Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Nekünk is lehetne ilyen

Nekünk is lehetne ilyen...

Elherdált magyar kincsekről egy angliai dolmen ürügyén

írta: Friedrich Klára


Kedves barátunk, a magyar és az egyetemes történelemben nagy olvasottsággal rendelkező Daróczi Béla Wales-ben él családjával. Egyszer Herefordshire grófságban járván egy érdekes emlékhelyet fényképezett le a Dorstone és Bredwardine falvak közt található Arany Völgyben.


1. kép: Arthur köve

A képen látható dolmen elnevezése: Arthur's stone: Arthur köve. A legendás Arthur királyról nevezték el.

A dolmenek a megalit műveltség jellegzetes építményei. A megalit görög összetett szó, nagy követ jelent, így legfőbb jellemzője a kőemlék hatalmas mérete. A megalit műveltség kőemlékei az egész Földön mindenütt előfordulnak. Bretagne, Skócia, Anglia, Németország, Libanon, Afrika, Peru, Bolívia... A Kárpát-medencében is... De erről később.

A dolmenek asztal vagy kőkamra formára összerakott sziklalapok. elnevezésük breton vagy kelta eredetű, a daul-asztal és a moen-kő összetételből származik. Bővebben írtam erről a Megalitok a Tászok-tetőn című tanulmányomban. (2007)

A szépen kialakított emlékhelyen két ismertető táblát is találunk, ezeknek szövegét részben Daróczi Béla, részben jómagam fordítottam.


2. kép: A három részes fekete tábla

A három részes fekete tábla szövege:

Középső felirat

Tájékoztatás a látogatóknak
Üdvözöljük Arthur kövénél.
Késő újkőkori kamrás sírhely.
Kutyát csak pórázon lehet behozni.
Angol örökség

Bal oldali felirat

Ezek a kövek egy késő újkőkori kamrás sír maradványai a Kr. előtti 3700-2700 közötti időszakból. A boltozatos bejáratú alagút, mely hatalmas földmennyiség alatt volt, mára elpusztult. A sírt feltehetően egy család vagy közösség használta többszáz évig temetkezési helyként.

A jobb oldali feliratból két figyelmeztetést emeltem ki:

Tilos a kereskedelmi célú fényképezés és a fémdetektoros kutatás.
Az emlék megrongálása bűncselekmény.


3. kép: Fényképes tájékoztató tábla

Az Arthur köve feliratú fényképes tájékoztató tábla fordítása

Ez az újkőkori kamrás sír több mint 5000 éves. Mára már csak a belső kamra nagy kövei maradtak fenn, ezeket valaha hosszúkás földhalom borította. A kamrát kilenc függőlegesen elhelyezett kő alkotta, rajtuk egy óriási, több mint 25 tonnás borítókővel.

Elérhető volt (a sír)a befedő földhalom oldalán át a derékszögű átjárón keresztül. A külön álló kő az Ön jobb oldalán (a fényképen a bal oldalon látható)valószínüleg egy hamis bejárat része volt, esetleg "vizuális fókuszt" nyújtott a szertartásokhoz.

Ezt a sírt nem tárták fel, de az ezen a területen talált hasonlók tartalmaznak hiányos emberi csontvázakat, tűzköveket, nyílhegyeket, cserépedényeket.
Valószínűtlennek tűnik, hogy ezt a sírhelyet kizárólag csak temetkezésre használták. Az adott területhez csatlakozókat befogadó ősök szertartásai itt történhettek. Nyári legeltetőhelyre épült, az újkőkor embereinek évszakonkénti központi gyülekezőhelye is lehetett.

A terület nagyon gazdag őskori régészeti anyagokban. Találtak továbbá hosszú tumuluszokat(ha a dolment földhalom borítja, tumulusznak nevezik), állóköveket, elszórt tűzkő darabokat, kőbaltákat, ez fokozott használatot mutat a felső Arany völgy újkőkori időszakában.

Hasonlóan sok őskori emlékhez, ez is Arthur királyhoz kapcsolódik a 13. század óta. A legenda szerint Arthur itt mészárolt le egy óriást, akinek elestekor a könyöke vájatot hagyott az egyik kövön.

Az Arthur kövéről készült légi felvétel tisztán mutatja az eredeti földhalom alakját, melyet most részben megcsonkít a műút.

Amire az ismertető táblákon nem található utalás, viszont Daróczi Béla észrevette, megjegyezte ezt a lényeges dolgot, hogy a fedőkövön jelek (betűk? jelképek?) vannak. Díszítésnél mindenképpen többek, mert nem ugyanaz a minta ismétlődik. Felismerhetők a cikk-cakk vonalak, melyek a leggyakoribb kőkori jelek közé tartoznak. Ezeket több helyen vízszintes, függőleges vésetek szakítják meg. Ezek a jelformák mindenütt megtalálhatók az újkőkoriTordos-Vincaműveltségben (a Kárpát-medence déli, délkeleti területén). A jelek elemzése, értelmezése is következik, amennyiben Daróczi Béla rajzban rögzíti őket, mert a fényképeken nagyon elmosódottak.

S miért adtam a címet, hogy nekünk is lehetne ilyen? Mert a Tászok-tetői nagy kövekkel kapcsolatos könyvtári és helyszíni kutatásaim alapján azt szűrtem le, hogy ez a hely a világon mindenütt megtalálható megalit műveltség része, vagy kiindulópontja. Miért nem tudunk erről? Mert míg másutt ezeket a hatalmas kőemlékeket megbecsülik, turisták és kutatók sokasága keresi fel őket, lásd többek között Angliában Stonehenge, Avebury; Bretagne-ban a carnaci kősor; dolmenek, menhirek szerte a világban, addig nálunk felelőtlen vagy tudatos pusztítás a sorsuk. Pedig a mi kőemlékeinken található a legtöbb jel!

A Tászok nevű hegygerinc a Csík vármegyei Ditró községtől északra, mintegy 14-15 km-re emelkedik. Az első leírások alapján nagy számú, jelekkel ellátott kő volt a fennsíkon és környékén. A kövek egyre fogytak, a leírások szerint románok, kincskeresők robbantották fel őket, a terület változó gazdái is igyekeztek kitakarítani őket földterületükről. Senki nem világosította fel őket a köveken lévő írások fontosságáról, vagy nagyon is tisztában voltak vele. S a kövekkel együtt a rajtuk lévő ősi írásjelek, jelképek is pusztultak A végső pusztítást a távvezeték építők és az átjátszó állomás készítői végezték. 2007-2008-ban aTászok-tetőn már csak összetört, többségében ötven-hatvan centiméteres darabokra robbantott köveket találtunk. A szétrobbantott darabok többsége egy távvezeték oszlop tövében hever, de az úton és a fennsík többi részén is találhatók szanaszét. Még ezeken a töredékeken is feltűnik egy-egy jel. Útitársainkkal többet fényképen rögzítettünk közülük.


4. kép: Összetört kövek a Tászok-tetőn

Helybeli vezetőnk, Farkas Aladár borszéki tanár és helytörténész egy több napig aTászok-tetőn táborozó csoport létrehozását javasolta, esetleg régész irányításásával, hogy a kövek maradványain még meglévő jeleket alaposan fel lehessen gyűjteni. A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumból ígéretet is kapott néhány éve, hogy szakember is feljön a fennsíkra. Sajnos ez nem valósult meg. A múzeumban kettő látható a jelekkel sűrűn borított nagy kövekből, ezeket még Tarisznyás Márton néprajzkutató (1927-1980) vitette be.

Jómagam is javasoltam 2007-2008-ban, hogy gyűjtsék be a még fenn található rovásos kő töredékeket és a múzeum udvarán alakítsanak ki egy fedett tárhelyet, magyarázó szöveggel.

Véleményem szerint a Tászok-tetőn is egy olyan csillagászati, vallási, őstiszteleti, szertartási, találkozási központ volt, mint amelyről az Artur köve magyarázó tábláján olvashattunk.

Jelzett tászok-tetői tanulmányomban és másutt is többször kitértem a Kárpát-medence nagy kövein található jelekre és párhuzamaikra. Közülük itt csak egy követ említenék, mely szintén csaknem megsemmisült.

Laczkovics András építészmérnök a kilencvenes évek elején rovásjeleket fedezett fel a Margit-szigeten a Palatinus fürdő főbejáratával szemben a parkba vezető sétányon lévő kövön. Értesítette Erdélyi Istvánt (régész, történész, egyetemi tanár, akadémikus) aki lefényképezte. A képeket 1992 decemberében Harmatta Jánosnak (nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, 2004-ben elhunyt) átadta, aki azt állapította meg, hogy ez nem hamisítvány, de nem is a magyar(székely) rovásírással íródott, hanem türk rovásírással, türk nyelven. Szerinte ez egy sírkő, Kümüstuduné, aki avar fejedelem lehetett. Harmatta János 2002-ben tér vissza kőhöz és megállapítja, hogy állapota sokat romlott.

Szakács Gáborral a kő megtekintéséhez a cikket magunkkal vittük, a jelzett rajzolatok egy részét megtaláltuk. Ezeket nem türk betűknek, hanem a Tászok-tetői köveken lévő jelekhez hasonlónak tartom, különösen a kettős vonalú karcolatokat. Jellemző, hogy az eléggé mállékony követ mintha kéreg fedte volna, ezen voltak a jelek. Sajnos az idők folyamán ez a kéreg egyre jobban lepattogzott a jelekkel együtt. A bevésések sok helyen kitöredeztek, más helyen olyan anyagkiesések keletkeztek, melyek vésetek benyomását keltik. A követ nem védte semmiféle tetőzet, ismertető felirata sem volt. Lemértük, 120x75 cm nagyjából a mérete, szabálytalan alakja miatt ettől vannak eltérések. Formájára nézve, olyan, mint egy hatalmas kavics.

2013 májusában a szokásos állapot ellenőrző látogatásomat szerettem volna tenni a kőnél, azonban a Margit-szigeten ijesztő látvány tárult elém, a kő szempontjából értve, mert egyébként a Rózsakert felújítása folyt. A parkrészletet, bár szépítési szándékkal, de teljesen feltúrták, markoló gépek jártak a területen. A kő nagyjából a helyén volt, de felfordítva hevert, nem lehetett látni a jeleket. Beszéltem a dolgozókkal, akiket senki nem figyelmeztetett a kő fontosságára. Így Tarlós István Főpolgármesternek és a Budapesti Történeti Múzeum igazgatójának, Dr. Bodó Sándornak még aznap levelet küldtem. Az igazgató úr megígérte, hogy a kő az Aquincumi Múzeumba kerül. Közben egy árvíz is volt a Dunán, a Margit-sziget nem volt látogatható. Mikor az ár levonult, ismét kimentem a Szigetre. A követ visszafordították, de sajnos a markoló fogai nagy részeket távolítottak el az amúgy is porlékony kéregből. Erről a Főkert dolgozói nem tehetnek, senki nem figyelmeztette őket, inkább elismerést érdemelnek, hogy a követ nem dobták a Dunába. Az igazgató úr betartotta ígéretét, a kő az Aquincumi Múzeumban van. Egy törött raklapon és felirat nélkül, de legalább fedett helyen. (2014 szeptemberében tekintettük meg ismét Szakács Gáborral.)


5. kép: A Laczkovics András féle írásos kő

A megfelelő képzettséggel és tudományos fokozatokkal rendelkező tudósoknak, tekintélyüknél fogva már Laczkovics felfedezésének idején szorgalmazniuk kellett volna a kő beszállítását a Budapesti Történeti Múzeumba. Nem nekem, akit a hivatalosságok amatőrnek, laikusnak, dilettánsnak neveznek. Egyébként a rovásírásos emlékek 90 %-át "amatőrök, dilettánsok, laikusok" fedezik fel, rajzolják, írják, fényképezik le és mentik meg a pusztulástól.

"Angol örökség" büszkélkedik Arthur kövének táblájána felirat, pedig ugyan hol voltak még az angolok az újkőkorban? A mi magyar örökségünk pedig összetörve, elpusztítva hever szanaszét, a történelmi Magyarország trianoni határokon kívüli régészeti emlékeiről pedig a külföldi "szakemberek" mint román, szlovák, bolgár jugoszláv leletekről írnak.

Szóval nekünk is lehetne ilyen... De nekünk nem lehet...


6. kép:Oltárkő a Hargitán-Orbán Balázs könyvéből

Fényképek:
Daróczi Béla (1, 2, 3.), Friedrich Klára (4, 5.)
A rajz Orbán Balázs: A Székelyföld leírása c. könyvéből származik (1868, Európa Kiadó, 1982)

A Tászok- tetőről bővebben a Szakács Gáborral közösen írt: Tászok tetőtől a boszniai piramisokig c. könyvben olvashatnak, bőséges forrásanyaggal a témáról. (2007) Papírkönyv, de a MEK-ben is olvasható. http://mek.oszk.hu/05400/05403

Kiegészítése: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Ősök és írások c. könyvében Papírkönyv (2008) http://mek.oszk.hu/12300/12329

A Margit-szigeti kövekről bővebben írtam a Megfejtések könyve c. kiadványomban, ez papírkönyv, a világhálón még nem elérhető.

2014/9/18

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Nekünk is lehetne ilyen
Oldal tetejére