Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Közhírré tétetik

Közhírré tétetik

Jászberény, Rád


Szabó Csaba fehér ingben, jobbra kabátban Lénárth András

Jóllehet, már nem számít különlegességnek, ha a Kárpát Hazában rovásfeliratos településtáblát állítanak, a helyi sajátosságok mégis mindenütt egyedivé teszik az ünnepi alkalmat. Ahogyan Jászberényben és Rádon.

Egy tábla a hatból

Közhírré tétetik - tudatta a meghívó Jászberény lakosságával, hogy április 3-án, Nagyszombat délelőtt a városi nagytemplom előtt mutatják be a kivezető utak mellé kerülő rovásfeliratos településtáblákat, szám szerint hatot. Arra már volt példa, hogy egyidejűleg 2-3, később pedig több táblát is kihelyeznek, de hatot még sehol. Ugyancsak példátlan, hogy Szabó Csaba (Magyarok Szövetsége) kezdeményezéséhez összesen még 10 civil szervezet (Fénymadár Hagyományőrző Egyesület, Hajta Öregerdő Neszür Civil Egyesület, Jászberényi Gazdakör, Jászberényi Polgári Körök, Jászíjászok, Jászsági Méhészegyesület, J-ÁSZ SE, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Magyarok Szövetsége, Összefogás a Jászságért, Rovás Klub) adja nevét ugyanabban a városban a jeles eseményhez.

Medvegy János apátplébános megáldja a rovástáblákat

Azon már meg sem kell lepődnünk, hogy Szabó Csaba köszöntője után Medvegy János apátplébános éppen a nagytemplom kapuja előtt áldotta meg a táblákat és a székely nemzeti lobogót, hiszen az ünnepséget követően a jelenlévők hat csoportra oszolva egyidejűleg indultak el a táblákkal. Ezek feliratát Lénárth András faragta, aki a Forrai Sándor Rovásíró Kör által szervezett Kárpát-medencei Rovásírásversenyeken a botrovásos feladatokat állítja össze és végzi az értékelés nem mindig egyszerű feladatát.


Április 17-én az alig ezer lelkes Rád nevű település huszadikként kapcsolódott a mozgalomba. Két sajátossága ennek az ünnepségnek is volt. Egyfelől a lengyel légi szerencsétlenség áldozataira történő kegyeleti megemlékezéssel kezdődött, másrészt első ízben kezdeményezte a Jobbik (helyi alapítója Kerekes Gézáné Huszár Mária révén) és szervezte meg egyedül segítőtársak nélkül. Bár a képviselőtestület engedélyezte a táblaállítást, a polgármester Jászberényhez hasonlóan itt is távol maradt a rendezvénytől. Annál tevékenyebbek voltak a párt tagjai. Az ügyintézést és az ünnepség hivatalos megnyitóbeszédét Horka Sándor a Jobbik helyi elnöke vállalta, a tábla körüli tereprendezést szintén jobbikosok végezték.

A faanyagot Varga László asztalos, a tartó oszlopokat Fehér Tibor keszegi lakos ajándékozta a falunak, a feliratot a két oldalt lévő címerekkel a szintén Varga László nevű tanár készítette, sőt Sajó Sándor Magyarnak lenni című versének szavalatával is hozzájárult az ünnepi hangulathoz. Megható színfoltot jelentettek az általános iskolás Faragó testvérek - Zalán és Mátyás -, akik Wass Albert Ébredj magyar! és Ki a magyar című költeményeivel szólították meg a nemzetet. Életkor tekintetében a másik végletet a Rezeda Nyugdíjas Klub női kórusa jelentette meghatóan szép Volt egy ország, úgy hívták Nagy-Magyarország című dalával. A táblaavatást megtisztelte jelenlétével a helybéli II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. igazgatója, és a képviselőtestület egy tagja is, valamint a vácrátóti kezdeményező Baksza házaspár.

Magam örömmel láttam, hogy a két településen a kezdeményezők akár összefogással, akár egyedüliként a rovásfeliratos településtábla felavatásával megvalósították elhatározásukat és büszke hirdetőivé váltak a magyarság ősi írásának, vették át tőlem tisztelettel a székely nemzeti lobogót, hallgatták a Forrai Sándorról és Torma Zsófiáról szóló megemlékezést.

Jobbra Huszár Mária

Amennyire méltóságteljes és szívet melengető volt a jászberényi és rádi ünnepség, olyannyira elszomorító az a gyalázat, amely a budajenői táblát érte: április elején ismeretlen tettesek szórópisztollyal fújták le a 2009 májusában felavatott rovásfeliratot. Reméljük, hogy a hatóság elfogja a tetteseket és ugyanolyan méltó büntetéssel sújtja a magyarság jelképének megbecstelenítőit, mint a különböző felekezetű temetők sírrongálóit!

Az alelnök Henkel Betti, a három korcsoport győztesei (Popovics Bence, Szűcs Vanda Zsófia és Orbán Edina) mellett a helyezetteket is elhozza a budapesti döntőre. Ezzel a magyarság kárpátaljai testvérei is bekapcsolódnak abba a közös munkába, amely a rovásírással, mint a tudás alapjával fogja össze a trianoni határokkal egymástól elszakított nemzetrészeket.

Szakács Gábor

A bujdosó utolsó éneke

Égő szemmel, befelé sírok,
nem áztatják arcom könnyek,
csak a torkomat marják végig,
a csendes, néma zokogásom,
elhal bennem, nem ér el az égig.

Bujdokoltam a hegyek között,
rejtett erdő, nádas, berek,
szívemben fájó csend üvöltött,
mikor a halottaink felett,
Segesvárnál a szél sírt, süvöltött.

Az édesanyám imádkozik,
visznek már a vesztőhelyre,
a hóhér kötéllel vár engem,
mert szabadságra, boldogságra,
vágyott az én szittya magyar lelkem.

A vérrel öntözött rögök közt,
nem veszett el mégsem minden,
majd újra ezer élet támad,
mert ránk tekint az Isten mégis,
és megáldja édes, szép Hazánkat.

2010. március 11.

Huszár Mária


Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Közhírré tétetik
Oldal tetejére