Nyitólap
KITEKINTŐ
2010. június 4. Trianon 90 éve

2010. június 4. Trianon 90 éve
"Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását"

Ne feledjük el és ne bocsássuk meg a Hazánkat széttépő trianoni döntést! Összeállításunkkal a minden magyar emberben meglévő hitet szeretnénk erősíteni, hogy eljön az igazság Magyarország számára is.

 

József Attila: Nem! Nem! Soha!

 

Részlet Botos László: Út a trianoni békeparancshoz című könyvéből:
(Magna Lingua Kiadó, 2001)

"E könyv első fejezetében annak adtam hangot, hogy az 1910-es népszámlálási, néprajzi adatokat kell figyelembe venni a revízió felvetésekor. Kutatva a megoldás lehetőségét, javasolnám neveljünk fel olyan revíziós vezetőket, akiknek ismeretei messze kimagaslanak és erkölcsiségük sem hagy kívánnivalót. Készüljünk fel egy hosszú, kitartó, igazságos propaganda hadjáratra, meggyőzni a kétkedőket az igazságról, az elkövetett hazugságok, lefizetések, történelem és földrajzi hamisítások ismertetésével elfogadtatni követeléseinket, azt, hogy visszakapjuk, ami a miénk volt."

 

Részlet Radics Géza: Trianon - merénylet a magyarság ellen című könyvéből:
(Szabad Magyar Református Egyház kiadása, Chicago, 2010)

"A trianoni békeszerződés igazságos megváltoztatásának szükségessége immár kétségtelenné vált mindazok előtt, akiknek szemét nem homályosította el a háborúból megmaradt gyűlölet és kapzsiság... A békeszerződések sérthetetlenségének legendája volt ellenségeink körében is oszlóban van, mert mindenki érzi, hogy az ilyen béke egész Európára veszedelmet jelent s ha ki akarnak tartani mellette újabb háborúk üszkét vetik el. Tudni kell azonban nekünk magyaroknak, hogy kik az ellenséges táborban a barátaink s ezek hogyan érvelnek igazunk mellett."

 

Szakács Gábor: Összetartó erők - nyelvünk és írásunk

"Nemzetünket ideiglenesen szétszakíthatták, de van két dolog, amely összetartja, ez pedig anyanyelvünk és az ehhez tartozó ősi magyar rovásírás.
Az általam 2000-től évente szervezett Kárpát-medencei Rovásírás Versenyeken az elszakított részek gyermekei évente találkoztak egymással és tudatosult bennük nemzeti azonosságuk. Az ilyen nemzettudatban nevelt ifjúság felnőtté érve sem fogja megtagadni ezt az összetartozást, hanem erősíteni igyekszik azt."

 

Friedrich Klára: Részletek a Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár című kiadványból
(55. -59. feladat)

 

A Korona című dal szövege Szakács Gábor Attila ifjúsága című zeneművéből
Írta Friedrich Klára
A Korona (pps változat) elérhető: ---> Youtube, vagy ---> Youtube, vagy ---> Magyar Polgár Info

Nyitólap
KITEKINTŐ
2010. június 4. Trianon 90 éve
Oldal tetejére