzam, ami nem csoda, hiszen Szegedi Csanád ősi írásunknak nemhogy történelmével, de még a betűivel sincs tisztában. Ezt az általa alapított, Bors vezér Népe című lapnak össze-vissza írt és értelmezhetetlen rovásbetűs lapszélfelirata bizonyítja. Mint szerkesztőbizottsági tag erre azért odafigyelhetne - ha tudna.

Ugyanez a hebehurgyaság köszönt vissza Ferenczi Gábor országgyűlési hozzászólásában, amikor a rovásírás érdekében igyekezett szakmai érveket felhozni. A céllal még egyet is lehetne érteni, azzal már kevésbé, hogy forrásmegjelölés nélkül idézett szó szerint mondatokat Friedrich Klára Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás című könyvéből. Ugyanez az emlékezetkihagyás tapasztalható Markó Elemér István zuglói önkormányzati képviselőnél is. Bár közvetítő útján a Forrai Sándor Rovásíró Körhöz fordult a táblaállítás történelmi indoklásáért, a testülethez benyújtott határozati javaslatában azt már saját szavaiként tolmácsolta. Amikor kiderült, hogy a táblaavatáson Szegedi Csanád nem tarthat pártpolitikai szónoklatot, a XIV. kerület jobbikosai bejelentették, tiltakozó táblás feliratokkal fogják megzavarni a rendezvény tervezett műsorát. A botrány elkerülése végett elmaradt a hagyományos ünnepség, benne a székely zászlóátadás és csupán Papcsák Ferenc polgármester tarthatott rövid beszédet.

A fentiekből látszik, hogy a Jobbik saját pártpolitikai kezdeményezésének tekinti a 2003-ban Csíkszeredán indított rovásfeliratos táblaállítást, azaz ráült egy már jól működő mozgalomra, amelyet kisajátít. Ehhez összejátszik a Rovás Alapítvánnyal, amely szabványosítani akarja az eredetileg településre szabott önálló elképzeléseket és ehhez az üzlethez, mert arról van szó, megnyerte a MK Nonprofit Zrt-t. Áttételesen ugyanarról van szó, mint ami a Magyar Demokrata 2011/16. számának Meló és áldozat cikkében olvasható: "Egy intézmény éppen önállósága miatt intézmény. Személyisége van. Az egy kaptafára épült kereskedelmi láncoknál ugyanez nem lehetséges. Ott egy standard minőség szolgáltatása van. De nincs semmi, ami folytán önálló lélekkel bírna. Létüket a láncolat léte tartja fenn, az úgymond "menedzsment".

Az intézményt a rovásfeliratos településtábla állítási mozgalommal helyettesítve az egésznek csak akkor van lelke, ha a táblákat helybeli mesterek készítik, helybeli anyagból, egyéni módon.

Ezek után lehetett-e őszinte az eskü a jobbikos képviselők szájából, akik elhallgatva az évek óta létező mozgalmat, annak indítását pártpolitikai alapon maguknak tulajdonítják? Lehetett-e őszinte az eskü azok szájából, akik a más által megfogalmazott határozati javaslat és országházi felszólalás szó szerinti idézetét, maguknak tulajdonítják? Végül mit érezhet az a több tucat település, amelyik csatlakozva a csíkszeredai kezdeményezéshez és a Forrai Sándor Rovásíró Kör felhívásához már a Jobbik bejelentése előtt évekkel közösséget vállalt a székelységgel? A párt szerint az ő kiállásuk a székelység és a rovásírás mellett említésre sem méltó. A hamisság terjesztése minden bizonnyal folytatódni fog, mert az említett szólamokkal a Jobbik saját pártpolitikai céljai érdekében, a Rovás Alapítvánnyal karöltve további száz, majd ezer tábla felállítását tervezi. Persze üzleti alapon.

Szakács Gábor
Magyar Demokrata 2011/18.

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Kinek az írása?
Oldal tetejére