Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Székelyföldi rovásemlékek

Székelyföldi rovásemlékek

Friedrich Klárával régóta terveztük, hogy lehetőségeinkhez képest ellenőrizzük még fellelhető rovásemlékeinket. Először Székelyföldet kerestük fel, ahová 2009. májusában és szeptemberében látogattunk el barátainkkal.

Homoródkarácsony rovásvésetes kőtámja

Többekben felmerülhet a kérdés, hogy miért nem inkább új emlékek után kutattunk, hiszen a megszemlélni kívántakról már többen írtak véleményt? Nos, éppen ezért vált szükségessé néhány pontosítás. Mást írtak az útikönyvek, mást az egyes kutatók, megint mások el sem mentek a helyszínekre, hanem az egymásnak ellentmondó álláspontokból választottak tetszésükre valót.

Az énlakai templom famennyezete

Szálláshelyül mindkét esetben a szeptemberben rovásfeliratos helységtáblát készítő, rugonfalvi Vári család panzióját választottuk. Már az itteni református templomban meglepetés ért, mert belső falán a már ismert rovásfelirat mellett újabbakat is találtam. Ezzel szemben
szomorúan tapasztaltuk, hogy a bögözi református templom falára téglavörös krétával írt rovásfelirat továbbra sincs védőüveg alatt, látogatók általi "letapogatása" tovább folytatódik teljes megsemmisüléséig.

Székelyderzsi rovásvésetes tégla

Az UNESCO világörökség részeként ismert Székelyderzs unitárius erődtemplomában jelenleg is dolgoznak a restaurátorok. Az 1938-ban egy befalazott ablakból előkerült rovásírásos téglát 1979-ben hamisítványnak minősítették. Eredetiségét az erdélyi régész Ferenczi Géza édesapja bizonyította be. Több megfejtési kísérletet ismerünk, közülük Friedrich Klára olvasata: Miklós szentelő pap.

T-jel egy kövön Rugonfalván

A székelydályai református templom kilenc méter (!) hosszúságú felirata 1992-ben került elő a külső fal vakolata alól éppen Ferenczi Géza jelenlétében. Ráduly János szerint építőmesterek karcolták oda nevüket. Ott jártunkkor a jó Isten ismét velünk volt, mert a templomhajó felújítás előtt levert vakolata alól előbukkanó építőköveken további rovásjeleket azonosítottunk ifjú Forrai Márton útitársunkkal. Amikor ezekre a jelenlévő tiszteletes, Fülöp Szabolcs figyelmét felhívtuk, örömmel közölte, hogy a visszavakolásnál ezeket szabadon hagyják.

A Rugonfalvi Felirat

A legnagyobb meglepetést Homoródkarácsonfalva unitárius temploma tartogatta. Tornyának harmadik emeleti ablakának gyámkövén Debreczeni László 1937-ben fedezte a rovásvésetet, amelynek szintén több megfejtése született. A nem éppen veszélytelen felkapaszkodás után döbbenetünket az okozta, hogy szemlélődésünk közben megállapítottuk, a követ az írással fejjel lefelé helyezték keretként az ablak fölé. Erre eddig a szakirodalomban csupán Benkő Elek és Ferenczi Géza régészek utaltak. Nem jöttünk tehát hiába, sőt a toronybejárat mellett a lepattogzó vakolat alól előkerült újabb rováskarcolatokat vettünk észre 48 centiméter hosszúságban.

Székelykapu Nyikómalomfalván

A vargyasi rovásvésetes keresztelőmedence mára fogalom. 1994-ben került elő a földből, jelenleg a Makovecz tervezte református templomban látható. Több olvasta is ismert, egyre azonban mindenképp felhívnánk a figyelmet. Egy világhálós közlemény 2008-ban a kanadai Yarmout Country Museum tárgyaként mutatott be rovásvésetes követ, amelynek 1984-es (!) olvasatát Szilva Lajosnénak tulajdonítja: "/Eric/son járt e hejen is sok tár/sával/". A hír mellékletként a vargyasi követ mutatta! Most már talán érthetőbb, hogy miért nem innen-onnan összeszedett hírekből, hanem személyes tapasztalatokból kell tájékozódni!

Székelyudvarhelyen a "Nagyságos fejedelemmel"

Az énlakai unitárius templom mennyezetének 88 festett fakazettája maga a csoda. Azért is, mert már csak a szentlélek óvja attól, hogy a szúsereg végleg forgáccsá aprítsa, miközben megmentése helyett csupán heves elméleti viták dúlnak, hogy az "Egy az Isten, Georgyius musnai diakon" rovásfelirat utolsó szava valóban diakon vagy diák. A szomszédos temetőben Csuka Katalin útitársunk olyan sírkövet fedezett fel, amelyről nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy levésték róla a korábbi rovásfeliratot.

Demeter Zoltán felvételkészítő

Nem kevésbé voltunk szerencsések a Bonyha nevű település református templománál. Az 1965-ös felújításnál a földből rovásvésetes kő került elő, amelyet aztán az egyik támpillérbe építettek be jól látható helyen. Jól látható? Csakhogy eddig a magasságig szürke festékkel olyan alaposan körbeszínezték a templomot, hogy csak hosszas keresés után találtuk meg a vésetet, Pej Kálmán útitársunk pedig továbbiakat is észrevett.

Az énlakai templom temetőjében, a többszáz éves tölggyel:
Miriszlai Miklós, Oláh Rozália, Szakács Gábor, az énlakai vezetőnk, Miklós barátja, Pej Kálmán és felesége, Eszter

Friedrich Klárával és Demeter Zoltánnal

Még hosszan sorolhatnánk rovásemlék ellenőrző körutunk állomásait és élményeit, de talán ennyi is elég annak bizonyítására, hogy igaz múltunk megismerését érdemesebb a Kárpát-medencében kezdeni,mint Dél-Amerikában vagy a csillagos égen.

Szakács Gábor

Arany Tarsoly 2009 november/december

Nyitólap
ÉLŐ ROVÁS
Székelyföldi rovásemlékek
Oldal tetejére