Nyitólap
VERSENYEK
Mészáros Tibor XVI. kerületi újságíró...

Mészáros Tibor XVI. kerületi újságíró és fotóművész
a Kárpát-medencei Rovásírás Versenyről

Blogarchívum
XI. Rovásírásverseny
Írta: Mészáros Tibor, XVI. kerületi újságíró, fotóművész

Ősi kultúránk egyik legértékesebb emléke a rovásírás. Eredete a sokezer éves múltba vész, mégis egyre inkább remélhetjük, hogy nem kis részben a kerületünkben élő Friedrich Klára – Szakács Gábor házaspár kitartó értékmentő munkájának köszönhetően már nem csak múltja van, hanem jövője is. A XI. Kárpát-medencei Rovásírásverseny népes mezőnye ezt látszik igazolni.

Szakács Gábor, újságíró, a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke, az esemény főrendezője örömmel állapította meg, hogy Burgenland és Őrvidék kivételével minden határon túli magyarlakta területről érkeztek résztvevők a XI. Kárpát-medencei rovásírásversenyre. Már hagyomány, hogy a verseny helyszíne a Móra Ferenc általános iskola, ahol június 19-én a döntőkre került sor. A kezdetek óta eltelt tizenegy év alatt rangot szerzett magának a versennyel egybekötött műveltségi találkozó, így az ünnepélyes megnyitón megjelent Kovács Péter pol-gármester, országgyűlési képviselő a rendezvény fővédnöke és Zsinka László önkormányzati képviselő, a kulturális és sportbizottság elnöke is.

Az vendéglátó iskola által rendezett műsor a Himnusz hangjaival kezdődött. Bese Botond dudás magyar dallamai után Dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella iskolaigazgató a házigazda vendégszerető barátságával üdvözölte a megjelenteket. Utána Kovács Péter polgármester mondott rövid beszédet, és a határon túli vendégekre tekintettel megemlítette, hogy az anya-országban most olyan kormány került hatalomra, amelyik nem fogja megtagadni azokat, akik a trianoni békediktátum kártevése következtében külföldiek lettek a saját hazájukban. Majd elmesélte, hogy néhány nappal korábban helyezték ki azokat a táblákat, amelyekre a belépő utak mentén immár rovásírással is fel van írva a XVI. kerületbe belépőket köszöntő szöveg.

Ezt követően Szakács Gábor köszönetet mondott az önkormányzatnak, és külön a polgármes-ternek, hogy átérezve a hagyományőrzés fontosságát, támogatta a rovásverseny megrendezé-sét. Bemutatta a határon túlról érkezett visszatérő, régi ismerősöket, majd átadta a szót dr. Aradi Éva indológusnak. Aradi Éva rövid ismertetőt tartott a rovásírásról, feltételezhető ere-detéről és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy honfoglaló elődeink már minden kétséget kizáróan használták a rovásírást. Így azok a tévhitek, amelyek a magyarságot barbár, kultúra nélküli népnek próbálják beállítani, minden alapot nélkülöznek.

A megnyitó végeztével a résztvevők több csoportra osztva vonultak a tantermekbe, ahol megkapták a feladatlapokat, az eligazítást, és nekiláthattak a feladatok megoldásának.
A rovásverseny azonban csak egy része volt a napi programnak. Már reggel 9 órakor kézműves foglalkozások csalogatták a gyerekeket. A bátrabbak íjászbemutatón és íjászoktatáson vehettek részt egy valódi jurta szomszédságában. Több érdekes kiállítás is várta az érdeklődő-ket, többek között Trombitás Enikő kerámiái, Mazur Viktória egyedi ásványékszerei. Forrai Sándor Dorog Ferenc Miklós szobrászművész keze nyomán szobor formájában volt jelen a rendezvényen. Fél négykor került sor a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség Díj posztumusz átadására, melyet Tar Mihály rovásíró juhász örököse vett át. Végül felolvasták a rendezvény eszmei támogatóinak, Mészáros Alajos szlovákiai magyar EU képviselőnek, Glattfelder Béla magyar EU képviselőnek és Hrubik Bélának, a szlovákiai CSEMADOK elnökének üzenetét.


Az ünnepélyes eredményhirdetésen Szakács Gábor ismét emlékeztetett rá, hogy ugyan a ren-dezvény nevében benne van a verseny, de a cél nem elsősorban a versengés, hanem a hagyo-mányok, köztük az ősi magyar rovásírás őrzése és átmentése az utókor számára. Továbbá annak megerősítése, hogy a jelenlegi határon belüli, és az azon kívüli nemzettársainkkal éló kapcsolatunk legyen, közös nyelven beszéljünk, és értsük egymást

A sok kis fehér fejű rajzszög azt jelzi, milyen sok helyről érkeztek a gyerekek a rovásversenyre a Kárpát- medence magyar lakta területeiről.

2010. július 4., vasárnap

Nyitólap
VERSENYEK
Mészáros Tibor XVI. kerületi újságíró...
Oldal tetejére