Nyitólap
VERSENYEK
2008 - Versenykiírás

9. Kárpát-medencei Rovásírásverseny és találkozó
2008 - Versenykiírás, egyebek

Szervezője

A Forrai Sándor Rovásíró Kör

A döntő helyszíne

Móra Ferenc Általános Iskola
1163 Budapest, XVI. ker. Ida u.108-110. T/F: 00/36/1/405-5766

Résztvevők:

Általános és középiskolák, rovásíró (szak)körök küldöttei, továbbá egyéni jelentkezők, akik a válogató versenyen elért helyezésük alapján jutnak a döntőbe.

A válogató időpontja Magyarországon:

2008. április 5. szombat

A döntő időpontja:

2008. június 21. szombat

A képek a Zuglói Széchenyi István Általános Iskola rovásírásversenyén készültek 2007. decemberében

Versenyfeltételek

a) Korosztályok
- alsó tagozatos
- felső tagozatos
- középiskolás

b) Feladatok az alsósok számára:
5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
új 5 legismertebb rovásemlékünk felismerés előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok a felsősök számára:
10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
új 10 legismertebb rovásemlékünk felismerés előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok középiskolások számára:
15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
15 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
új 15 legismertebb rovásemlékünk felismerés előre megküldött kép
alapján (Csak a döntőben!!!)

c) Nem kötelező, azaz választható feladatok a döntőben, 3 korcsoportban:
- botra rovás
/eszközszükséglete: 100 cm hosszú kérges bot, vagy négy oldalára gyalult 2 cm x 2 cm széles léc; faragó bicska; törülköző/
1-es 100 centiméteres kérges botra rovás, minden betű kiírva.
2-es Gyalult lécre (legalább 2 x 2 cm-es), minden betű kiírva.
3-as Összerovás.

- rövidítéses rovásírás (összerovás)

d) A versenyen használatos rovásbetű típus:
- Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban

e) Versenyszabályok:
- csak egy típusú, ábécé fogadható el
- csak jobbról balra haladó írás fogadható el
- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
új - csak a négyszög alakú K betű fogadható el

A verseny időtartama negyvenöt perc, az eredmény a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ. Eldöntetlen eredmény esetén összerovási feladatot kapnak a tanulók.

f) A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek - I-II. füzet
- Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)
- Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)

g) A tavalyi versenyekhez hasonlóan a helyes, választékos magyar beszéd, mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

Megjegyzés: A döntőben kizárólag a válogatón részt vett, korcsoportonkénti helyezett tanuló vesz részt, válogató utáni jelentkezés nem fogadható el.

Jelentkezési határidő és tájékoztatás

2008. január 31. Minden egyéni jelentkező és iskolai felkészítő tanár a Forrai Sándor Rovásíró Kör postacímén írásban: 1163 Budapest, Sasvár u. 53., a szaki1@interware.hu, és szakacs.gabor@interware.hu villámlevélen, továbbá levélben. (Fax, azaz távmásoló nem használható) Távbeszélő: (00/36)1-403-1086, 06/30/431-1281. Honlapunk: http://www.rovasirokor-forrai.xw.hu

Az értékelés szempontjai

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben.
Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás, vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az "A" és "Az" is szónak számít!

4. A számjegyek hibás írásánál annyi hibapont, ahány jegyből az ARAB szám áll. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem
fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A hangos olvasást ötöstől egyesig osztályozzuk.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.
A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról mi gondoskodunk.

2007. december 1.
Sikeres részvételt kívánnak a szervezők
Friedrich Klára és Szakács Gábor

Kedves Barátunk !

A Forrai Sándor Rovásíró Kör határon inneni és túli magyar általános, valamint középiskolás korú tanulók számára június 21 -re hirdeti meg a 2008. évi Kárpát-medencei Rovásírásversenyt. A versenyre egyének és iskolák is jelentkezhetnek 2008. január 31-ig kizárólag írásban. Ezúton kérjük, hogy támogassa a versenyt adományával, illetve adója 1%-ával, amelyet a rendező Móra Ferenc Általános Iskola (Bp. XVI. Ida u. 108-110) Útravaló Alapítványa bankszámlájára (11716008-20171254) utalhat át. Részletes tájékoztatás Szakács Gábor szervezőnél a Kör postacímén (1163. Bp. Sasvár u.53. T:403-1086, 06/30-431-1281, Villámlevél: szakacs.gabor@interware.hu és szaki1@interware.hu )

Köszönjük

Megjegyzés: Kérjük, hogy az átutalással küldött támogatásokon kiemelten jelezzék: Rovásírás verseny!!!!

Kedves Rovásíró Barátaink !

A fenti versenykiírást minden eddigi résztvevő, akinek elérhetősége változatlan, megkapja, hogy ne a sajtóból értesüljön róla.
A versenyfeltételek és az értékelés néhány pontban eltér a korábbitól, mert a tapasztaltak a szükségszerűségüket igazolták.

Az alábbiakban kérem tőletek, hogy
- tartsátok be a jelentkezési határidőket
- csak nálam jelentkezzetek (iskolák, rovókörök esetében a vezető továbbítja hozzám a nála jelentkezetteket)
- határon túliak jelentkezése estén, a helyileg illetékeshez továbbítom
a jelentkezőt
- a jelentkezőt (akár egyéni, akár iskola/szakkör) teljes elérhetőségével - név, cím, távbeszélő (telefon), villámlevél (e-mail), életkor, felkészítő (ha van) neve - adjátok meg! Ezek hiánya esetén nem tudom elfogadni a jelentkezést.

Az elődöntők egyes körzeteinek kialakítását és a résztvevők újbóli kiértesítését január 31-e után a teljes létszám ismeretében teszem meg. Kérem, hogy a felkészítő tanárok, szülők minél nagyobb számban vegyenek részt az értékelésben.

2007.december 1.

Őszinte köszönettel és barátsággal
Szakács Gábor szervező, a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője

Nyitólap
VERSENYEK
2008 - Versenykiírás
Oldal tetejére