Nyitólap
NÉVADÓNK
Somogyi D. A.: Emlékeim Forrai Sándorról

Somogyi Dezső András: Emlékeim Forrai Sándorról

Somogyi Dezső András úr cserkésztiszt, ny.okl.mérnök, aki az 1940-es években Sárospatakon volt diák cserkész, a Magyar Örökség Díj átadásán osztotta meg velem az emlékeit Forrai Sándorról, 2013 márciusában. (F.K.)

Legnagyobb örömeim közé sorolom, hogy igen tisztelt Forrai Sándor Bátyám Magyar Örökség Arany könyvbe kerülő megtiszteltető elismerést kapott.

Mint cserkész vezető tudtam meg a rovásírás terén az 1990 év előtt vezető eredményeit és magam csengettem be először otthonába. Mint cserkészt rokonnál is melegebb szívvel fogadtak és szinte havonként többször látogattam meg és a hivatalos egyesületi alkalmakra gépkocsin vittem el, mint jó Barátot, jó egy éven át.

Útmutatásai és a kiadott irodalom segítségével 1990 évre a "MAGYAR - SZÉKELY ROVÁSÍRÁS RENDSZERE." címen egy igen jól olvasható, kb.2x2 cm keretbe vastagon az " a,á,b,c,cs,d,e,é,f,g,gy,h,i,j,ly,k,(e)k l,m,n,ny,o,ö,p,r,s,sz,t,ty,u,ü,v, z, zs" betűket adtam meg. Ezt a táblázatot jelen levelemhez mellékelem. Ezekkel a jelekkel szemben akkor pl. a Bodnár Gábor 1988 évben a Püski Kiadó által kiadott CSERKÉSZKÖNYVE pár eltérőt is adott.

Összeállításomat a Forrai Sándor rovás betűivel 1991.01.10.-én Sepsiszentgyörgyi cserkész utamon Gaál Sándorral egyeztettem, és a Forrai Sándor által használt rovásjeleket mindenben helyesnek találták. Ezek egyenes vonal változata alkalmasabb a fára történő éles bicskával készülő rovásra.

Az 1990 és 1991 évi kb 150 fős nyári táboron Csarodán a jelzett rovásjeleket naponként gyakoroltuk a segédtisztképzésen és cserkészek képzésein. Megtanulták leírni saját neveiket és a vizsgára is kellett, hogy tudják továbbadni.

Nagyon népszerű lett a rovásírás fényes keménypapírra írt dominószerű jelek általam eltervezett DOMINO ROVÁSJELEK JÁTÉK, a játék a rovásbetűk négy dominóba bontásával. Ezt a játékot 1990 évben a YMCA 4000 fős Dzsemborijára Mandalba elvittem és ők kiváló papírt és írószereket adtak így négy markáns színnel a teljes betűkészletet akkor átadtam a Norvég egyik Tábor-Vezető Nőnek.

Időközben a mindenkori Magyar Cserkészszövetség Elnöke mellett 23 éve betöltött elnöki tanácsadói, és az ISGF Magyar GILDE klubban megindult nemzetközi helytállás miatt a CSERKÉSZETI ROVÁSÍRÁS terén nem vettem részt. Megkapva pár éve a rovásjeleiket, az egyik ICHTHÜSZ táborozás alkalmával ezek szerint rovásírással leírtam a SZÉKELY HIMNUSZT.

Forrai Sándorral szemben érzett emlékeim ma is gazdagítanak és TISZTELETÉRE ebben az évben megjelent "Emberért embernek" című könyvembe egy személyére szóló verset elhelyeztem. A vers itt is olvasható.

Soli Deo Gloria, cserkészköszöntéssel: JÓ MUNKÁT!
Somogyi Dezső András cserkésztiszt, ny.okl.mérnök.

F O R R A I S Á N D O R
( Munkács 1913 - 2007.05.25 )
Székely - Magyar Rovásírás kutató,
Életműve, Továbbvivői és Családja
t i s z t e l e t é r e
írta: Somogyi Dezső András, 2013.03.26.
a negyvenes évek sárospataki diák - cserkésze

Örömömre szolgált egykori segítő Barátnak, Sándor bátyámnak
Magyar Örökségünk Aranykönyvébe kerülő méltó bejegyzése,
Mindez életműve Folytatóit is dicséri, s a Családja szeretettel körülvette.
'89.-es évben adódott, hogy cserkészként tanulásra betoppantam Náluk,
Őszintén és nyitott szívvel többször a rovásról továbbadásomra sokat adott.

'90.-ben a jelrendszert cserkészcélra, bicskával rovásra közkinccsé tehettem,
Táborozások és csapatlátogatásaim során ifjúsággal - emberebb közelben.
Játékot is készítettem Rovás Dominóként- e jeleket négy csoportba osztva,
'90.-ben YMCA Dzsemboriján egy készletet Norvég Cserkészeknek adva.
Látogatásaim, értekezletre járásunk emlékei ma is élnek - feljebb emelhetett.


Nyitólap
NÉVADÓNK
Somogyi D. A.: Emlékeim Forrai Sándorról
Oldal tetejére