Nyitólap
VERSENYEK
2010 - Versenykiírás

11. Kárpát-medencei Rovásírásverseny
és Műveltségi találkozó - 2010

A versenyszervezés változásai

Kedves rovásíró Barátaink!

Amennyire örömteli számunkra, hogy hosszabb-rövidebb együttműködésetekkel tíz nagyszerű és sikeres Kárpát-medencei Rovásírásversenyt szervezhettünk, legalább annyira szomorú az a döntés, amit Klárival két-három évi fájdalmas tépelődés után visszavonhatatlanul meg kellett hoznunk. Ennek rövid lényege: mi ketten a jövőben már nem tudunk versenyeket szervezni, jóllehet tanácsainkkal továbbra is segítünk. Az ok roppant kézenfekvő, elég ha egy pillantást vettek az Előadásaink fejezet 2010-es előjelzésére és akkor még nem beszéltünk állandó kutatásainkból eredő elfoglaltságainkról, további zeneművek írásáról, a rovásírással kapcsolatos kérések és kérdések tömegéről. 2010-ben az elődöntő szervezését felkérésünkre a móri rovásíró Tisza András és kedves felesége, Marika vállalta, a jelentkezés is már náluk történik. Kérjük, forduljatok hozzájuk bizalommal! A döntő időpontja és szervezőjének személye még tisztázásra vár, erről később születik döntés.

Megértéseteket és eddigi szereteteket megköszönve maradunk irántatok továbbra is barátsággal:
Szakács Gábor - Friedrich Klára

Versenykiírás

Szervezője:
A Forrai Sándor Rovásíró Kör támogatásával
Tisza András és Tisza Andrásné

A döntő helyszíne:
Móra Ferenc Általános Iskola
1163 Budapest, XVI. ker. Ida u.108-110.
T/F: 00/36/1/405-5766

A döntő időpontja:
2010. június 19.

Résztvevők:
Általános és középiskolák, rovásíró (szak)körök küldöttei, továbbá egyéni jelentkezők, akik a válogató versenyen elért helyezésük alapján jutnak a döntőbe.

Az elődöntő időpontja Magyarországon:
2010. április 24. szombat

Tervezett helyszínei:
Budapest, Püspökladány, Mór, Sükösd, Szolnok, Balassagyarmat, Alsópáhok

A döntő időpontja és helyszíne:
2010. Budapest

Versenyfeltételek

a) Korosztályok
- alsó tagozatos
- felső tagozatos
- középiskolás

b) Feladatok az alsósok számára:
5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
5 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok a felsősök számára:
10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
10 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok középiskolások számára:
15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
15 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
15 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

c) Nem kötelező, azaz választható feladatok a döntőben, 3 korcsoportban:
- botra rovás
/eszközszükséglete: 100 cm hosszú kérges bot, vagy négy oldalára gyalult 2 cm x 2 cm széles léc; faragó bicska; törülköző/
1-es 100 centiméteres kérges botra rovás, minden betű kiírva.
2-es Gyalult lécre (legalább 2 x 2 cm-es), minden betű kiírva.
3-as Összerovás (Mindhárom korosztályban lehetséges)

- rövidítéses rovásírás (összerovás)

d) A versenyen használatos rovásbetű típus:
- Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban

e) Versenyszabályok:
- csak egy típusú, ábécé fogadható el
- csak jobbról balra haladó írás fogadható el
- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
- csak a négyszög alakú K betű fogadható el

A verseny időtartama negyvenöt perc, az eredmény a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ.
Eldöntetlen eredmény esetén összerovási feladatot kapnak a tanulók.

f) A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. füzet
" Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)
" Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)
- Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

g) A tavalyi versenyekhez hasonlóan a helyes, választékos magyar beszéd, mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

Megjegyzés:
A döntőben kizárólag az elődöntőn részt vett, korcsoportonkénti helyezett tanuló vesz részt, válogató utáni jelentkezés nem fogadható el.

Jelentkezési határidő és tájékoztatás:
2010. január 31. Minden egyéni jelentkező és iskolai felkészítő tanár
részére a móri Tisza András rovasverseny@gmail.com, illetve a Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór, Lovarda u.7. postacímen írásban. Kérdések Tisza András 06/30-311-4069 számán tehetők fel.
(Fax, azaz távmásoló nem használható)
A Forrai Sándor Rovásíró Kör postacíme változatlan: 1163 Budapest, Sasvár u. 53., akárcsak Szakács Gáboré (nem szervező!!!!) szaki1@interware.hu és szakacs.gabor@interware.hu
Távbeszélő: (00/36)1-403-1086, 06/30/431-1281
Honlap: www.rovasirasforrai.hu

Az értékelés szempontjai

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben.
Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás, vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az "A" és "Az" is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A hangos olvasást ötöstől egyesig osztályozzuk.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.

A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról mi gondoskodunk.

Kedves Rovásíró Barátaink!

A fenti versenykiírást minden eddigi résztvevő, akinek elérhetősége változatlan, megkapja, hogy ne a sajtóból értesüljön róla.
A versenyfeltételek és az értékelés nem változtak, mert a tapasztaltak a szükségszerűségüket igazolták.

Az alábbiakban kérjük tőletek, hogy
- tartsátok be a jelentkezési határidőket
- csak nálam jelentkezzetek (iskolák, rovókörök esetében a vezető továbbítja hozzám a nála jelentkezetteket)
- határon túliak jelentkezése estén, a helyileg illetékeshez továbbítom
a jelentkezőt
- a jelentkezőt (akár egyéni, akár iskola/szakkör) teljes elérhetőségével
név
cím
távbeszélő (telefon)
villámlevél (e-mail)
életkor
felkészítő (ha van) neve
adjátok meg!
Ezek hiánya esetén nem tudjuk elfogadni a jelentkezést.
Az elődöntők egyes körzeteinek kialakítását és a résztvevők újbóli kiértesítését január 31-e után a teljes létszám ismeretében tesszük meg. Kérjük, hogy a felkészítő tanárok, szülők minél nagyobb számban vegyenek részt az értékelésben.

2009. december 1.
Sikeres részvételt kívánnak a szervezők
Tisza András és Tisza Andrásné

Nyitólap
VERSENYEK
2010 - Versenykiírás
Oldal tetejére