Nyitólap
KITEKINTŐ

Vegyes
Torma Zsófia
A boszniai piramishegyek
Zene - Zenészek

 

18 éve történt! Kommunikációs vírusfegyver

SARS. Négy betű, amely hisztériaként söpört végig Ázsián, Európán és Amerikán, rettegést, bezárkózást és gazdasági összeomlást hozva magával. A fertőző tüdőgyulladástól néhány héten át jobban rettegett a világ, mint a terrorizmustól, s ennek köszönhetően sok szempontból nagyobb kárt is okozott. Ami politikai, diplomáciai és gazdasági eszközökkel sem sikerült, azt a SARS egy huszáros rohammal megtette: megtörte Kína lendületes gazdasági erősödését, ma még nem tudni mennyivel vetve vissza az ázsiai országot a fejlődés útján. ... Megtekintés
 

Hűség Erdélyhez

Az első Orbán-kormány idején szívemhez igen közel álló feladatokat kaptam, többek között az erdélyi magyar nyelvű egyetem jogi kidolgozását - mondja Szekeres-Lukács Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke. . ... Megtekintés
 

Budapest a kormánypárti kerületek ellen

Ahogy látom, Karácsony Gergely pont ugyanazt a kommunikációt folytatja, amit az USA elnökválasztáskor a Demokrata Párt és holdudvara tett - nyilatkozta a Demokratának Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének fidesz-KDNP-s polgármestere. Elmondása szerint a Városháza a balliberális győzelem után azonnal leállítatta a jobboldali irányítás alatt maradt kerületekben a fejlesztéseket ... Megtekintés
 

Magánkönyvtár Felsőszeliben

"Ment-e a könyvek által a világ elébb?" kérdezte Vörösmarty Mihály a Gondolatok a könyvtárban című versében. A kérdésre csak igennel válaszolhatunk, ha megtekintjük a felvidéki Felsőszeliben az Oros László által létrehozott BIBLIOTHECA PRO PATRIA elnevezésű gyűjteményt. ... Megtekintés
 

Trianon emlékmű Veresegyházon rovásírással

2020-ban fényképezte: Ballán Mária

"A mű alkotója Módy Péter szobrászművész és alkotótársai: Farkas Zsolt rovásszöveg megalkotója, Horváth István a kövek formálója, Kerstner Róbert a Korona megformálója, Konkoly György a betűk és a kövek kialakítója és Szőlősi László a fafaragás elvégzője."
Forrás: Ocsovai András: https://www.kozterkep.hu/29312/trianon-emlekmu

 

 

 

 

 

 

 

 

A szeretet hangja

Dombi Ferencnek (1927-2004) nyolcadikos gimnazista korában megjelent Jézus és azt mondta: "Neked papnak kell lenned." A fiatal ember elfogadta Jézus meghívását, 1954-ben szentelték katolikus pappá. Vállalta ennek a hivatásnak nehézségeit a kommunista időkben, mert soha nem lett belőle a rendszert kiszolgáló "békepap". Földi tanítói közül Bulányi György atyát tisztelte legjobban.

Jézus mellett más Égi Lények is szóltak hozzá, és válaszoltak híveinek kérdéseire is. Ezekből a válaszokból született meg 43 darab Hang kötet.

Ebben a "Szeretet hangja" c. kötetben Dombi Ferenctől Szondi Miklós rovásírás oktató-kutató válogatott számunkra, ahogyan ő írja: "gyakorlati tanácsokat, erkölcsi útmutatásokat, melyek kézzelfogható segítséget jelentenek mindenapjainkban. Lelkiismeretünkre hallgatva soha nem térünk le arról az útról, amely szívünk nyugalmát biztosítja." (2., bővített kiadás)

A könyv borítóján szép rovásbetűkkel egy mondat fut körbe Róla, akinek megszületését várjuk.

Megrendelhető Szondi Miklósnál: 0630-279 6325 http://magyarrovas.hu/termek/a-szeretet-hangja/

 

Palágyi Mária: Fényvivők ---> ÚJ!

 

Az első kötet sikere és fontossága okán a második kötete is megjelent Palágyi Mária Fényvivők c. könyvének. Azokról szól, akik annak ellenére, hogy a magyarság dicsőségéért, elismertetéséért dolgoztak, dolgoznak - gyakran szerény vagy hátrányos körülmények között az élet változatos területein - mégis kimaradnak a lexikonokból, vagy az állami szintű elismerésekből.

Néhány név az első kötetből: Dr. Ádám Sándor, Döbrentei Kornél, Tormay Cecilia, Dr. Zakar András... És a második kötetből: Dr. Bobula Ida, Dümmerth Dezső, Csurka István, Forrai Sándor... mindkét kötet előszavát Kondor Katalin írta. Palágyi Mária maga is a Fényvivők közé tartozik, reméljük szerénysége ellenére róla is olvashatunk a reménybeli további kötetekben. (Friedrich K.)

A könyv kapható a Püski Kiadó boltjában: Budapest, Krisztina Körút 26. Továbbá a szerzőnél: Palágyi Mária: 0620 595 9581

 

Ismétlődő múlt - Martinuzzi Fráter György

Kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba - írta Hérakleitosz görög filozófus a Kr. e. VI. században, azaz semmi sem ismétlődhet meg ugyanúgy. Magyarország jelenkori nemzetközi küzdelmeit mégis érdemes összevetni az ország középkori történéseivel, amelyek gondjaiból annak idején Martinuzzi Fráter György próbált kiutat találni... Megtekintés
 

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész Attila hun királyról

Levelezőtársamtól érkezett hozzám a hunokról a következő írás, melyet tanítani kéne az iskolákban. Sajnos azonban az iskolákban Ammianus Marcellinus IV. századi, hunokat talán sohasem látott, de hun gyűlölő történetíró véleményét tanítják gyermekeinknek... Megtekintés
 

Árpád fejedelem Tarkacsu nevű fiáról...

Egy liberális ismerősöm nagyon okosnak és szabad szellemiségűnek képzeli magát. Ez a téveszme nála abban nyilvánul meg, hogy mindent gúnyol, ami a magyar történelem akadémiai változatától (finnugor-török származás és nyelvrokonság) eltér. Egy rekkenő nyári napon az élelmiszerboltban azzal a valószínűleg hőguta okozta ötlettel tört rám, hogy Árpád fejedelem Tarhos nevű fiának neve a tarhál (pénzt kéreget) szóból származik. Ezzel az írással szeretném visszautasítani ezt a magyarok őseit sértő, méltatlan, tudatlan megjegyzést ... Megtekintés

 

Aracs üzenete

Viharos története során a Délvidék sokat szenvedett. A délről érkező rendszeres támadások itt érték el a történelmi Magyarország területét, és csaknem kipusztították az ott őshonos magyarságot. Egykori létüket csak romok bizonyítják... Megtekintés
 

Galánta a nyelvhatáron

Egy ősi mondás szerint mindenki addig él, ameddig beszélnek róla. Népek esetében ez úgy módosul: ameddig az atyák nyelvét az utódok használják. A felvidéki magyarság száma egyre csökken, és megosztottság is gyorsítja a folyamatot ... Megtekintés
 

Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nándor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesztésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a "Hiszek Magyarország feltámadásában", vagy a "Csonka Magyarország nem ország" jelmondatok... Megtekintés
 

Történelmi párhuzam

Egyre szemtelenebbül követeli Nyugat- és Dél-Európa egy része az iszlámvallású bevándorlók Magyarországra történő beengedését. Mintha a történelem ismételné önmagát, ha felidézzük a költő és hadvezér Zrínyi Miklós idejében történteket... Megtekintés
 

Nyelvében él a nemzet-2

A lenti írás 1999-ben készült és 2000-ben nyomtatásban is megjelent a Ház a hídon c. füzetemben. Sajnos a helyzet az utóbbi 18 évben sem változott, a magyar köztudatban és a "tudományos" szakirodalomban még mindig zűrzavar van és a zűrzavart igyekeznek is fenntartani a témát illetően. Oly annyira, hogy még Székelyföldön is, ahol aztán tényleg semmiféle hagyománya nem lelhető fel a sámánizmusnak, a Magyar Örökség(!) elnevezésű táborban néhány éve mongol sámánnő által bemutatott sámánszertartást erőltettek a székelyekre... Megtekintés
 

Táltos vagy sámán?

A lenti írás 1999-ben készült és 2000-ben nyomtatásban is megjelent a Ház a hídon c. füzetemben. Sajnos a helyzet az utóbbi 18 évben sem változott, a magyar köztudatban és a "tudományos" szakirodalomban még mindig zűrzavar van és a zűrzavart igyekeznek is fenntartani a témát illetően... Megtekintés
 

Tóth Ilonka emlékházában

Emlékházat avattak a 24 évesen kivégzett Tóth Ilonka Budapest XVI. kerületi, árpádföldi lakóhelyén, az Állás utca 57-ben. A Büszkeségpontnak is nevezett emlékhelyet a kerületi önkormányzat október 23-án nyitotta meg, amely egyúttal az orvos-vértanú születésnapja is volt.... Megtekintés
 

Ereklyés országzászló Mátyásföldön

Báró Urmánczy Nándor (1868-1940) a székelyföldi Maroshévizen született és ott is hunyt el. Jegyző, főszolgabíró, költő, helytörténész, országgyűlési képviselő. Számtalan össznemzeti ügy kezdeményezője, elindítója. Ezekből most az Ereklyés Országzászló mozgalmat emelem ki, melyet 1925-ben hirdetett meg... Megtekintés
 

Más tollával ékeskednek...

Volt már a honlapunkon egy Más tollával ékeskednek c. gyűjtemény, melyet bocsánatkérések és ígérgetések hatására szüneteltettünk. Gyűjteményünk mára ismét nagyra nőtt. Vannak egész oldalra terjedő, hivatkozás nélküli átvételek is könyveinkből, honlapunkról, most idő hiányában csak néhányat mutatunk be... Megtekintés

 

Búcsú Tomory Zsuzsa magyarságkutatótól

November szomorú hónap. Halottak Napjával kezdődik, 1956-os forradalmunk leverése is novemberben történt, ebben a hónapban hunyt el a világ első régésznője, a magyar Torma Zsófia. És most, november 6-án Tomory Zsuzsa magyarságkutató, példaképünk, jó barátunk is eltávozott közülünk... Megtekintés

 

"Kereszténység és Európa pajzsa, magyar vér visz diadalra..."

Európa végveszélyben van. Ez a folyamat ugyan nem most kezdődött, hiszen mindig is Magyarországnak kellett megvédenie a földrészt a rátámadóktól. Az ország szövetségesei időről időre változtak, olykor a barátok ellenségekké, az ellenségek barátokká lettek, amint az alábbi történelmi összeállítás bizonyítja... Megtekintés

 

Lukács Atya megkapta a Magyar Örökség Díjat

A római-katolikus anyaszentegyháznak napjainkban is vannak olyan önzetlen hősei, akiknek nevére hívei állhatatossága révén az utókor is emlékezni fog. A ferences áldozópap, Daczó Árpád - Lukács Atya 2015. szeptember 19-én kapta meg a Magyar Örökség Díjat... Megtekintés

 

Vadmadarak kórháza

Egy vadmadár nem annyira érzékeny a külső sérülésre, ahogy a bokszoló is jobban bírja a fájdalmat az átlagembernél. Viszont, ha a szabadban zajló párviadalban a győztes maga is megsérül, előbb-utóbb elpusztul. Ma már például jogszabály írja elő, hogy az áramszolgáltatónak madárbarát oszlopfejeket kell alkalmaznia - mondta dr. Déri János, a hortobágyi madárkórház igazgatója a Demokratának... Megtekintés

 

Hogy ne legyen nehéz az iskolatáska…

Mivel csaknem negyven évig tanítottam, szeretnék ajánlani néhány játékos gyakorlatot, amellyel megkönnyíthetjük első osztályba készülő gyermekeink, unokáink iskolakezdését, ha nyáron naponta elvégzünk egyet-egyet belőlük. Nem igényelnek drága felszerelést, csupán némi időt, türelmet, papírt és színes ceruzát... Megtekintés

 

Attila király és népe

Valóban olyan borzalmasak voltak a hunok, ahogyan a 2014-ben megjelent Történelem munkafüzet 9-10. Kísérleti Tankönyv Ammianus Marcellinust idézve néhány sorban leírja? Vannak ennél több és más forrásaink is? Utánajártunk... Megtekintés

 

Attila vagy Atilla? 4. rész

Több mint száz példát gyűjtöttem az évek folyamán Attila hun király nevének írásmódjáról, többségük az itt következő könyveinkben olvasható... Megtekintés

 

A kertváros

A kertvárosi jelleg megőrzését szolgálja, hogy rendeletileg szabályoztuk a fakivágást is, ez közterületen még a ház előtt is több százezer forintba kerül a pótlással együtt. Lényegében tehát tilos - mondta Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének fideszes polgármestere, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége új elnöke.... Megtekintés

 

Végső soron az isteni parancs számít

A középiskolai közösségi munka arra készteti a gyermekeket, hogy jót cselekedjenek. Ez is szükséges a nevelésükhöz. Aki ötven órán keresztül úgy segít valakinek, hogy nem vár érte ellenszolgáltatást, az megtapasztalja, hogy jót tenni jó. És ez később nagy valószínűséggel saját szükségletévé válik - mondta a Demokratának Hoffmann Rózsa, volt köznevelési államtitkár... Megtekintés

 

A rettenetes stroke

Bizonyára sokan láttak már embereket, akik mozgásképtelen karral, lábukat húzva járnak. Ez többnyire a stroke, hétköznapi nevén a szélütés jele. Lehet-e tenni, és ha igen, mit, a megelőzéséért?... Megtekintés

 

Kiegészítések a Grál kehely - király kehely c. könyvhöz

Ebben a 2012-ben megjelent könyvemben azt a véleményemet igyekszem bizonyítani, hogy a sztyeppei és Kárpát-medencei csészetartó szobrok jelképes Grál kelyhek, valamint a Grál szó a magyar király szóból származik. Itt néhány gondolat és kép következik, mely a könyvből kimaradt... Megtekintés

 

Friedrich Klára: A Bor nemzetség és Borszék

2007-ben Borszéken jártunk, ahol Farkas Aladár tanár és helytörténész vezetésével több tanulságos sétát tettünk e szép városban és környékén. A korábban "Borszék mezeje"-ként ismert település nevéből adódott a következtetés, hogy itt valaha Bor ősatyának és nemzetségének székhelye volt... Megtekintés

 

Pozsonyi kettős

Lassanként önmaga paródiája mindaz, amit Szlovákia tesz a törvényhozásában. Ha nem lenne véresen komoly, mivel az őslakos felvidéki magyarság megmaradásáról van szó... Megtekintés

 

Egy az Isten

Az unitárius vallás mindig népi-nemzeti vonalat követett, az emberek nem csak unitáriust láttak benne, hanem magyart is - nyilatkozta Varga Sándor a székelyföldi Nyárádszentmárton unitárius papja... Megtekintés

 

Koppány, a szabadságvágy jelképe

Nagy munkára vállalkozik, aki Koppány életét szeretné a nyilvánosság elé tárni, mivel rendkívül kevés a megbízható adat. Maurer Teodóra és Onody Gyula mégis megtette... Megtekintés

 

A hun harc művésze

A hunok harci technikája a hadtörténelem során a legsikeresebb volt. Nem létezett más, ami annyi évszázadon keresztül olyan harcértéket képviselt, mint a hun típusú lovasíjász fegyvernem - mondta a Demokratának Kelemen Zsolt lovas harcművész... Megtekintés

 

A zarándokvonat célba ért

Szeptember közepén harmadszor indult útjára a Kárpátalja Express, hogy elvigye Magyarország üzenetét a tőle Trianonban északkeleti határral elválasztott véreinek. Útján nem mindennapi események történtek... Megtekintés

 

Drégelyvár újraépül

1552. július 9-én Szondi György várkapitánnyal egy maroknyi magyar vitéz életét áldozta Drégely váránál a Magyarországra és a keresztény világra támadó oszmán túlerővel vívott hősies harcban. A rommá lőtt várat már nem állították helyre, köveinek túlnyomó részét a környékbeli építkezésekhez hordták el... Megtekintés

 

Gyász

Megrendüléssel értesültünk róla, hogy Barati Attila, Pácin MIÉP-es polgármestere 46 éves korában elhunyt. 24 éven keresztül folytatta elkötelezett polgármesteri tevékenységét nemzetünk és szűkebb hazája érdekében. Elsők közé tartozott, akik rovásírásos helységnévtáblát állítottak településükön. A táblán a helységnév történelmi változata szerepel. Halála nagy veszteség nemzetünk számára. Nem felejtjük!

Szakács Gábor és Friedrich Klára a Forrai Sándor Rovásíró Kör nevében.

 

Adjon a Mária!

2012 januárjában riasztó hírként járta be a világot, hogy lemondott a Moldvai Csángó magyarok Szövetségének (MCSMSZ) vezetősége. Az esetről ki-ki vérmérsékletének megfelelően nyilatkozott. A Demokrata munkatársa májusban ismét a helyszínen járt, hogy személyesen tájékozódjon... Megtekintés

 

A Salvator-kápolna titka

Mára szinte elfelejtődött, hogy a Salvator-kápolna Csíksomlyó spirituális központja, ami a "hivatalos" rendezvényekből manapság teljesen kimarad - mondta a Demokratának Németh Zsolt, a fizikai tudományok kandidátusa... Megtekintés

 

Fohász a magyarságért

Magyarország felosztása nem Trianonban kezdődött. Ott végződött. Az igazságtalan döntéshez vezető utat hitelesen mutatta be Nyirő József, akinek hamvait rövidesen Erdélybe szállítják... Megtekintés

 

A pozsonyi csata hiányos emlékei

A történelem során a nemzetek időről időre összetűzésbe keverednek egymással, máskor békességben élnek. A 907-es pozsonyi csata idején a magyarságot a németek hatalmasnak hitt túlerővel támadták meg... Megtekintés

 

Indul a tavaszi hadjárat

A Magyar Hagyományőr Világszövetség idén áprilisban is feleleveníti a szabadságharc 1849-es, dicsőséges tavaszi hadjáratát... Megtekintés

 

Székely hősök voltak

A Székely Hadosztály létrejötte azért lényeges, mert mai szóhasználattal élve önszerveződő alapon alakult meg az egyetlen seregtest, amely megpróbálta a nehéz helyzetben lévő országot és az erdélyi részeket védeni - mondta a Demokratának Szakály Sándor történész... Megtekintés

 

Más a béres és más a gazda

Kiszámíthatóbb életet kívánnak a kárpátaljaiak - tolmácsolta a Demokratának az ott élő magyarok legfontosabb újévi kívánságát Jenei Károly, Visk református lelkésze... Megtekintés

 

Hunok völgye

Vajon feltétlenül Keletre kell akár tízezer kilométert utaznunk, hogy az egykor élt hunok nyomára bukkanjunk? Nem féltetlenül, ráadásul a svájci Hunok-völgye rengeteg izgalmat és megválaszolatlan kérdést tartogat... Megtekintés

 

Mindszenty József hagyatéka

Lehetett volna Mindszenty József a politikai meghurcolás nélkül is a XX. század meghatározó egyházi személyisége? A Demokrata az alábbiakban erre kereste a felelet... Megtekintés

 

Erdély mártírjai

Szeretnék emléket állítani nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes 1956-nak, valójában a XX. századi egyetemes magyar történelmet írom. - mondta lapunknak Tófalvi Zoltán marosvásárhelyi író, történész... Megtekintés

 

Magyar íj világbajnoka

A szó szoros értelmében hagyománytisztelő vagyok, ami számomra azt jelenti, hogy mély tisztelettel gondolunk őseinkre, akik hatással vannak környezetünkre, hőstetteik könnyet csalnak a szemünkbe - nyilatkozta a Demokratának Mónus József íjász világbajnok... Megtekintés

 

Határtalanul - Kárpátalja Express

A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez - írta Petőfi Sándor. Ezen bátorító üzenetet vitte a Kárpátalja Express a Trianonban elszakított északkeleti nemzettársaihoz. A Demokrata is a vonatra ült... Megtekintés

 

Készítsünk madáretetőt!

Lassan nekiláthatunk a madáretetők felújításának vagy készítésének. Évek óta kísérleteztem olyan téli etetővel, amelyik nem ázik be, nem fagynak bele a magvak, nem fújja be a hó... Megtekintés

 

A Szent Korona lappangó titkai

A Szent Korona kutatása életre szóló, gyönyörűséges feladat - nyilatkozta a Demokratának Németh Zsolt, a fizikai tudományok kandidátusa... Megtekintés

 

Nándorfehérvár fénye

A fényteljesség és a déli harangszó 555 éve Hunyadi János és a magyar önfeláldozás dicsőségét hirdeti az egész emberiség számára - nyilatkozta a Demokratának Szántai Lajos... Megtekintés

 

Állam az államban (Repülőtéri környezeti károk)

A Fidesz-KDNP kormány által elrendelt vizsgálatok egyre-másra tárják fel az államvagyon korábbi eladásának, privatizációjának visszásságait. Elérkezett az ideje, hogy a Liszt Ferenc repülőtér is sorra kerüljön környezeti károkozásával együtt.... Megtekintés

 

Csángómagyarok

Minden magyar felelős minden magyarért - írta Szabó Dezső. Ezt a mondatot is figyelembe véve hozta meg az Orbán kormány a kettős állampolgárságról szóló törvényt, iktatta törvénybe az Összetartozás napját. A Demokrata ezúttal a moldvai csángóknál járt, hogy mindennapjaikat vizsgálja... Megtekintés

 

II. János Pál pápa boldoggá avatása

A közelgő rendezvény alkalmából ezzel az archív fényképpel tesszük tiszteletünket a baráti lengyel nép és néhai pápája iránt. Szakács Gábor zarándokcsoport élén járt 1984 áprilisában a római Szent Péter téren, ahol Polak, Węgier, dwa bratanki (Lengyel - magyar két jóbarát) köszöntéssel szólította meg a Szent Atyát, aki meglepetésében csak annyit kérdezett hibátlan kiejtéssel: Magyar? - és megveregette a zászlótartó kezét.

 

Szabados György Gergely

Fehér Gábortól, a Magyarságtudományi Füzetek és a csángók ügyének támogatójától kértük ezt az írást, mert felkeltette érdeklődésünket a neve mellett mindig olvasható mondat: Szabados György Gergely (1887-1964), szegedi bognármester emlékére. Elolvasva Szabados György Gergely élettörténetét, megértettük miért büszke Fehér Gábor és Családja az anyai nagyapára. Szeretettel ajánljuk a honlap olvasóinak figyelmébe... Megtekintés

 

Székely zászló az Országházban

A Székely Nemzeti Tanács 2010. november 19-én a budapesti Országházban tartott rendkívüli ülésén Borsos Géza, az SZNT Gyergyó széki alelnöke az alábbi beszédét nem mondhatta el... Megtekintés

 

Felvidékiek küzdelme

Úgy tűnik, hogy Szlovákia felülemeli magát az EU törvényein, legyen szó a kisebbségek szabad nyelvhasználatáról, vagy a magyarországi államelnök belépésének engedélyezéséről... Megtekintés

 

Boldogasszony, Anyánk!

A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Úrjézus édesanyját, azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta őt szerették, tisztelték - nyilatkozta lapunknak, Daczó Lukács atya, ferences szerzetes... Megtekintés

 

Magyar Nagyasszonyok

Ha ezeket az asszonyokat az emberek megszeretik, azzal magyarságuk is erősödik - nyilatkozta lapunknak Józsa Judit kerámiaszobrász, akinek kiállítása október 17-ig látható Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány székházában... Megtekintés

 

Szent idő

A teremtőnek célja van a magyarsággal - nyilatkozta a Demokratának Harangozó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola elnöke... Megtekintés

 

Rákóczi él - Kárpátalja

A Trianonban megcsonkított Kárpát-hazának már csak egyetlen szeglete maradt, amelyik belátható időn belül nem csatlakozhat a határokat légiesítő Európai Unióhoz: Kárpátalja. Hogyan élik meg ott ezt a helyzetet a magyarok, mi lesz a sorsuk?... Megtekintés

 

Nyelvében él a nemzet

Lehet-e, kell-e tenni a magyar anyanyelvet elárasztó idegen kifejezések ellen? A Demokrata már eddig is többször foglalkozott a témával, most a jelen helyzetet vizsgálja... Megtekintés

 

2010. június 4. Trianon 90 éve - "Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását"

Ne feledjük el és ne bocsássuk meg a Hazánkat széttépő trianoni döntést! Összeállításunkkal a minden magyar emberben meglévő hitet szeretnénk erősíteni, hogy eljön az igazság Magyarország számára is... Megtekintés

 

Nyilatkozat - A székely nép önrendelkezési jogáról

ELÉRKEZETT AZ IDEJE, HOGY MEGOLDÁST TALÁLJUNK A SZÜLŐFÖLDJÉN ŐSHONOS SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSI JOGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE! ... Megtekintés

 

Aki közel járt a halálhoz

Az USA nem tekintette jó szemmel Magyarország lázongását
Radics Géza neve könyvei és történelmi előadásai nyomán jól ismert az országban. Az Amerikai Egyesült Államokban élő 1956-os szabadságharcos a forradalom üzenetéről, a jelen helyzetről és a magyarságtudatról alkotott véleményét osztotta meg lapunkkal. ... Megtekintés

 

Szkíták Budapesten

Magyarországon utoljára 1990-ben mutatták be a szkíták világát. Ezúttal a Magyar Nemzeti Múzeum saját tárgyai mellett e titokzatos nép mintegy ezerháromszáz, Németországból, Oroszországból, Ukrajnából, Romániából és Lengyelországból érkezett műkincsével várja az érdeklődőket... Megtekintés

 

A palócok küldetése

Két évtized a történelem évezredeivel mérve nem tűnik soknak, azonban ha tartalommal töltötték meg, akkor megsokszorozódik. Augusztus 6-án lesz húsz éve, hogy 1989-ben megalakult a felvidéki Palóc Társaság... Megtekintés

 

A magyar nyelv őrangyala

... ismét egy jó és pótolhatatlan ember hagyta el nemzetünket. Alig egy esztendő leforgása alatt Badiny Jós Ferenc, Forrai Sándor, Kabay Lizett és februárban Dr. Molnos Angéla lélekgyógyász, a magyar nyelv őrangyala távozott közülünk. ... Megtekintés
A cikket rovásírásra átírta Tisza András (PDF, 88 kbyte) ... Megnyitás

 

Kabay Lizett, a táltosasszony

Az óév nem volt kegyes hozzánk, amikor elragadta szeretteink és példaképeink közül Badiny Jós Ferencet, Forrai Sándort és december 9-én életének 86. évében Kabay Lizettet, a nemzetközi hírű, kolozsvári néprajzkutatót, meseelemzőt, a jelképek megfejtésének mesterét... Megtekintés

 

A pótolhatatlan - Badiny Jós Ferenc emlékére

"Badiny Jós Ferenc, aki Buenos Airesben a Jezsuita Egyetem Sumerologiai Tanszékének vezetője, 1979-ben nyílt levelet intézett Kádár Jánoshoz: ...Az Ön országában, aki a magyar ősmúltat NEM a finnugor elméletben, hanem a sumir-magyar vonatkozásban keresi, az rendőrségi eljárás alá esik..." Megtekintés
 

Határok nélkül

2007. december 21-re virradóra, éjféltől megszűntek a határok, amelyek a Trianonban elszakított nemzetrészek közül néhányat elválasztottak az ezeréves hazától. Összeállításunkban ennek következményeit tekintjük át.... Megtekintés
 

Mindszenty József tisztelete

2007 májusában a Budapest XVI. kerületében működő Kovász Egyesület tagjai úgy érezték, hogy az ország jelenlegi, soha nem látott erkölcsi züllésének láttán elérkezett az idő... Megtekintés
 

Szkíták Indiában

A Magyar Demokrata 2004-ben velem készített beszélgetésének köszönhetően járhattam ismét kutatóúton Indiában - nyilatkozta lapunknak dr. Aradi Éva indológus ... Megtekintés
 

Emlékezzünk Ajtony vezérre!

Március 13-án azok ünnepelték névnapjukat, akiket szüleik a szép ősmagyar Ajtony névre kereszteltek. A hivatalos tudomány állítása szerint Ajtony török eredetű nevet viselő pogány vezér volt, ez azonban annyira igaz, mint a finnugor elmélet.... Megtekintés
 

Dobó István nyomában

Az egri hős feltételezett maradványai a felvidéki Dobóruszkán
Egy nemzet szent kötelessége történelmi hőseinek emlékezetben való megtartása. Igaz ez akkor is, ha az elmúlt évszázadok során az államhatárok változása következtében...
Megtekintés
 

A tokaji Rákóczi vár

Tokaj történelme összefonódik a nemzet történelmével
A szégyenletes trianoni döntés által megcsonkított Magyarország területén kevés, az elmúlt századok dicsőséges harcait hirdető vár maradhatott...
Megtekintés
 

Rovott múltunk Szent Mária szigetén

INSULA SANCTE MARIE... Insula Leporum... (Nyulak szigete), ez László Gyula régész professzor felvetése alapján elírásként értelmezhető, amely értelmet módosítva mutatkozik az eredeti kifejezés utóéletében. Kétség kívül rossz kicsengése révén megütközést keltene az Insula Leprorum (Leprások-szigete) helyrajzi név... Megtekintés
 

Etruszk, vagyis magyar

Ma még bátorság kell az etruszk-magyar rokonság kimondásához
Rokonszenves rokonaink címmel a Demokrata 2005/27. száma közölt könyvértékelést Mario Alinei Ősi kapocs - A magyar etruszk nyelvrokonság című nagy feltűnést kiváltó kötetéről. A nemzetközi hírű nyelvész, irodalmár budapesti tartózkodása alatt osztotta meg lapunkkal gondolatait, elméletét. Megtekintés
 

Mária országa

A Regnum Marianumot Sztálin 70. születésnapjára rombolták le
Nincs nagyobb gyűlölség a Földön, mint a gyaurok, azaz hitetlenek megnyilvánulásai az Istenhívő tömegek iránt. Ez a népség ugyanis képtelen elfogadni, hogy nem őt, illetve vezéreit tisztelik az emberek Istenként. Mennyei Urunk követőit többek között azzal igyekszik megtörni, más belátásra bírni, hogy kegyeleti helyeit, templomait pusztítja. Ahogyan a Regnum Marianummal is tette. Megtekintés
 

Attila sírja

Anonymus és a Kézai leírásai tökéletesnek bizonyultak
A Magyar Demokrata 2002. március 28-i száma már foglalkozott dr. Lánszki Imre agrármérnök, ökológus felfedezésével, mely szerint Budakalász határában megtalálta az ősi Sicambriát és Attila, valamint Árpád sírját. Ehhez áttanulmányozta a tárgykör terjedelmes szakirodalmát, amelyhez néhány hónapja perdöntőnek számító adalékot is csatolt. Megtekintés
 
Oldal tetejére

 

Torma Zsófia

Torma Zsófia Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar díjáról bővebben olvashatnak a Körünkről rovatban.
 

Újabb adatok Tatárlakáról, Tordosról, Torma Zsófiáról

 

Megjelent a Magyarok Világszövetsége által kiadott Magyarságtudományi Füzetek sorozat 35. része. Címe: Tatárlaka, Tordos, Torma Zsófia az újabb adatok tükrében. Friedrich Klára, Madarassy Enikő és Anders Kaliff tanulmányait tartalmazza.

Friedrich Klára a 2004-ben megjelent Tatárlaka titka c. írását egészítette ki a 2006 és 2020 közötti eseményekkel és beszámol egy 2014 - ben előkerült újabb tatárlakai korongról. A Honlevél c. kiadványban 2007-ben megjelent Torma Zsófia tanulmányát felújítva olvashatjuk, kiegészítve a 2008-2020. közötti újabb adatokkal és emlékezéssel Fülöp Júlia szászvárosi helytörténészre. Felvet egy fontos kérdést is, melynek megválaszolásával régóta adós a magyar akadémiai történettudomány: Hová tűnt Torma Zsófia főműve a 2500 ábrával ?

Dr. Madarassy Enikő erdélyi születésű, Svédországban élő fizikus 2012-ben tette közzé Tanulmány Dr. Torma Zsófiáról - az első tudományos módszerrel dolgozó magyar régésznőről, aki felfedezte és elsőnek kezdte kutatni a Tordosi kultúrát című írását. Ebből olvashatók részletek, különösen fontos a Torma Zsófia Gyűjtemény sorsa az Országos Állami Levéltárban (Románia), amely többek között jegyzeteket, régészeti és természettudományi tanulmányokat, családi levelezést tartalmaz.

Dr. Anders Kaliff svéd régész, egyetemi tanár 2019-ben adott ki könyvet a magyar tudós hölgyről, Torma Zsófia és a civilizáció bölcsője - Erdély úttörő régésznője és felfedezései címmel. Ebből tartalmaz lényeges részleteket a kiadvány. Amit a Magyar Tudományos Akadémia nem tett meg, azt megtette a svéd professzor, elismerte Torma Zsófia régészeti szempontból fontos tevékenységét: "Annak ellenére, hogy Zsófia hivatalos egyetemi régészeti vagy történelmi végzettség hiányában dolgozott, mégis legmagasabb szintű régészeti szakmai tevékenységet folytatott."

A borítót Józsa Judit kerámiaszobrász Torma Zsófiáról készült alkotása díszíti.

A könyv személyesen megvásárolható 999 forintos áron a Magyarok Világszövetségében: Bp. V. ker. Semmelweis u. 1-3.
Megrendelés: mvsz@mvsz.hu

 

Torma Zsófia, egy asszony a magyar régészet szolgálatában

Torma Zsófiának, a világ legelső régésznőjének életét, munkásságát nem időrendi sorrendben, hanem az alábbi tárgykörök szerint szeretném bemutatni... Megtekintés

 

Torma Zsófia régésznő munkássága liberális és román szemszögből

Torma Zsófia (1832-1899), a világ első régésznője hosszú évtizedek után a liberálisok ingerküszöbét is elérte. A 444.hu oldalon 2018. november 18-án egy Varga Máté nevű szerző tudományosnak álcázott cikke a következő furcsa címmel jelent meg: "Sofia Szászsebesről többször ír, kár, hogy nem férfi"... Megtekintés

 

Svéd régész professzor könyve Torma Zsófiáról

 

Isten malmairól köztudott, hogy lassan de biztosan őrölnek, ez ismét bebizonyosodott Torma Zsófia régésznővel kapcsolatban. Őt az akadémiai régészet és történettudomány elhallgatja, érdemeit nem ismeri el, még az Erdély története c. 3 kötetes mű nagy régészeti anyagába sem került be a neve. Tisztelet az olyan kivételeknek, mint Makkay János, Anders Alaxandra régészek és Tulok Magdolna muzeológus. 2001-től tettem közzé Torma Zsófiáról figyelem felhívó, ismeretterjesztő cikkeket, tanulmányt. Célom volt megismertetni munkásságát minél szélesebb körben. Dr. Madarassy Enikő Svédországban élő, erdélyi származású fizikus-matematikus szintén tanulmányt készített Torma Zsófiáról, közös munkánkat angolul is közzé tettük. Enikő hívta fel Dr. Anders Kaliff régész, az Uppsalai Egyetem tanárának figyelmét Torma Zsófiára és ennek eredményeként született meg a professzor tollából a TORMA ZSÓFIA ÉS A CIVILIZÁCIÓ BÖLCSŐJE - ERDÉLY ÚTTÖRŐ RÉGÉSZNŐJE ÉS FELFEDEZÉSEI c. tudományos munka. Magyarra fordította: Bereczky Rebeka. Az Ághegy-Liget Baráti Társaság gondozásában kiadta a Székely-Ház Alapítvány. A könyv időszerűségét az adja, hogy mivel a Magyar Tudományos Akadémia régészei, történészei hallgatnak Torma Zsófiáról, román részről megindultak a kisajátítási törekvések. Ezeknek csak higgadt, szakértő, tudományos művekkel lehet gátat vetni. Ilyen könyv Anders Kaliff-é, aki svéd-ként máris többet tett a magyar művelődéstörténetért, mint azok, akiknek magyarként ez fizetett munkájukhoz tartozna.

A könyvet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta így üzleti forgalomba nem kerül, pénz nem kérhető érte. A Székely Ház Alapítvány (2112 Veresegyház, Vasút utca 7, ifj. Nagy Zoltán: 0670 427 32 75) postaköltség ellenében elküldi az érdeklődőknek, vagy a helyszínen előzetes egyeztetés alapján átvehető. (Friedrich K.)

 

Torma Zsófiáról készült ábrázolások

Józsa Judit és Dorogi Ferenc Miklós keramikusművészek, valamint Szabó Klára és Czeglédi Gizella ábrázolásai Torma Zsófia régésznőről.

A domborművet
Dorogi Ferenc készítette

Józsa Judit kerámiaszobra
a régésznőről

Czeglédi Gizella festménye

A fényképeket Friedrich Klára készítette

Fénykép: Török István

Szabó Klára festőművésznő alkotása a Körünkről rovatban látható, a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség díj cím alatt.

 

Torma Zsófia régésznő pontos születési ideje

Torma Zsófiáról már több írásom jelent meg. A jelen cikket indokolja, hogy születési évével kapcsolatban pontos adatot köszönhetünk a brassói Fabich Károlynak ... Megtekintés

 

Az első magyar régésznő

A szakirodalom magától értetődően beszél az emberiség történetében meghatározó szerepet betöltő, újkőkori Tordos-Vinca műveltségről. Az kevésbé közismert, hogy e korszak első leírását Torma Zsófia régésznőnek köszönheti a világ... Megtekintés

 

Emlékezés Fülöp Júlia szászvárosi helytörténészre

Torma Zsófia erdélyi régésznő emlékének fenntartását, életének, munkásságának kutatását hatalmas csapás érte, mivel 2014 október 24-én elhunyt Fülöp Júlia, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) szászvárosi elnöke, helytörténész, Torma Zsófia kutató, foglalkozását tekintve gyógyszerész ... Megtekintés

 

Emlékezés Torma Zsófia régésznőre a Hunyad-megyei Magyar Napokon

2012 április 28 és 29-én Fülöp Júliának, a Szászvárosi E.M.K.E. (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület) elnökének, helytörténésznek meghívására és kitűnő szervezésében Szakács Gábor író, újságíróval és Döry Endrével, aki akkoriban az egyik rádió munkatársa volt, részt vettünk Hunyad Megyei Magyar Napokon... Megtekintés

 

Madarassy Enikő tanulmánya Torma Zsófiáról

Dr. Madarassy Enikő Erdélyben született. Tanulmányait a Babes-Bolyai Egyetemen (Kolozsvár) és a Newcastle-i Egyetemen (Anglia) végezte fizika és alkalmazott matematika területen. Jelenleg Svédországban él és Torma Zsófia életének, munkásságának egyik jelentős kutatója, népszerűsítője.... Megtekintés

 
 
Oldal tetejére

 

A boszniai piramishegyek

A Tászok-tetőtől a boszniai Nap-piramisig

Friedrich Klára és férje Szakács Gábor magyarországi rováskutatók és rovásszakértők a 2007-ben jártak először a Tászok-tetőn, vizsgálva az ottani rovásemlékeket... Megtekintés

 

És mi a helyzet a "szenzációs" boszniai piramisokkal?

A boszniai piramisok nagy vihart kavartak. Csaknem tökéletesen illik rájuk, amit Mandics György a Karacsay kódex-ről írt: Mindenki szidta, senki se látta. Röviden a nagy indulatokat kiváltó történet... Megtekintés

 

A múlt nyomában - a boszniai Visoko-ban

Az elmúlt tíz évben nagyszámú látogatót fogadtunk, önkénteseket, kutatókat, Magyarországról médiaszakembereket. Nagyon hálás vagyok nekik, mert igen fontos tényezőt jelentenek - nyilatkozta lapunknak dr. Semir Osmanagic piramiskutató, aki 2015 októberében ismét Budapestre látogatott... Megtekintés
 

A boszniai Nap piramis rajza egy 17. századi térképen

A Semir Osmanagic által feltárt boszniai piramishegyek ügyében sokan megszólaltak, sokan megnézték őket. A területükön talált írásjelek nem csak a Tordos-Vinca műveltség jeleivel való hasonlósággal kapcsolódnak a Kárpát - medencei rovásíráshoz, hanem egy másik szálon is... Megtekintés
A cikk angolul is olvasható: Drawing of the Sun pyramid in Bosnia on a map of 17th century... --->Read

 

Friedrich Klára: Angolszász runák a boszniai piramisok területén?

A Semir Osmanagic piramiskutató által 2005 óta feltárt régészeti terület legjobban a magyarokat vonzza. Bizonyára nem véletlenül. Radics Géza, a magyar történelem kutatója 2011-benjárt a boszniai helyszínen. Levélben értesített arról, hogy a Nap piramishoz vezető alagútban egy tájékoztatás olvasható, mely szerint régi angol runák láthatók a kövekbe vésve és kérte, hogy mondjak-írjak erről véleményt... Megtekintés
A cikk angolul is olvasható: Old english runic writings... --->Read

 

Bognár Elisabeth 1956 - 2011

Szomorú értesítést kaptam, 2011. április 22-én, Nagypénteken elhunyt Bognár Elisabeth. Csak azok ismerték, akik vele tartottak Kárpátaljára, Erdélybe és többször is a visokoi hegypiramisokhoz. Amikor 2009 februárjában Budapesti előadásra hívtam a feltárást végző Semir Osmanagicot, Elisabethet kértem a tolmácsolásra. Az előadásról készült DVD filmemen látható is. Még beszélgettünk róla, hogy májusra tervezett erdélyi rovásíráskutató utunkra velünk jön. Aztán úgy három-négy héttel ezelőtt kaptuk az értesítést, hogy kórházba került és már nem fog többé utazást szervezni, útra kelni. Reménykedtünk, hogy csak tévedésről lehet szó, hiszen soha egyetlen zokszót nem ejtett, pedig bizonyára már lehettek fájdalmai. Talán nem véletlen, hogy a jó Isten éppen nagypénteken szólította magához. Kérjük, hogy tartsa is meg ezentúl mindig a Maga közelében! Friedrich Klára - Szakács Gábor
 

Kedves címzettek!

Mivel hozzám is eljutott a visokoi piramisokkal kapcsolatos és Világszenzációként tálalt hír, kérem, hogy ezt a pontosítást az alábbi szöveg kiegészítéssel is adják tovább, ahogyan az eredetit, mivel az abban a formában nem fedi a valóságot! Arról nem is szólva, hogy erről a világszenzációról négy éve tud a világ, magam is négy éve tudósítók róla. Ennek megfelelően készült a beszélgetés a blog tulajdonosával. Nem árt, ha az olvasók a valóságot is megtudják... Megtekintés

 

Mi az igazság Visokoban?

Az utóbbi hónapokban piramiskutatási láz kerítette hatalmába Magyarország lakosságának egy részét. Az ókor hét csodája közé sorolt egyiptomi piramisok, valamint későbbinek számító mexikói társaik mai napig rejtélyes eredetük miatt mindig is az érdeklődés középpontjában álltak, a boszniai Visokoban 2005 őszén elkezdődött ásatások azonban... Megtekintés

Visoko tanulsága

Az Arany Tarsoly rendszeresen és részletesen tájékoztatott a bosnyák piramis alakú hegyek feltárásáról. Idei, immáron nyolcadik utam előtt a lap szerkesztőivel azt beszéltük meg, hogy csak akkor tudósítok újból, ha az eddigiektől eltérőt tapasztalok. Nos, nem egészen arra számítottam, amit végül megéltem.... Megtekintés

Piramisok Európában

Székely-magyar rovásírás a titokzatos hegyek szikláin
A legelső kérdés, hogy ha ezek a hegyek valóban piramisokat rejtenek, akkor miért csak most kerültek az érdeklődés középpontjába? És kerültek-e egyáltalán? Mielőtt ezekre a kérdésekre választ keresnénk, röviden... Megtekintés

A múlt üzenete

A boszniai piramis feltárások újabb fejleményei
Ha van a tudomány világát jelenleg megosztó híradás, akkor a boszniai Viszoko melletti hegypiramisok feltárása. Kételyeiknek és meggyőződésüknek sokan adtak már anélkül hangot, hogy egyáltalán a helyszín közelében jártak volna. A Demokrata tudósítói immáron háromszor keresték fel a rejtélyes vidéket... Megtekintés

Dolmenek és tumuluszok

A viszokói piramisok újabb rejtélyei
Bizonyára a Demokrata 2006/26 és 45. számában megjelent beszámolók is hozzájárultak ahhoz, hogy egyre többen személyesen járjanak utána a viszokói piramisok rejtélyéjének. E sorok írója ezúttal negyvenharmad magával vághatott neki az útnak, amelynek napirendjét elmaradhatatlan bosnyák barátunk és kísérőnk, a bennünket önzetlenül segítő Sanel Silajdzic állította össze. Megtekintés

A világ leghatalmasabb piramisai

Semir Osmanagic: "Át kell írni a történelmet"
Bizonyos, egyetemeken tanító erők a status fenntartásában érdekeltek, mivel féltik az állásukat, a doktori címüket, miközben valótlan dolgokra tették le esküjüket. Ameddig ez így marad, a tőlük eltérő nézeteket vallóknak mindig ellenségei lesznek - nyilatkozta lapunknak Semir Osmanagic, a viszokói piramisok feltárója... Megtekintés

Visoko jövője

Az Aranytarsoly 2006 decemberi számában már beszámoltam a visokoi piramisoknál tett első három látogatásom tapasztalatairól. Mivel ezt az utat azóta még háromszor megismételtem összesen mintegy százhúsz útitársammal, legutóbb május végén, már nyugodtabban hagyatkozhatom a tényekre... Megtekintés

Tudósok a bosnyák piramisokról

Augusztus 25-30-a között Sarajevoban rendezték meg a "Boszniai Piramisok Völgyéről szóló Első Nemzetközi Tudóstanácskozás"-t. Az ICBP meghívott előadói között volt e sorok írója is... Megtekintés

Semir Osmanagic Budapesten

2009. február 27/28-án Szakács Gábor meghívására Budapest vendége lesz a bosnyák piramiskutató Semir Osmanagic, aki közönségtalálkozó keretében vetített képes bemutatót tart a visokoi piramisokról. A bérelt termek befogóképessége miatt előzetes bejelentkezés Szakács Gábornál a szaki1@interware.hu és szakacs.gabor@interware.hu címeken. Tájékozódás honlapunk Kitekintő fejezetében, valamint a www.piramidasunca.ba honlapon. A rendezvényen támogatók hiányában 500 forintos belépővel lehet részt venni. Hivatalos napirend:
2009. február 27-én 18-19-ig sajtótájékoztató (zárt körű)

2009. február 27-én 19-21-ig közönségtalálkozó kizárólag a Visokot
megjárt érdeklődők részére, mivel nekik más típusú kérdéseik lesznek.
2009. február 28-án 18-20-ig közönségtalálkozó minden érdeklődő részére.

Helyszíne: Budapest, XII. Csörsz utcai Művelődési Központ (volt MOM)

Visoko rovásjeleiről Erdélyben

2009 szeptemberében Zomora Márta dési rovásoktató/kutató, majd Pálfi Béla, a sepsiszentgyörgyi Csillagőrző Egyesület vezetője, a Hazatalálás előadássorozat szervezője hívott meg egy-egy, a boszniai piramisok rovásjeleiről szóló előadásra. Felkérésük Erdélyben eddig soha nem látott következménnyel járt... Megtekintés

 
 
Oldal tetejére

 

Zene - Zenészek

Ötven évvel ezelőtt rögzítették a Jézus Krisztus Szupersztárt

Fél évszázaddal ezelőtt szokatlan elképzelésen dolgozott két fiatal alkotó, nem is sejtve, hogy annak eredménye korszakalkotó lesz. Andrew Lloyd Webber zeneszerző és Tim Rice szövegíró Jesus Christ Superstar című zeneművével megteremtette a rockopera műfaját..... Megtekintés
 

Deep Purple az Arénában

Elgondolkoztató, hogy mi tart életben egy rockzenekart még ötvenesztendei működés után is. A válaszhoz segítség lehet a Deep Purple pályafutásának felelevenítése, annál is inkább, mert az együttes valószínűleg utoljára tesz koncertkörutat. December 9-én a Papp László Budapest Sportcsarnokban a magyar közönség is láthatja őket.... Megtekintés
 

1968: Rock and roll és lázadás

1968 szelleme a rock műfajában is megjelent. A baloldalt éltető, a bajokért egyedül a nyugati társadalmakat felelőssé tevő hangvételre főleg a Rolling Stones és John Lennon volt fogékony, a szabadság eszméjének dicsőítése pedig már korábban meghatározta a műfajt... Megtekintés
 

Pokolból, újjászületve

Az akaraterő és élni akarás csodát tettek Chris Rea esetében. Családja és a zene szeretete tíz évvel ezelőtt a hasnyálmirigyrákból, tavaly pedig a szélütésből hozták vissza a színpadra a gitárost. A többszörösen is újjászületett zenésszel november 6-án a Papp László Sportarénában találkozhatnak magyar rajongói... Megtekintés

 

Atilla öröksége - CD

A változó világ változó hanghordozó megjelenést hoz magával. Ennek példája az Atilla öröksége című kiadvány, amely hivatalos CD-formátumban csak jövőre jelenik meg, szerkesztői azonban a hanganyagot már augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján elérhetővé, letölthetővé tették a világhálón....

Atilla öröksége - CD

Válogatott előadók
(Ősi Örökség, Incze Gáspár - 2015)

Letölthető innen:
https://osiorokseg.hu/letoltes/

Letöltés MP3 formátumban
Letöltés FLAC formátumban
Meghallgatás a SoundCloud oldalán

A változó világ változó hanghordozó megjelenést hoz magával. Ennek példája az Atilla öröksége című kiadvány.Szerkesztői nem szabták meg, hogy az előadók miként írják a hun király nevét (Attila-Atilla), egyetlen szempontjuk volt: tekintsék őt a magyar történelem részének, amely nem 896-ban, hanem jóval előtte, a szkíta-hun korban kezdődött. A 14 tétel közül már több megjelent a résztvevők (szerzők, írók, zenészek, zenekarok) saját lemezein, azonban együtt még sohasem. Így kerültek egymás mellé többek között az Örökség együttes, Szőke István Atilla, Friedrich Klára-Szakács Gábor, Szigeti Gábor szerzeményei, írásai, dalszövegei. Ezeket hol teljes zenekar adja elő, hol csupán az énekeseket kísérő koboz, táltosdob, citera. Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla, a Hun üzenet című könyve ihlette, Grandpierre Atilla hunokról szóló könyve pedig szintén több meglátással gazdagította a lemezt.
Napjaink egyre zavarosabb, változó világában csak azok a népek maradnak meg, amelyek ősi történelmüket és egykori vezetőjüket tisztelve, emlékét megőrizve biztos kapaszkodót tudhatnak maguk mellett.
Kobzos

 

Rocklegendák örök csarnoka

Sok mindent lezárt 2016 a pop/rock világában, hisz a néhány évtizeddel ezelőtti sztárok közül sokaknak ez az év jelentette a végső búcsút. A hatvanas, hetvenes évek meghatározó személyiségei idős korukban is aktívak, sikeresek maradtak, ám egyre többüket hívják a "földöntúli zenekarba"... Megtekintés

 

A zene hatalma

Az emberek kapjanak egy kicsit abból a leplezetlen szeretetből, ahogy az erdélyiek fogadják az odaérkezőt. Én is életben akarom tartani ezt az érzést, hogy sose múljon el - mondta a Demokratának Németh Lojzi, a Bikini együttes vezetője... Megtekintés

 

Az élő zene az igazi

Hitem szerint az élő zene az igazi, az a vizsga. Mivel a hangszerboltunkban gitár- és basszusgitár-oktatást is végzünk, nagy örömmel látom, amikor idejönnek a fiatalok és nem számítógép elé ülnek, hogy azon gyártsák a számaikat - mondja Nagyfi László, az Omen együttes vezetője... Megtekintés

 

Bort, zenét, békességet!

Napjainkra számos magyarországi könnyűzenei rendezvény szerzett európai elismertséget, közülük azonban csak kevés képviseli mind a zene, mind a járulékos műsorok tekintetében a minőségi jelzőt. A Paksi Gastroblues Fesztivál július 6-8-án ünnepli huszadik születésnapját... Megtekintés

 

Egy igazi népművelő

Szinte alig akad olyan jelentős, ma is működő zenés hagyomány az országban, amelynek nelett volna részese. A hetvenéves Kecskés András lant- és gitárművésszel beszélgettünk... Megtekintés

 

Ez a hely akkor is a hazám lesz

A könnyűzene sajátosan magyar irányzata a nemzeti hősiességre emlékezteti a hallgatót. A Historica együttes történelmi rock műfajú szövegeiből hiányoznak az üres szóvirágok... Megtekintés

 

A küldetés - Emlékezés Verestói Géza énekesre

2012 januárjában eltávozott közülünk Verestói Géza rock énekes barátom. Emlékét kegyelettel megőrzöm és az alábbi,
az Aranytarsoly újságban 2010-ben megjelent írással búcsúzom tőle. Az égi zenekar újabb muzsikussal gazdagodott...
Megtekintés

 

A hétköznapi ember

Vannak zenészek, akik sem szépségükkel, sem hangjukkal nem tudnának sikert elérni, mégis népszerűek. Titkuk egyéniségükben rejlik, ahogy Joe Cocker esetében, aki június 5-én lesz a budapesti Papp László Sportaréna vendége.... Megtekintés

 

A többség távol tartja a gonoszt

A világnézetünkkel lazítottuk el azokat a csavarokat, amelyek miatt szétesett a szocializmusnak nevezett tákolmány - nyilatkozta a Demokratának Németh Alajos, a Bikini együttes vezetője... Megtekintés

 

A Béke völgye

Elvis az én olvasatomban a magyar forradalom és szabadságharc tiszteletbeli hőse - nyilatkozta a Demokratának Komár László énekes, a budapesti Elvis Presley térelnevezés ötletgazdája... Megtekintés

 

Tégla a falban

Egyes zenészektől gyakran hallani, hogy ők nem politizálnak, míg mások nem rejtik véka alá véleményüket. Sőt! Amikor csak tehetik, úton útfélen hangoztatják álláspontjukat. Ahogyan a 2011. június 22-én a budapesti Papp László Sportarénában fellépő, idén 67 éves Roger Waters. ... Megtekintés

 

A reneszánsz ember

A zene erőt ad ahhoz, hogy tudjuk, mindig van kiút és ha valamiben nagyon hiszünk, akkor azt nem adhatjuk fel - nyilatkozta a Demokratának a budapesti Művészetek Palotájában szeptember 18-án új műsorával koncertező Jon Lord... Megtekintés

 

Kettős pályán

Rock vagy népzene? Vajon fel lehet-e tenni így a kérdést? A több hangszeren is játszó Tumbász Márton esetében semmiképp. Az érték mindkét műfajban érték, csak jó érzékkel rá kell találni... Megtekintés

 

Rovásíró muzsikus

Eljött az ideje, hogy a nemzeti rocknak nevezett műfaj állandóan villanófényben álló, befutott zenekarai mellett a nagyobb nyilvánosság olyan zenészeket is megismerjen, akik tehetségük ellenére nem szerepelnek a nemzeti oldal címlapjain. Ezúttal Hegyi Károlyt, a H599 együttes billentyűsét mutatjuk be... Megtekintés

 

A múzsák hangszere

A hárfa összefoglaló név, lényegében fakeretek közötti húrrendszert jelent... ...megszólaltatóit örökítette meg Arany János "A walesi bárdok" című versében... ...nem véletlen, hogy ezzel a sokoldalú képességgel csak a kiválasztottak rendelkeztek - meséli Kecskés Péter, a Kecskés együttes hárfaművésze... Megtekintés

 

Kapuzárás helyett

A hírességek árnyékában számos esetben a nagyközönség előtt szinte ismeretlen, ám kiváló muzsikusok dolgoznak. Külföldön őket session (alkalmi) zenészeknek nevezik, Magyarországon közéjük tartozik Szász Ferenc gitáros... Megtekintés

 

Sípoktól a billentyűs hangszerekig

...értékelhető minőségi változást a nádfúvókás hangszerek jelentették, amelyeknél két nád lapocskát egymáshoz fordítva, a közéjük fújt levegő hangját vezetjük a csőbe. Ezek közé tartozik a crumhorn, aminek magyar neve csak fordításban létezik: görbekürt. Ezekkel azonban akkordot nem lehet lefogni - tájékoztat a Kecskés régizene együttes sípos muzsikusa, Lévai Péter... Megtekintés

 

Hangszerek kiveszőfélben

Nagyné Bartha Anna zenetanár, a Kecskés együttes zenésze, lapunknak elmondta, hogy minden hangszerünk Ázsiából származik, a vonósok úgy ezer évvel ezelőtt kerültek Európába, a pengetősök nyilván korábban. A legegyszerűbb, ezzel együtt sajátosan szép hangú kemencs - írása kemence - napjainkban is ugyanúgy használatos Ázsiában, ahogyan annak idején... Megtekintés

 

Zenetörténeti felfedezés

Az MTA működtette hivatalos zenetudománynak végre tudomásul kéne vennie, hogy a magyarság a zene területén is átadó volt - nyilatkozta a Demokratának Kecskés András lantos, zenetörténeti szakíró... Megtekintés

 

A "szabadság nagysága"

Negyven évvel ezelőtt Woodstockban fél millió fiatal úgy gondolta, hogy három nap alatt megváltja a világot. Bebizonyosodott, hogy ennél bonyolultabb a feladat... Megtekintés


Nyitólap
KITEKINTŐ
Oldal tetejére