Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A Battonyai Gyűrű megfejtései

Friedrich Klára: A Battonyai Gyűrű megfejtései


1. kép

A gyűrűt 1910-ben találták egy elhordott domb alatt lévő temetőben. Csallány Dezső régész szerint 13. századi és bronz, Harmatta János egyetemi tanár nyelvész szerint avar kori (8. századi) és arany ötvözet. Forrai Sándor ez utóbbi vélekedést fogadja el a gyűrű koráról. Dr. Fodor Ferenc szerint (1982-ben) Frech Miklós muzeológus tulajdonában van, aki battonyai lakos.

A jelek két sorban helyezkednek el, a két sort kard szerű minta különíti el egymástól. A képen Csallány Dezső számozása látható.


1A kép

Megfejtések

Altheim, Franz német ókortörténész, nyelvész, 1959-ben, türk nyelven, jobbról balra: D, N, S, B, T, G, N, S, T, G, KÜ = UR NOS BÜTÜG O ISTAGU KÜN (mellékjelek nélkül)
Magyarul: A sikerben sokáig bájosan (Jókívánság egy rabnőnek)

Csallány Dezső régész felülvizsgálva 1955-ben megjelent véleményét, 1968-ban a következő megfejtést tett közzé (Jobbról-balra olvasta, türk-magyar vegyes szövegként értelmezte): D, N, S, B, K, P, N, S, K, P, R, I = DÉNES BÉG PÁN ES KÉBERI. Magyarul: Dénes bég a kéb nép ura

Harmatta János, egyetemi tanár, nyelvész megállapítja, hogy a pecsétgyűrűknél lenyomatát vagy fordított, negatív fényképét kell vizsgálnunk. 1983-ban közzétett megfejtése, türk nyelven, jobbról-balra olvasva: KÜSMÜS INC ECI TÜKAKÜ AYINCI (eredetiben mellékjelekkel). Magyarul: Küsmüs Incs Ecsi a tökéletes kincstárnok.

Dr. Fodor Ferenc, tisztviselő, öröklési jog, családfa és hadtörténet kutató, 1982, magyar nyelven: DéNeS BoToG TuRBéK aSZoN
Értelme: Dénes boldog, szerelmes egy asszonyba. Turbék = szerelmes

Friedrich Klára tanár: Magyar nyelven, jobbról balra olvasva, a negatív kép alapján: BáNaToDBA SZeGéNY N.SZ. SZeGéNY OTTÓ. A szék szerű jelet SZ-G összerovásnak gondolom.
Magyarázat: ez egy emlékgyűrű, mellyel két személyre emlékezik a készíttető vagy készítő, az N.SZ. névjelű és az Ottó nevű személyre. Az N.SZ. azért név rövidítés, mert a két betű után határozottan pont van.

Forrás:
Csallány Dezső: Rovásírásos gyűrűk Magyarországon (Archaeológiai Értesítő, 1955/79-85)
Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires, 1975)
Fodor Ferenc: A magyar rovásírás emlékei (Kézirat, 1982)
Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia Kiadó, 1994)
Mandics György: Róvott múltunk (Irodalmi Jelen Kiadó, I, II, III. 2010-2011)

A képek Csallány Dezső tanulmányából származnak

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A Battonyai Gyűrű megfejtései
Oldal tetejére