Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Újabb rovásírásos korong Tatárlakán és egy ráadás...

Újabb rovásírásos korong Tatárlakán és egy ráadás...

Írta és az angol szöveget fordította: Friedrich Klára


Sajnos idén, 2020-ban a vírus járvány miatt kialakult helyzet vesztesei közé tartozik két nagyon fontos magyar ügy is:

Az egyik a 100 éve történt kegyetlen trianoni diktátumra való figyelem felhívás. Rendezvények, megemlékezések, tanácskozások maradnak el és ezek 2021-ben ugyanazzal a hatásfokkal már nem pótolhatók.

A másik nagy vesztes a székely-magyar rovásírás. Fontos rovásírás versenyeket nem tudtak megtartani Budapesten, Felvidéken, Erdélyben, amelyekre egy év óta készültek a gyerekek és oktatóik.

A jó hír, hogy előkerült egy újabb rovásírásos korong és egy csont függő Tatárlakán, erről szeretnék itt röviden beszámolni.

A 2014-ben előkerült újabb korongról

2019-ben ismét kiállították az eredeti Tatárlakai táblákat a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeumban és ennek köszönhetően értesültem arról, hogy 2014-ben Tatárlaka egy másik területén újabb írásos korongra bukkant egy román régész, Sabin Adrian Luca.

Írásának címe: Prehistoric Signs and Symbols from Transylvania (1)."The Secret Tablet" the Neolithic and Aeneolithic Archaeological Settlement from Tărtăria - Gura Luncii (Alba County)... Őskori jelek és jelképek Erdélyből. A rejtélyes tábla. Kőkori és kőrézkori telep Tatárlaka Gura Luncii nevű részén. (Fehér megye)...

Az új korongról magyarul még nem jelent meg tájékoztatás, az itt következőket a régész angol nyelvű tanulmányaiból fordítottam, kiegészítve saját véleményemmel.

Az újabb feltárás során nagy kőkori lakóterület került elő. Sok tárgyat gyűjtöttek a régészek, csont eszközök, edény cserepek - Torma Zsófia gyűjtéséhez hasonlók, 5-6 cm. magas agyag szobrocskák, alabástrom töredékek, csont tűk, 6-7 cm. magas talpas pohárkák, csont palántázók, csont fúrók, lyukasztók, lapátkák. Ezek ugyanabba a régészeti korba tartoznak, mint az 1961-es ásatás leletei és Torma Zsófia gyűjteménye: tehát 5500 és 7500 év közöttiek. Sabin Adrian Luca Tordoson is ásatott, ahol kb. 140 évvel ezelőtt Torma Zsófia, de nem említi a magyar régésznő nevét.

Idézet a feltáró régésztől: "Tatárlaka Gura Luncii nevű területén 2014-ben kezdődött leletmentő feltárások egy szent jeleket hordozó tábla felfedezését eredményezték, amely jelképeiben majdnem tökéletes analógiákat mutat a kerek tatárlakai táblával." (Tehát az 1961-es ásatáson előkerült koronggal.)

A Gura Luncii román kifejezés jelentése: a "rét szája". Az 1961-es feltárás a Groapa Luncii nevű területen zajlott, ennek jelentése: a "rét gödre".

Az új korong 3 cm. átmérőjű, kiégetetlen, de valamilyen hőforrás közelében szárították. A felületén tudatosan készített jelek vannak, tehát nem készítés közbeni véletlen karcolatok. Nem sírban, hanem egy tell-ben, telephalomban került elő.

A korong és a függő képe S. A. Luca tanulmányából származik

Az ábrán a korong felső képének elején és hátoldalán az jelenik meg, ami természetes fénynél látható. Az alsó változat különböző fényképészi megvilágítások és számítógépes színezés eredménye, jobban kiemeli a jelek sokaságát.

A régész, Sabin Adrian Luca véleménye a jelekről, tömörítve:

"A korong első oldalán nagyon finom bevésések vannak, talán azért, hogy elrejtsék jelentésüket, mert ez egy titkos mondanivaló része. Szent jel, titkos kommunikáció. Ujjlenyomatok is láthatók rajta, a készítés pillanataiból. Továbbá rövid vonalak, szétszórt V formák. A középtájon két hosszabb vonás kb. 45 fokos szög alakban elrendezve, a jobb oldalitól 5 befelé tartó véset indul, a bal oldali folytatódik 4 vonalban, az egyik V alakban elrendezve."

"A hátoldalán rövid vonalakból álló jelek, látszólag rendezetlenül, nyilvánvalóan szimbolikus, jelképes mondanivalóval. A felszínén, a még lágy nedves állapotban rajta maradt ujjlenyomatok. Rövid vonalak, pontok, V jelek láthatók. Két jelnél másodlagos értelmezésként ember ábrázolás is lehetséges."

"Nyilvánvaló, hogy nyakban hordták, hasonló korból származó szobrocskákon is vannak ilyen ábrázolások."

A régész hangértéket nem ad a jeleknek, ebből arra következtetek, hogy jelképeknek (szimbólumoknak) vagy szójeleknek (logogrammáknak) tartja őket, tehát nem betűknek. A jelek összehasonlításánál a régi európai írásokat (Old Europe script), az Égei tengeri írás egy változatát (Lineáris A.) és a Duna menti területek jeleit említi. A napjainkban székely-magyarnak nevezett rovásírásról nem ejt szót.

Saját véleményem:

Összehasonlítva az 1961-es koronggal, látjuk, hogy az egy megtervezett, rendezett műalkotás. A 2014-es korongról, hiányzik a rendezettség, bár ez a fontosságából nem sokat von le.

1961-es korong: 6.6 cm. átmérőjű. Egy lyuk van rajta a felfűzéshez, egyik oldalán vannak jelek, üres a másik oldala, sírban találták

2014-es korong: 3 cm. átmérőjű. Két lyuk van rajta, két oldalán vannak a jelek, nem sírban, hanem lakóterületen találták.

A felfűzésre szolgáló, szem szerű két lyuk miatt arc ábrázolásnak tűnik, talán a korong kb. 7000 évvel ezelőtti készítőjének is ez volt a szándéka. A jeleket itt az erős fényben készített, alsó változat szerint elemeztem.

2014-es korong, első oldal: A jobb "szeme" felett (a képen a korong bal oldalán) SZ vagy 1-es számjegy és N betűk. Jobb szeme alatt az 1961-es korongon is meglévő, rovás ötöshöz hasonló jel. A két szeme alatt középen egy nagy SZ vagy 1-es számjegy, de mivel eléggé dőlt, lehet rovás R is, mint a Botnaptáron. Az elszórt, függőleges vagy vízszintes vonalkák, pontok lehetnek díszítések is.

Bal "szeme" és a három pont alatt (a képen a korong jobb oldalán) az eső, a könnyek, vagy a fésű jele, ez utóbbi "asszony"-t jelent. Lehet számjegy is, négy vonal felül áthúzva, ez szerintem ötven. Fésű szerű jel van az 1961-es korongon is. Látható még rovás T és egy kis háromszög, ez lehet rovás K is, vannak rá későbbi példáink, pl. a Deszki és a Ladánybenei Gyűrűn.

2014-es korong, hátsó oldal: Ha igaza van a régésznek, hogy a korong értelme a "Szent jel, titkos kommunikáció", akkor ez szerintem a hátsó oldalon jelenik meg. A befelé fordított oldal a "titkos" oldal. Rögtön szembe tűnik egy rovás aK, sajnos azonban bizonytalan, mert kinagyítva lehet egymás mellé került rovás ötös és egy ferde vonal (ilyen szár nélküli a Botnaptár R-je). Továbbá C, Ö (vagy SZ, N), látható.

 

A címben ígért ráadás: a csontlemezből készült függő rovásbetűi

Az ábrán alul látható.

Az ásatás során előkerült többi leletet Sabin Adrian Luca a Tartaria Rediviva (Tatárlaka újjáéledése) című tanulmányában mutatja be. Közöttük van egy 3 cm. hosszú, csontból készült függő is. A régész véleménye tömörítve: "A karcolt, kifinomult vonalakból álló díszítés a Vinca kultúra kerámia díszítési stílusában készült... van néhány be nem fejezett, különböző átlyukasztási állapotban lévő lyuk rajta. Ez azt jelenti, hogy vagy nem volt befejezve, vagy újra használásra volt előkészítve."

A régész tehát csak díszítésnek értelmezi a függő karcolatait, jómagam azonban a magyar rovásírás öt vagy hét betűjét látom rajta. Jobbról-balra haladva: A nagy kerek lyuk mellett lévő két véset lehet díszítés vagy két N. Utána B, NTN összerovás és egy SZ. Erre az SZ betűre később, nem a készítéssel egy időben karcoltak merőlegesen egy T betűt. Tehát nem vésés, csak karcolás. Az összerovás bal oldali tagja lehet egy R is, a Marsigli féle botnaptáron is ilyen szár nélküli R-ek vannak. Ebben az esetben jobbról-balra: N, N, B, NTR összerovás és SZ a karcolt T-vel. Ennek a jobbról-balra haladó olvasatnak a gyengéje, hogy az N betűk fordítva állnak.

Ha balról jobbra haladunk, akkor egy szót is ki tudunk hozni belőle: SZ, N, T, N, B, N, N. Tehát SZeNT N. B. N. N. (az N. B. itt valószínűleg nem a Nemzeti Bajnokságot jelenti). Amennyiben az összerovás bal oldali tagja R, akkor SZeReT N. B. N. N. Itt meg az a gyengéje az olvasatomnak, hogy a T betű szerint jobbról-balra kell haladnunk, nem balról jobbra.

2-3 tárgyon még vannak betűként is értelmezhető vésetek, ezekre később térek vissza, egy bővebb írásban.

A jelek párhuzamai megtalálhatók Torma Zsófia (a világ legelső régésznője), Marija Gimbutas (litván-amerikai régésznő), Makkay János régész és Shan M.M. Winn kanadai kutató kőkori jelgyűjteményeiben, a Tászok-tetői jelek között, több Kárpát-medencén kívüli kőkori jelgyűjteményben és természetesen a későbbi korokban előkerült hiteles rovásemlékeinkben.

Összegzés:

A korongon és a függőn a Tordos-Vinca műveltség írásjegyei közül látható néhány. Ezek lehetnek szavakat alkotó betűk vagy szójelek, de szerintem nagy valószínűséggel jelentésfelidéző betűk. Ez utóbbi esetben a felidézendő szónak csak első betűjét tüntetik fel az íráshordozón. Ez hasonlít az akrofóniára, és a szóírásra (logográfia), de nem ugyanaz.

A Tordos-Vinca műveltség írásjegyeit napjainkban is használjuk és székely-magyar rovásírásnak nevezzük. Ezért a korong és a függő fontos lelet számunkra, mint a magyarság őseinek írásemléke. Egyúttal a Kárpát-medencei őshazának is újabb bizonyítéka, mert e jelek tagadhatatlan folytonossága a Kárpát-medencében, ezen írást használó nép, tehát a magyarság folytonosságát is jelenti.

Bár a régész nem hozza kapcsolatba a korongot és a függőt a magyarsággal és a székely-magyar rovásírással, mégis köszönettel tartozunk, amiért egy sikeres, gazdag feltárás során felszínre hozta ezeket a kőkori tárgyakat.

A Tisztelt Rovásírókat bíztatom a jelek további értelmezésére.

A román szövegek fordításánál köszönöm Ballán Mária segítségét.

Olvasható itt is:
http://magyarrovas.hu/ujabb-rovasirasos-korong-tatarlakan-es-egy-raadas/
https://demokrata.hu/blog/ujabb-rovasirasos-korong-tatarlakan-es-egy-raadas-280972/

Források a 2014-es leletről:

- Luca, Sabin Adrian (2015): https://www.academia.edu/16256815/Sabin_Adrian_LUCA_Florentina_M%C4%82RCU%C8%9AI_Prehistoric_Signs_and_Symbols_from_Transylvania_1_._The_Secret_Tablet_._The_Neolithic_and_Aeneolithic_Archaeological_Settlement_from_T%C4%83rt%C4%83ria-Gura_Luncii_Alba_County

-Luca, Sabin Adrian (2016):
https://www.academia.edu/25014199/Sabin_Adrian_LUCA_T%C4%82RT%C4%82RIA_REDIVIVA

Nyitólap
ROVÁSÍRÁS
Újabb rovásírásos korong Tatárlakán és egy ráadás...
Oldal tetejére