Nyitólap
VERSENYEK
2011 - Versenykiírás

12. Kárpát-medencei Rovásírásverseny
és Műveltségi találkozó - 2011

Szervezője:
A Forrai Sándor Rovásíró Kör támogatásával
Tisza András és Tiszáné Bencsik Mária

A döntő időpontja és helyszíne: 2011.

Résztvevők:
Általános és középiskolák, rovásíró (szak)körök küldöttei, továbbá egyéni jelentkezők, akik a válogató versenyen elért helyezésük alapján jutnak a döntőbe.

Az elődöntő időpontja Magyarországon: 2011. április 30. szombat

Tervezett helyszínei: Budapest, Püspökladány, Mór, Sükösd, Jászberény, Balassagyarmat, Alsópáhok

Versenyfeltételek

a) Korosztályok
- alsó tagozatos
- felső tagozatos
- középiskolás

b) Feladatok az alsósok számára:
5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
5 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
5 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok a felsősök számára:
10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
10 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
10 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

Feladatok középiskolások számára:
15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre
15 sor terjedelmű átírás latin betűről rovásírásra
3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása
15 legismertebb rovásemlékünk felismerése előre megküldött kép alapján (Csak a döntőben!!!)

c) Nem kötelező, azaz választható feladatok, 3 korcsoportban:
- botra rovás /eszközszükséglete: 100 cm hosszú kérges bot, vagy négy oldalára gyalult 2 cm x 2 cm széles léc; faragó bicska; törülköző/
1-es 100 centiméteres kérges botra rovás, minden betű kiírva.
2-es Gyalult lécre (legalább 2 x 2 cm-es), minden betű kiírva.
3-as Összerovás (Mindhárom korosztályban lehetséges)
- rövidítéses rovásírás (összerovás)
A választható feladatok (botra rovás, összerovás) az idén a területi versenyeken is lehetséges.
Feltétel, hogy az adott kategórián belül legalább 5 versenyző nevezzen. Ezekkel a feladatokkal csak akkor szerzi meg a tovább jutás jogát döntőbe, ha a kötelező verseny eredménye erre feljogosítja.

d) A versenyen használatos rovásbetű típus:
- Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban

e) Versenyszabályok:
- csak egy típusú, ábécé fogadható el
- csak jobbról balra haladó írás fogadható el
- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható
- csak a négyszög alakú K betű fogadható el

A verseny időtartama negyvenöt perc, az eredmény a feladatok hibaszámától, illetve hibátlanságától, valamint a megoldásra fordított időtartamtól függ.

Azonos időtartalmú eredmény csak akkor lehetséges, ha több versenyző kihasználja a negyvenöt perces időkeretet. Ennél hosszabb időtartam nem lehetséges. Amennyiben a korosztályában kettő vagy több versenyző ezen időkereten belül ér el hibátlan teljesítményt, ebben az esetben, összerovás átírási feladattal dől el az eredmény a fenti szabályok szerint.

f) A felkészüléshez ajánlott irodalom:
- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. füzet
- Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)
- Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)
- Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

g) A tavalyi versenyekhez hasonlóan a helyes, választékos magyar beszéd, mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

Megjegyzés:
A döntőben kizárólag az elődöntőn részt vett, korcsoportonkénti helyezett tanuló vesz részt, válogató utáni jelentkezés nem fogadható el.

Jelentkezési határidő és tájékoztatás:
2011. február 27. Minden egyéni jelentkező és iskolai felkészítő tanár részére a móri Tisza András rovasverseny@gmail.com, illetve a Petőfi Sándor Általános Iskola 8060 Mór, Lovarda u. 7. postacímen írásban. Kérdések Tisza András 06/30-311-4069 számán tehetők fel.

Nevezni elsősorban a világhálón elérhető http://irastudo.fw.hu/nevezesek.htm űrlapról lehet. Aki nem rendelkezik világháló hozzáféréssel az a móri Petőfi Sándor Általános Iskola posta címére Tiszáné Bencsik Mária nevére küldött levélben teheti meg.

(Fax, azaz távmásoló nem használható)
A Forrai Sándor Rovásíró Kör postacíme változatlan:
1163 Budapest, Sasvár u. 53., akárcsak Szakács Gáboré (nem szervező!!!!)
szaki1@interware.hu és szakacs.gabor@interware.hu
Távbeszélő: (00/36)1-403-1086, 06/30/431-1281
Honlap: www.rovasirasforrai.hu

Az értékelés szempontjai
A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben.
Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás, vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az "A" és "Az" is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem
fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A HANGOS OLVASÁS ÉRTÉKELÉSE:
Az olvasás tempójának egyenletesnek kell lennie. Olvasás közben minden hibásan olvasott jel, 1 hibapont.
Ha az olvasás tempója megszakad, 4-5 mp-ig érezhetően elakad a versenyző, segítségre szorul, szintén 1 hibapont.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.
A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról mi gondoskodunk.

 

Kedves Rovásíró Barátaink!

A fenti versenykiírást minden eddigi résztvevő, akinek elérhetősége változatlan, megkapja, hogy ne a sajtóból értesüljön róla. A versenyfeltételek és az értékelés nem változtak, mert a tapasztaltak a szükségszerűségüket igazolták.
Az alábbiakban kérjük tőletek, hogy
- tartsátok be a jelentkezési határidőket
- csak nálam jelentkezzetek (iskolák, rovókörök esetében a vezető továbbítja hozzám a nála jelentkezetteket)
- határon túliak jelentkezése estén, a helyileg illetékeshez továbbítom a jelentkezőt
- a jelentkezőt (akár egyéni, akár iskola/szakkör) teljes elérhetőségével
név
cím
távbeszélő (telefon)
villámlevél (e-mail)
életkor
felkészítő (ha van) neve adjátok meg!

Ezek hiánya esetén nem tudjuk elfogadni a jelentkezést.
Az elődöntők egyes körzeteinek kialakítását és a résztvevők újbóli kiértesítését február 27-e után a teljes létszám ismeretében tesszük meg. Kérjük, hogy a felkészítő tanárok, szülők minél nagyobb számban vegyenek részt az értékelésben.

 

A rovásírás, mint a Nemzeti Kulturális Örökség és a Nemzeti Alaptanterv része
FELHÍVÁS

"Elérkezett annak az ideje, hogy rovásírásunk, nemzeti önismeretünk javítására végre közkinccsé váljon, elsősorban a tanulóifjúság számára. Ugyanakkor régi mulasztásokat is kell pótolni, hogy ősi írásbeliségünkről, műveltségünkről, ősi kultúránk egyik bizonyítékáról a nyugati népek is tudomást szerezzenek!"

Tisztelt rovásírók!

2011 első felében Magyarország az Európai Unió soros elnöke, ezért sokan fogják felkeresni. Mivel ilyen alkalom legközelebb csak 2024-ben lesz, kérem, hogy mutassuk meg az idelátogatóknak, hogy a Forrai Sándor féle szemlélet alapján dokumentumokkal bizonyítható rovásbetűinket úgy a mindennapi életben, mint a versenyeken széles körben ismerjük és használjuk!

Köszönettel:
Szakács Gábor
a Forrai Sándor Rovásíró Kör vezetője
2011. január 17
.

Sikeres részvételt kívánnak a szervezők
Tisza András és Tiszáné Bencsik Mária

Nyitólap
VERSENYEK
2011 - Versenykiírás
Oldal tetejére