Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Gelencei templom - még egy átjavított rovásemlék

Gelencei templom - még egy átjavított rovásemlék

Írta: Friedrich Klára

Gelence székelyföldi település Kovászna megyében. A gelencei, Szent Imréről elnevezett római katolikus templom rovásbetűiről, köztük a szentségtartó fülke átvésett jeleiről több helyen írtam, legutoljára a 2013-ban megjelent Megfejtések Könyve I. kötetében.

A szentélyben a stallum (papok ülőhelye) háttámlájába vésve három számjegy és egy négyes számjegynek feltüntetni szándékozott rovás A betű látható. Az ezekről készült fényképeim, mivel vakut érthető módon nem használhattam, nem sikerültek, ezért csak rajzban tudom mutatni. A pad magas háttámláját bordák osztják 4 részre. Az 1, 2. és 4. részben a számok arányosan középen helyezkednek el. A 3. részben a rovás A betű pedig a bal szélen, jelezvén, hogy ott még volt valami, amit onnan kifűrészeltek.


Ábra 1.

Tehát a rovás A betű mellett két betűhelynyi rész hiányzik a padtámlából. Feltételezem, hogy két másik rovásbetű is volt ott. A betűk magassága kb. 15 cm. Talán a három rovásbetű névjel volt, esetleg a pad adományozójának névjele.

Az átalakítók az 1646-os évszámra alakították át a névjelet, ahol is a rovás A betű lett a 4-es. Mikor is? Nézzünk néhány adatot a templom koráról: A 13. században épült templomot többször átalakították. Freskói a 14. században készültek. Bekarcolt rovásfelirata 1497-ben. Ennek számjegyei nem mutatnak rokonságot az 1646-os évszámmal.


Ábra 2.

A templom 103 festett kazettából álló mennyezete 1628-ban készült. Egyik kazetta tartalmazza a készítők nevét és ezt az évszámot. Itt az 1628-as festett évszám már rokona a papok ülőhelyén lévő hatos számjegyeknek. Véleményem szerint tehát valamikor a 17. században távolították el a két rovásbetűt, a megmaradt A betűt pedig kiegészítették az 1646-os évszámmá. A rovásbetű tehát mindenképpen 1646 előtti. A kazettán lévő nevek egyike sem kezdődik A betűvel.

Az A betű párhuzamai: Nem tudni, hogy az A szára át volt-e eredetileg húzva, vagy a négyesnek álcázás érdekében húzták-e át utólag. Többek között hasonló Lakatos István plébános A betűje 1702-ből. Borbereki István Rudimenta másolatában (1715) is hasonló A-k vannak, egyszer áthúzva, másszor nem.

Összerovások a mennyezet kazettán: A készítők nevét tartalmazó latin betűs feliraton több ötletes összerovást látunk. A latin betűs összerovásokból sokat gyűjtöttem és több tanulmányban foglalkoztam velük. Itt is a készítők rovásírás ismeretét és használatát bizonyítják. Pl. MA, AB.

A kivágás okáról, idejéről talán többet megtudhatnánk, ha hozzá lehetne jutni Mihály Ferenc restaurátor tanulmányához, melynek címe: A gelencei templom faberendezése (In: Jánó Mihály szerk. A gelencei Szent Imre-templom. Sepsiszentgyörgy, 2003).

1. ábra: Friedrich Klára rajza
2. ábra: Kónya Ádám (In: Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek, Székelyudvarhely, 1997)

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Gelencei templom - még egy átjavított rovásemlék
Oldal tetejére