Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A Jánoshidai Tűtartó néhány megfejtése

Friedrich Klára: A Jánoshidai Tűtartó néhány megfejtése

Fettich Nándor régész 1934-ben tárta fel a jánoshidai avar temetőt, melynek 228. sírjából, női sírból került elő a tűtartó.

László Gyula régész-történész 1941-ben szorgalmazta megismertetését, de sajnos csak az 1960-as években történt első közzététele. A Mandics György könyvében található összefoglaló (2011-ig) olvasatomat még nem tartalmazza.


1. rajz László Gyula rajza a tűtartóról

Erdélyi István régész-történész közlései a szakirodalom szerint 1958-ban és 1961-ben jelentek meg. Négy írásjelet azonosított: b/a, s, i/i (az első i betűn két pont), és z.

Vásáry István turkológus 1972-ben írt róla, rajzokat is közölt a Runiform signs on objects of the avar period c. angol nyelvű írásában. (Rovás szerű jelek az avar kor tárgyain)


2. rajz Vásáry István rajzai a tűtartóról

A rajzokat én számoztam be. (F.K.)

Vásáry a tűtartó első oldalán 3 vagy 4 rovásszerű jelet (runiform signs), leegyszerűsített férfialakot, a második oldalon emberalakot, a harmadik oldalon vonalas, zeg-zugos díszítést, a negyedik oldalon pedig egyedül álló rovásszerű jelet állapít meg.

Az első oldalt balról-jobbra olvassa, az emberalak után következő jelet a székely-magyar rovásírás Z betűjéhez, valamint alakilag egyező kazár jelhez hasonlítja. A második összetett jel, bár lehet, hogy a hosszú vízszintes vonal nem része a betűnek, későbbi sérülés. A harmadik és negyedik jel párhuzamait az Orchon-Jenyiszej-i feliratokban találja meg, de említi, hogy a 4. jel a székely-magyar B-hez is hasonlít.

A további oldalakra nem tér ki, szöveges megfejtést nem ad.

Fehérné Walter Anna 1975-ben közli Csallány Dezső régész, múzeum igazgató megfejtését, aki szerint ez ördögűzésre utaló sátán ábrázolás és szöveg.


3. rajz Csallány Dezső rajza

A négy rovásjelet balról jobbra kell olvasni: Z, T, N, S. Jelentése: ZATANAS=SZATANAS=SÁTÁNÉ. "Ezek a betűk amelyeket a tűtartóra karcoltak, sem türk, sem szibériai kapcsolatot nem mutatnak" - írja Csallány Dezső.

Fodor Ferenc megfejtése Csallány Dezső rajza alapján, jobbról -balra haladva:
SaNiTaS. Latin szó, mely a következőket jelenti: állhatatosság, egészség, okosság, higgadtság, józanság. (Fodor, 37.)

Harmatta János 1983-ban Vásárytól némileg eltérő oldalszámozással jelenteti meg olvasatát. Az orchoni és jenyiszeji betűkkel fejti meg, türk írásként, a párhuzamokat táblázatba is foglalja. Az itt következő sorrendben ismerhetjük meg véleményét:

1. oldal (Vásáry rajzán: 3.): Bekarcolt zeg-zug vonal
3. oldal (Vásáry rajzán: 1.) olvasata: LEÁNY DICSŐSÉGE A VARRÁS


4. rajz Harmatta János rajza

A tűtartó további oldalain Vásáry rajzához képest sok új halvány, megkopott jelet vesz észre. Ezeket is bevonja a további oldalak megfejtésébe.

2. oldal (Vásáry rajzán is 2.): Harmatta szerint a fejet két ovális körvonal veszi körül, tehát angyal, arkangyal. A halványan látható rovásjelek értelmezése: LÉGY BOLDOG NŐVÉREM


5. rajz Harmatta János rajza

4. oldal (Vásáry rajzán is 4.) A halvány jelekkel kiegészített olvasat: ISTEN ANGYALA SZEREZZ NYUGODALMAS LAKÓHELYET ÉS ÜDVÖSSÉGET NEKI!

Még mielőtt saját megfejtésemre rátérnék, említenem kell a Debreczenyi Miklós nyugalmazott bíró és rovásírás kutató könyvében látható két rajzot, melyek a Jánoshidai tűtartó emberalak karcolatát juttatták eszembe.


6. rajz Strahlenberg rajza

Ezeket ő az 1709-ben orosz hadifogságba került Strahlenberg Fülöp János svéd katonatiszt Das Nord und Ostliche Teil von Europa und Asia c. könyvéből másolta. (Európa és Ázsia északi és keleti része) Strahlenberg az Urál hegységben az Irbit folyócska mentén egy 18 rőf (a magyar rőf 62,2 cm, tehát kb. 11 m magas) 4 oldalú kő oszlopra bukkant, melyről vörös színű beégetett vagy festett kül. nagyságú alakokat másolt le.

Debreczenyi kitűnő megfejtő volt és Strahlenberg másolataiban azonnal rovás betűket látott. Az itt mellékelt két alak fejét rovás K betűnek értelmezte.

Ezzel is szeretném alátámasztani következő olvasatomat.

Megfejtésemet Vásáry István és Harmatta János rajzai alapján készítettem. Az oldalakat Vásáry rajza alapján jelölöm.

Első oldal

Mivel a tűtartó felülről lefelé lógott, az értelmezést az emberalaknál kell kezdenünk, felülről lefelé. Az emberalaknak a Vinca műveltség agyagszobrocskáihoz hasonló jellegzetes háromszög alakú feje van. Bár legalább 4000 év a különbség, nemzetségjelként öröklődhetett. Itt példaként a Szegvár-Tűzkövesi Sarlós Istent mutatom.


7. rajz László Gyula rajza - részlet

Harmatta cikkében közölt fényképen látszik, hogy nem kerek, hanem valóban háromszög forma a fej. Az emberalak rajzolata felülről lefelé összerovásként olvasható: a fej: K, a test I, a lábak S, tehát KIS. A KIS szóból következően valószínüleg gyermekről van szó.


8. Rajz

Ez után vízszintesen, balról-jobbra olvassuk. A következő jelcsoport összerovás: NZN (név)

Utána NT jel, melynek értelme: SZENT (Lásd Nikolsburgi Abécé, stb.)

Elválasztójel következik, majd: NB, a bekarcoló névjele.

Tehát: KIS NZN SZENT NB

Ha vízszintesen jobbról-balra olvassuk, az első jel B vagy 10, N, R vagy elválasztó vonal, NT vagy ZS és NZN összerovás. Ez után következik az emberrajz. Az első két jel lehet TÍZEN értelmű is, azaz tíz ember. Az első két jel még lehet BENE is, tehát név. Ilyen nevű vitéz élt később Ladánybenén, sírjában rovásírásos szíjvéget is találtak.

Második oldal

Ez egy kis gyermek ábrázolása, itt gömbölyű fejjel. Amennyiben pontos Harmatta rajza, egyet értek az angyal jelentéssel, a gyermek elhunyt és most már angyal, hiszen a néphit szerint a még bűntelen gyermekek angyalok lesznek.

Harmadik oldal

A zeg-zug vonal igazából egy kígyó, ha pontos Vásáry István rajza. Lehetséges, hogy a kis gyermek kigyómarás következtében hunyt el.

Negyedik oldal

Összerótt NJO vagy NIO. Ez névjel vagy ezekkel a betűkkel kezdődő szavak első betűi.

Az itt közölt betű szerinti megfejtésemen túl az a véleményem, hogy az édesanya mindennapi használati tárgyára, a tűtartójára karcolta a rajzokat és a szkíta-hun-avar rovásírásnak megfelelő jeleket, betűket. Így mindig vele van elhunyt gyermeke, kit egy kis szentnek, angyalnak tart.

Másik lehetőség, amennyiben Harmatta rajza tévesnek bizonyul, tehát nincs a dicsfény a gyermek feje körül, tehát nem hunyt el, akkor a szövegnek baj elhárító jelentése van, kígyómarás ellen.

Irodalom:
Debreczenyi Miklós: Az ősmagyar írás néhány hazai és oroszországi emléke (Pátria Részv. Társ., 1914)
Erdélyi István: Új magyarországi rovásfelirat: Archaeologiai Értesítő, 1961, 279-280. - Erdélyi I.
Erdélyi István: A jánoshidai avarkori temető. - Das awarenzeitliche Gräberfeld von Jánoshida: Régészeti Füzetek, II. 1. Bpest 1958.
Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires, 1975) 1/226)
Fodor Ferenc: A magyar rovásírás emlékei (Kézirat, 1982)
Friedrich-Szakács: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás (2003)
Harmatta János: Az avarok nyelvének kérdéséhez (In: Antik tanulmányok, Akadémiai Kiadó, 1983)
Mandics György: Róvott múltunk (2010/II/329)
Vásáry István: Runiform signs on objects of the avar period (Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae (1972)

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
A Jánoshidai Tűtartó néhány megfejtése
Oldal tetejére