Nyitólap
VERSENYEK
A rovásírók Összetartozás Napja

A rovásírók Összetartozás Napja

A 2011-es Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó döntője több szempontból is emlékezetes marad a résztvevőknek és szervezőknek. Ezekből nyújtunk át egy csokorra valót.


Dr. Hoppál Péter köszöntője

Az idei, számos rovásírással kapcsolatos esemény miatt nem kerülhetett sor a rovásírásverseny elődöntőinek bemutatására e lap hasábjain. Márpedig Felvidéken résztvevők száma miatt, első ízben Gömörfalván, Szimőn és Somorján is előversenyeket kellett szerveznie a Palóc Társaság elnökének, Z.Urbán Aladárnak, mielőtt a legjobbak Ipolyságon eldöntötték, hogy kik képviselik őket a Kárpát-medencei találkozón. A rovásírás iránti érdeklődés a Kárpát-haza más területein is megnőtt. A szamosújvári erdély-pártiumi országos döntőt az udvarhelyszéki, míg Délvidéken a zentait a magyarkanizsai válogató előzte meg. Ezek olyan előjelek voltak, amelyek nem maradhattak következmények nélkül.

Első változásként a Kárpát-medencei döntő budapesti helyszíne átkerült a Pécsi Református Kollégiumba, amit két szempont indokolt. Azzal együtt, hogy köszönjük a XVI. ker. Móra Ferenc Ált. Iskolának, hogy eddig befogadta, a kerületi önkormányzatnak pedig azt, hogy felvállalta a rendezvényt, úgy éreztük, hogy más magyar városnak is be lehetne kapcsolódnia a folyamatba. Pécs azért jöhetett szóba, mert mint 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa, igen megszépült és megérdemelte, hogy bemutassák egy városnézés keretében a döntőre érkezőknek, akik közül sokan még soha nem jártak ebben, a magyarság szempontjából igen fontos városban.

A történethez tartozik, hogy tavaly december 15-én a Pécsi Városszépítő - Városvédő Egyesület részéről Őriné dr. Fodor Márta jogtörténész (napjainkra az Egyesület elnöke) megszervezte a Forrai Sándor Rovásírás Vándorkiállítás igen népszerűvé vált helyi bemutatását. A döntő pécsi rendezése akkor került szóba, amikor Dr. Hoppál Péter, a város Kulturális és Oktatási Bizottságának elnöke, országgyűlési képviselő megnyitotta a kiállítást. A vele történt egyeztetés után kedvezően fogadta megkeresésemet Pécs polgármestere, Páva Zsolt is, aki elvállalta a döntő védnökségét.

Következő lépésben Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkárhoz fordultam, hogy az oktatáspolitika első embereként legyen a rendezvény fővédnöke! Amikor erre igent mondott, egyértelművé vált, hogy a rovásírás addig soha nem tapasztalt méretű elismerése reményteli távlatokat nyithat.


Készülnek a dolgozatok

Ilyen előzmények után jött el a június 18-a, amikor ismét összegyűltek Délvidék, Erdély-Pártium, Felvidék, Horvátország-Drávaszög, Kárpátalja, Magyarország, Muravidék legjobb rovásírói, valamint egy cserkésztanuló Németországból. A feladatokat a jászberényi botrovó Lénárth András állította össze, Tisza András és ifjú Forrai Márton ellenőrizte (utóbbi az értékelő bizottság elnöke volt), az alelnöki tisztet Fodor Éva magyarkanizsai (Délvidék) tanárnő töltötte be, a botrovást Lénárth András távollétében Androsovics József dunaújvárosi rovásoktató ellenőrizte. Az alsó tagozatosok versenyét a móri Fekete Vivien, a felsősökét az ipolysági Teknős Veronika (Felvidék), a középiskolásokét a Budapest, XVII. kerületi Polner Nikolett, a botrovást a dunaújvárosi Körösztös Gergő, az összerovást az öcsödi Lapu Viktor nyerte. A megjelenteket Hoppál Péter élőben, Hoffmann Rózsa írásos üzenetben köszöntötte. A Forrai Sándor Rovásíró Kör hagyományos Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség Díját (idén is Dittler Ferenc összerovásos alkotása) ezúttal Fehérné Walter Anna kapta, akinek Argentínában élő gyermekével sikerült felvennünk a kapcsolatot. Ékírással és rovásírással kapcsolatos életművének méltatását Friedrich Klára állította össze.

A helyezettek díjátadására, amelyet megtisztelt jelenlétével a pécsi önkormányzat képviselője, Őri László, a pécsi rovásírásos, címerpajzs díszítéses kő másolata előtt került sor, amelynek átmeneti kihelyezése, ahogyan már a decemberi kiállítás alkalmából is, az említett Pécsi Városszépítő - Városvédő Egyesületnek köszönhető. Mivel az Egyesület, mint a Város és Faluvédők Országos Szövetsége tagjának céljai között a kulturális javak, szellemi értékek felkutatása és népszerűsítése is szerepel, a jövőben támogatja a Forrai Sándor Rovásíró Kör rovásírással kapcsolatos tevékenységét, erről szándéknyilatkozatot is tett.

Végezetül még valami. Minthogy a Kárpát-Haza legkiválóbb rovásíróinak éves találkozója mindig is a határokkal elkülönített nemzetrészek találkozását jelentette, új neve: Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó - Az Összetartozás Napja.

Szakács Gábor
Arany Tarsoly 2011 július/augusztus

Nyitólap
VERSENYEK
A rovásírók Összetartozás Napja
Oldal tetejére