Nyitólap
NÉVADÓNK
Száz éve született Forrai Sándor

Száz éve született Forrai Sándor

1913. március 17-én Munkácson született a kortárs székely-magyar, Friedrich Klára szavaival, a nemzeti rovásírás atyja, Forrai Sándor, a későbbi tanár, református presbiter. Kalandos körülmények között került Magyarországra, ennek részletei és élettörténete a www.rovasirasforrai.hu honlapunk Névadónk fejezetében olvasható.

Klárinak és nekem a jó Isten megadta, hogy személyes kapcsolatba, majd haláláig tartó barátságba kerülhettünk vele 1998-ban. Erről számos közös rendezvény tanúskodik. Önzetlen segítsége, tudása olyannyira hasznára vált a rovásíró társadalomnak, hogy róla neveztük el a 2004 januárjában alakított Forrai Sándor Rovásíró Kört.

Mélységesen elkeserített, hogy életében a tudóst semmiféle állami méltatásban nem részesítették. Ezt megelégelve döntöttünk úgy Klárival, hogy létrehozzuk a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Örökség Díjat, amelyet elsőként neki ítéltünk oda a Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó 2007-es budapesti döntőjén. Mivel Forrai Sándort 94 éves korában az Ég elszólította, a Dittler Ferenc által rajzolt díjat fia, Zsolt vehette át.

Ez a lépés már annak volt következménye, hogy tanár úr számos tisztelőjével közösen évekig hiába próbálkoztunk, hogy megkaphassa a hivatalos Magyar Örökség Díjat. Nem adjuk fel, az idei centenáriumi év pedig újabb lehetőséget kínál. Kérjük mindazokat, akik őszinte tisztelői, hogy mielőbb juttassák el hozzánk támogató levelüket, amelyben nevüket, városukat (címüket nem szükséges), foglalkozásukat és indoklásukat tüntetik fel. A levél személyes része nem nyilvános.

Forrai Sándornak doktori diplomája nem, de annál sokkal többje volt: TUDÁSA és HAZASZERETETE. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert jelenleg a következő felhívás olvasható a világhálón a nem párt irányítást követő - tehát nem finnugoros vagy törökös - rovásírás
és őstörténet kutatókkal kapcsolatban: "Mindig járjunk utána, hogy az adott kutató rendelkezik-e szakirányú egyetemi végzettséggel vagy doktori fokozattal". (A mi elismerésünk a valóban tudós doktorokat illeti, akik soha nem tennének közzé egy ilyen felhívást!)
Szeretnénk, ha a centenáriumi év Forrai Sándor tisztelete jegyében zajlana! Ezt úgy tudjuk elérni, ha a rendezvények, előadások, kiállítások megnyitóin felolvassák dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár kérésemre megküldött, méltató levelét. Ilyen megtiszteltetésben rovásíró még nem részesült, amit ez úton is köszönök az oktatáspolitika első emberének.

A Forrai Sándor Rovásíró Kör az általa meghirdetett emlékévet csak tanár úr iránt kezdettől fogva elkötelezett, tiszta lelkiismeretű, őszinte emberekkel, egyesületekkel, iskolákkal, tudja elképzelni. Eddigi tevékenységük, céljaik bemutatásával kérésükre megküldjük címükre Hoffmann Rózsa Államtitkár Asszony levelét, amely pártpolitikai és egyéni célokra nem használható. A honlapunkról önkényesen leszedett köszöntő másutt hiteltelen, hiszen ezt a FSRK kapta. Nem népfrontos összeborulásról van szó, hanem a rovásírás kutatása, oktatása, terjesztése terén egyedülálló hagyatékkal bíró emberről.

Ne feledjük, hogy nem általában a rovásírást ünnepeljük, hiszen tanítója tevékenysége nélkül el sem terjedt volna: Forrai Sándorról van szó. Az elmúlt években sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyesek csupán pártpolitikai és anyagi érdekből kapaszkodtak a rovásírásba, a megfelelő alkalmakkor azonban tanár úr személyét, követőit meg sem említették. Most viszont olyanok is emlegetik, akik nyilvános megtámadása után az ilyenkor illendő bocsánatkérés helyett Forrai kisajátításról beszélnek, azaz megszimatolva a lehetőséget, az emlékév hangadói szeretnének lenni. Ez azonban a fentebb leírtak miatt nem lehetséges.

A centenáriumi év jelképesen 2012. november 11-én kezdődött Szabó Klára festőművész tanár urat is kiemelten bemutató budapesti rovásírás kiállításával. A hivatalos bejelentés 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napján, a Budapest XVI. ker. Erzsébetligeti Színházban Forrai Sándor Rovásírás Vándorkiállításának megnyitóján hangzott el Hódos László, Mandics György, Tarics Péter szavaival. Köszöntőt mondott Kovács Péter polgármester. Klári és jómagam ugyanabban az időpontban Balassagyarmaton, előadás keretében tettük ugyanezt.
Kérjük a jó Istent, hogy Égi hatalmával segítse az egykori földi halandó által kijelölt, hagyományokkal kikövezett út egyenes folytatását! Ha ez sikerül Forrai Sándor tisztelőinek és tanítványainak, akkor erős támasza lesz a magyarság jövőbeni történelmének.

Budapest, 2013. január 25.

Szakács Gábor
a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője

Nyitólap
NÉVADÓNK
Száz éve született Forrai Sándor
Oldal tetejére