Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Somogyi Antal...

Friedrich Klára: Somogyi Antal régi könyveiben található rovásírásos oldalakból néhány megfejtés

A Somogyi ügyről többet megtudhatnak Mandics György: Róvott múltunk c. könyvének III. kötetéből. (Irodalmi Jelen Kiadó, 2011) Az ebben bemutatott megfejtetlen rovásírásos könyvoldalakat megfejtettem, ezt teszem itt közzé. A képek számozása szintén Mandics György könyvéből származik.

Somogyi Antalról (1811-1885) arégi könyvek gyűjtőjéről Sebestyén Gyula írja, hogy "nagy műveltségű országgyűlési képviselő és politikai menekült volt, aki Deák Ferencz barátságát és több főúri család szeretetét is élvezte." Az általa gyűjtött régi, a XVI. és a XVIII. század között megjelent könyvekben kézzel, rovásírással készített egész oldalas bejegyzéseket is talált az eredetileg üres, jegyzetelésre szánt lapokon. Ezekből Somogyi1873-ban kiadott "Régi magyar énekek címmel 2 rovásírásos füzetet. A korabeli sajtó hamisítást kiáltott, azzal vádolván a kiadót, hogy ő maga írta a régi könyvekbe a szövegeket. Tóth Béla a Magyar ritkaságok, valamint Sebestyén Gyula a Rovás és rovásírás c. könyvében a koholmányok között tárgyalja Somogyi kiadványait.

A mellékelt szövegben néhány helyen pont csoportok fordulnak elő, pl. az 1875-ös kép utolsó sorában ezeket a megfejtésben jelzem. Talán neveket takarnak. A régies szavakat csillaggal jelöltem, magyarázatukat a következő szótárakban találtam meg:

Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára (Pest, 1873, Nap Kiadó, 1998)
Czuczor János - Fogarasi János: A magyar nyelv szótára (Pest, 1862)
Kriza János: Vadrózsák (Kriterion Kiadó, 1975)
Sántha Attila: Székely szótár (Havas Kiadó, 2004)


1874-es kép

BOLOND KÁLMÁN BIZONY
DOLOG EZ HA JMU(?) VASAT
KI DÖGRE HGYZ (HEGYEZ?) MVTI (MA VETI?)
VÁGJA VIZ (vissza) ÁGAKAT
GYÜMÖLSÖKBÜL ÚJAKAT
IGGAT VÉN BARÁT-
TUL SZARMATTAK (származtak) HOZJA
KI MADÁR MENT RÜL
HOZÁ MEGI KÖTI
MÁS IDÉN (kiégett rész)…..L
HA K(kiégett rész)…..Z
ÍZE MLL(kiégett rész)…..DN
GYÜMÖCSNÉL AZ KI MASJ (?)
HALLATLANUL MEG
ÍTÉL JUTTASD ESZÉBE
HOGY KALMANRUL IS
MONTAK MIKOR ÓTOTT (t.i. gyümölcsöt)
BOLONDUL


1875-ös kép

bal oldal:
ÉS SÁRD VIZINÉL ŐKET
ALLATTA (ellátta) HALÁSZ SOK
JÓ HALLAL ÚJ NÉPET
TARTOTTA LŐN PDG (pedig)
ÚJ HELSÉG NEVE
TAKSONY FALVA
HUGYAN IS EZ MEGI (meg)
VAN ÍRVÁN HŰ ŐS
KRÓNIKÁBA (pontok, de elmosódottak)
GYÜMÖLSÖSNÉL MEGI
ÁLTAK ÁRPÁD HADI (hadai)
KI OKOK MINDEN NEKI LÁTIK
TUDNI TANÁLCSOLVA
SZERT TŐK (tettek) EGYMÁS KÖSZT

jobb oldal:
KÖZÜL AKARATUL hiány
IS CSAK EKÉP LÖTT HUGY
FOGJÁK EGÉSZ ÖRÖKÖKET
MINDEN ÁGNAK ŐK KELLETEK
HLT (HOLOTT? HOLT?) MELY URSZAG KÉMEK-
TÜL BÖCSEN (bölcsen) HALLYÁK ÉRTIK
JUT MINDENEK FÁK MEGI- (meg)
NYUGOVÁK SZERZIK MELY
TÖRVÉNYT HATÁNAK (határoznak)
HÓDULÓKNAK NEKIK
IK(?) MELY SZOLGALATOK MIT
ADNAK KI SZEREN ÖRÖKÖT
VALLYA MINDEN MÁIG TA-
VÉTTÉBEN (egyvégtében) VÉREIK ÖSZJE (össze)
ÖTTIK (öntik) (8 PONT)


1878-as kép

HALLYÁTOK ÉNEKEM SZUNYT (szunnyadt)
JÓ KIRALRUL (4 PONT) BÉLRÜL (BÉLÁRÓL?) (5 PONT)
HUGY DÖMÖSÖN KALOJ ÁRJÁN
VADÁSZ ALÁ MARTRUL* CSUSZ
OMLÉK MÉL (mély) DUNA BELE SELLÜ-
VAL (sellővel) VAN OTAN KIRAL LE BELE
SZÁL ALÁ TÉ(?) FORGATAGOS
HABOKBAN SELLŰ SRLTTE (serlette, forgatta)
SOKÁIG SÜLYSZTTE (süllyesztette) TEMETE TACSAK-
BA** KIRAL MEG NEM HOLA S ÉRI
SZŰKÖS FOGSÁGÁBAN TACSAK-
NAK ALÁN (alján) LÉVÉL TŰZNEK SZÉP
TÜNDÉRE KI TMTT (temette) KIRALNAK
LEHINT ILÉST (élést, életet) Ő TESTIRE HÁT
TAGADÓJÁBAN KIRAL NÉZ
MINDENT NÉZTTÉL HALLOTTÁL
HALL VALÓ BIZON ÉLVÉN
EKÉPEN SZÓL NINCSEN Ő LMÉJÉBN (elméjében) BÁR-
MEL JSZTTL (ijesztettél) MEGTÖLTÉ TÜNDÉR TÜZE
ERŐS REMÉNLETTEL SELLŰ ALAJTOTOTTA***
VALA MÁR SZUNYOT KIRAL TÉRE FEL
DUNA SZINIRE HOL OT IÓ (jó) SZÉLLEL SZOKTA
VOLT ÉGDÖZÖ (ÉGI ŐRZŐ?) SZEREKET MOST IS Ő GLKDTI(?) BE
GÖRTÖN GÖRVE (FOLYTON FOLYVÁST?) AJÍT (alját) MENTETE TŰZNEK
TÜNDÉRE MON (mond) FŐD TESTVÉRÉNEK KIRAL
*4. sor: Mart: Nagyobb folyam medrét határoló meredékes földvonal, ellentétben a kisebb folyók, patakok partjával. (Ballagi)
** 9. sor TACSAK, Tacsakos: Balatonmelléki tájszó, lucskos, pocskos, latyakos (Czuczor)
*** 20. sor: ALAJTOTTA: Alitt: vél, sejt (Kriza) Alitt, Alít: altatja (Sántha)


1879-es kép

KETTŐNK KÖZÖTT NYUKSZON FOG
HÁZÁT NYITYU (nyitjuk) MEG FÖL FORALOM
VIZET UGYAN SELLŰ LE NEM JÖHET
MÉG LENT EGY FÖN MULA(SZ)T KIRALT
URSZAGABUL VIHEDD TŰZ
FŐD EGYÜTT MÜLKDTT (emelkedett) SZABADTAK (szabadultak)
KIRALT KÖD VÜTTE DÖMÖS-
RE VISZJA IG (eddig) NAGY CSATÁKON
ÁT TŰZ HELYINÉL MEGI S KÉK
NACSAGOS KRSZTRE (keresztre) NEM HAGYGYA
MEG TÖBRE FŐDET ÜGYHÖDIK VEZÉRE
ALUNNÉJK HA (Ő)K MEGI NEM
ÉRTNÉJE MIKÉP SLHTTE (SEJTHETTE? VISELHETTE?)
SELLÜ KIRALT TEMHETTE (temethette)
S MARATT ÉP ÁRNYÉKI
MÚLÓ VILÁGON MINDEN
CSAK JELENSÉG KIT NEM
LÁTNAK ÉLES SZEMEK ÉLES ELMÉK
ÉRTTYÉK (értsék)


1881-es kép

FÉNYESSÉGES NAPUNK HOVA TŰNTÉL TE TÁVOZATOD BE
FELLEGESÍTÉ KESERÍTÉ NAGY HUNYADI JÁNOS MIÉRTT HATTAD
EL E FÖLDET ELLENSÉGGEL KÖRÖVDZTT (körülövezett) MAGYARI NÉPEDET HOGY
NEMES ÉLETET FEHÉR VÁR E DUNÁNAK VIZIBE EZÉRT ÖTTTE (öltötte)
MAGYAR JÁSZBA (gyászba) FEKETÉBE EZÉRT HANYATLIK MINT E SÍRBA KESER
BÁNATBA KIVEL ISTEN BŰNIÉRT SÜR (sűrűn) GYORSAN LÁTOGATTA
HOGY MERT ROMLOTT ERKÖLCSE SZÍVE BÖCSÜLETE HOGY Ő HÍRÉT
NACSSÁGÁT TETTÉT JAVÁT CSKLTTE (cselekedte) AZ IDEGEN GONOSZ FANGOK (gonoszságok)
GAZNAK MEG ENGETTE LEGYEN HATALOMBAN DICSKEDET (dicsekedett) BENIK
FELETTE KISZABADÍT E TŐRBÜL E HALÁLNAK RÓ(?) TORKÁBUL
NEM HA RÉGI ASZOD SZIVED LELKED MEG NEM ÚJUL MAGYARNAK IGAZOKOT
FLEKD (FELEKEZETED?) IS MÁS TÁMADHAT MI INTN (?) Ő CSAK MI NTN (netán)) MAGYARI KARD
MAGYARI HAD HOGY KIVEL TÖRT JÁNOS KINÉL NEM LETT


1882-es kép

OLVASVÁN (áthúzva) ÉS PARANCSOLLYA MIND GYÁRÁST (mindjárt) VÁRBUL ŐRÖK
NE SZERSZTNEK (eresztenek) SEM KIT HA TALÁN HOGY KIRAL KAPUHOZ ÉRKEZIK ZÁRTÁN OT
TALALLA (talála) KAPUT DE NEM JD (ijed) MEG BÍZIK HATALMÁBA NAGY LMJNK (elméjének) SZÓL ŰZI
TRHT (terhét) FELYHŐT VÉLEKEDETT ERŐSSEBB ELME GYŐZJE VEZDELMET SZÓLITYA KAPUST ÉLÉST (eleséget)
HOSZTAM NEKTEK TÖBET HOSZHASSAK MÁR RÁTOK KAPUS ERESZTI HOZOTT ÉLÉST (eleséget)
NEKÜNK HA FŐD NÉPIT IT FOGJUK ÉHEL VEZÜNK EGYKÉP MENTÉ KIRALT
Ő TUDOMÁNYA AKI TANUL MEGLÁTYA MEGI NEM BÁNYA (bánja) HOGY TUTTA MÁR
KIRAL VÁRNAK ALÁSAT (alá ásat) SZEREN SZERZÉ HOZJA EKÉP MEGSZÁLÁSÁT CSAK IS HAMAR
ASZT HADVAL MEGVÉTE FRIDRIKUS ORSZÁGÁT MINDET NYERTE GYORSAN HÍRT
MAGYAR ORSZAGBA JUTATÁ NEM JÁRTA VOLA BÉCSNEK UTYAT HIÁBA
FRIDRIKUS VÁRÁBAN KELT LEVELE KINEK IS VÉGIRE KIRAL JEGYESZTE
DATUM VINNE IN HUNGARIA (Magyarországba) KINEK IS ELLEN MAGYARAZATA KELT EZ
LEVÉL MAGYAR ORSZÁGBAN BÉCSBEN LŐN KIRAL ISTEN MÉLTÓ KEDVÉBEN


1883-as kép

UTYOKBA (útjukba) ESETT ÜTTÉK HOGY NEM LELTE NYOMÁT A FŐD SE A
VÍZ SE A LEBEGŐ ÉG SE ÉRÉNK ATELKÖZBELE (Etelközbe) KIT NYÁJOK
TAPOSOTT KINEK ÉDES VIZE BELÜL LGLLTTTED (legeltetted) OTT AMI
EDDIG TURUL ÜSZTE NAGY MAGYARORSZÁGBA KIT MIND MAI
NAPIGLAN BÍR ÖRÖK IGAZÁBA (12 PONT) HOZNAK TIZENKÉT
KIRALT RABON ATILÁHOZ MON (mond) ÜDV EZEK ÜLT I I K (ültetik)
OTAN AZ ASZTALÁHOZ SZÓL MINDNIG RCI (érci) HANGUVAN
KARU (körül) MORRAL (borral ) TELVÉK ARANYPOHARAK CSURRIG
LŐ SZÍNBORRAL CSAK ATILA SZN (eszen) FATÁLBUL ISZON
FA ODBUL* HÜTI TARTYA NEM MÁSKÉP HA KUTBUL
VAGY ZADUBUL** KEDIG ISZON VALA VALAHÁNYSZOR
*,** 10, 11. sor: FA ODBUL, ZADUBUL=zádokfa-szent fa, Isten fája, valószínüleg ezekből készítették a szent kelyheket. (Ballagi)
Szádokfa: hársfa, amelynek héjából tavasszal kürtöt csinálnak. (Kriza)
Szádokfa, zádokfa: hársfa. "A falugyűléseket a templom előtti óriási hársfa alatt tartották" (Sántha)
Feltételezhető, hogy Atila királynak egy fából készült ivókürtje is volt.


1884-es kép

RUDOLFUS VOLT IG (EDDIG?) NAGY HÁBORÚSÁGBAN
KÉRI MAGYAR KIRALT SEGITYTYE Ő VITÉZI NÉPI-
VEL HOGY CSE LL (CSELLEL?) BEÁLT BIRÁMAT (birodalmamat) CSÚFJA (csúfolja) KIÉRT
HARCOLNI MIND SZERET KIRAL ZÁPORI SOKAS
FEGYVERESIVEL OTAN TÁBORBA SZÁLL SZÉKSFHÉRVÁRRUL
CSE FŐDINEK EL (ellene) MEG INDUL MERT CSE KIRALRA NAGY VALA
BÚSULATA MINDEN ATTUL HOGY ORSZÁG KÉMCSIT (kincsét)
VITTE HOZJA HERCEGNÉ AKIT CSE MIND TARTOTT NEM
BOTYATYTYA (bocsátja) MEGI KIRALNAK MEGI AKORTSE KI KORONTA (koronként, időnként)
HÜTI (HITE?) (E)SVE SZRIN (SZERINT?) EL FEL AJÁLTA KI KORTA KIRALLAL
SZÖVDTT (szövődött) VOLT NAGY BARACSAGBA (barátságba) KI HÜTLENSÉGÉRT


1885-ös kép

ATILA ÁLDOMÁSOZ VALA
TALTASOK NKLNK (énekelnek) VALA BIZOTATÁS (bíztatás)
SZAVUNK HITEL HIGYTK (higgyetek) NEM ISZTOK
VISZT (vizet) OTAN VAJ ADIG ISZTOK ÚGY
ÁLMON ISTENT LÁTOK VTKÉ (véteteké, vétketeké) IS
EGYMÁSNAK BOCSÁTOK SENKI MBRT (embert)
NEM FOGYANAK OSZTANAK GYSN (egyesen, néhányan) JÓZAN
MULATATOK HOGY FELINKKEL
? LÁTOK MINDIG NAGYOB LÁTOK
? VAJ MINDEN ESZT EL (LE) MEG
LÁBATOK KOC KAROTOK GYÜT
POHARAKKAL GYÜN LNSG (ellenség)
HEGYES SZUCAKKAL* KOC KOC
KOC POHARAT FELEDD EL DE
CSAK KARDOT LLSGDDL (ellenségeddel)
MA KOC POHARAT HOLNAP
VASAT MA IGYÁL LÁNT (lányt) IS
TÁNCOLTASSAD HOLNAP
LND (ellened) VERD TUGYAD MIKOR
KELÉSZ (kell ész) MIKOR MULAT ÁLLA
ATILA IS VÍG MA MULATÁS
* 13. sor: SZUCA: dárda, lándzsa (Ballagi)


1886-os kép

MOND BLA (Béla) AMADÉNAK
HOGY VADÁSZOTT VOLT
CSALOKÖZBEN (Csallóközben) VÁGD LE
BIKÁT LA (LÁT?) KI A GAZ OTT
SZILOJ SZEMBEN FELEL AMADÉ
TESZEM CSAK LEGYENEK HATÁROK DA-
RABOK KIKET A BIKA BŐRI
BŰL N P SZ (?) RÓHATOK FELEL
BÉLA LGYN (legyen) DE HÁT HUN VAN
MEG A BIKA ZAK* (csak) MONTA MÁR
BUZOGÁNAL LEVÁGTA
NYUZA BŐRIT APRÓRA SZÁZ
S MÉG SZÁZ DARABRA HÁNTA
ESTELENDIG LŐD(?) GIBE(?) EGY ORSÓ-
VA(l) TAHAT (tehát) MIND DARABNÁL
HÁN CSÓNAK HATAT AZONBA
IGY BÖVTYIT(?) O(?) OT SZERZE
KIT IS BÖK AS(?) NINCS
KÖZLTN (közvetlen, közeli) BIRTOK KI NAROB (NAGYOB?)
KÖRMENVE ÉR EBNEK HÁTÁRA
SZŰKEN VAN KI MERCSELVE* (kimérve)
* 10. sor: rovás CS-Z tévesztés
**21. sor: MERCSELVE: mércse = mérce (Ballagi, Czuczor)


1890-es kép

SZCITIÁBA VISZA TÉRN (téren, térve) CSAK
SZKLI (székely) MARAD TÜNDÉRI RDLBN (Erdélyben)
TÜNDÉRI RDL (Erdély) KLTI (keleti) LEG SZÉLIN
VILÁG CSAK KI EST HAJNAL KIT
RADOG (ragyog) SILAKOL* (világít) ATILÁNAK
NAPJÁNAK HUNYATA UTÁN
ÚJ HAJNALT IGRVE (ígérve) KI ŐS
ÁRPÁD VZR (vezér) SZÜLETTIVEL MEG IS
JÖVE MERT A HALÁL TALÁN NAGY
TTMNYK (teremtmények) OL (oly) FNYl (fénylő) BÍRÓNAK KI
VILÁGNAK VGEIG NEM ENYÉSZIK ( K-SZ HASONLÓSÁG!!!!)
EL DE MUTATYA ÚTYÁT ANNAK
KI A NAGY TTMNYNBE (téteménybe, tettbe vagy teremtménybe) VÉGZETIRE
VAGYON ISTENTÜL RENDELVÉN IGYEN
MUTATTA SZKLI (székelyi) ESTHAJNALI
FNYE (fénye) MI ÖRÖKI FÖLDÜNKNEK
FENLÁTANAK ÖSVÉNYE GYSÜLT (egyesült) IS
ÚJRA VELÜNK MINT DUNA
KÉT ÁGA HOLOTT SZÉP ARANY (MEGINT MÁS AZ SZ)
KERTÜNKNEK LEGVÉGIT BE
ZAMOLTA (számolta)
* 5. sor: SILAKOL (Ballagi)
______________________

Szerkesztésre érkezett (e-mail): 2011. 12. 25. 19:48
Honlapra felkerült (fájl a szerveren): 2011. 12. 27. 21:42
Barta József, a honlap szerkesztője

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Somogyi Antal...
Oldal tetejére