Nyitólap
KITEKINTŐ
A pótolhatatlan - Badiny Jós Ferenc emlékére

A pótolhatatlan - Badiny Jós Ferenc emlékére

Még nem sokan foglalkoztak Magyarországon Badiny Jós Ferenc könyveivel, munkásságával, amikor Friedrich Klára ezekkel a sorokkal kezdte 1994-ben megjelent Múltunk szétszóródott gyöngyszemei című kiadványát:

"Badiny Jós Ferenc, aki Buenos Airesben a Jezsuita Egyetem Sumerologiai Tanszékének vezetője, 1979-ben nyílt levelet intézett Kádár Jánoshoz: ...Az Ön országában, aki a magyar ősmúltat NEM a finnugor elméletben, hanem a sumir-magyar vonatkozásban keresi, az rendőrségi eljárás alá esik..."

Napjainkban ugyan senkit nem visznek börtönbe ilyen "lázadó" nézetekért, ám a hivatalos történetírás azóta sem engedett egy tapodtat sem elavult finnugrista szemléletéből. Következésképp Trefort Ágoston 1877-ben tett kijelentésének megfelelően a történelemtudomány világában ma sem rúghat labdába az, aki ettől eltérő irányban keresi a magyarság eredetét. Ebben a közegben haladt előre tántoríthatatlanul Badiny professzor úr a maga választotta úton, amelyen a sumerologia atyjának is nevezett jezsuita Deimel páter, a Pápai Bibliakutató Intézet igazgatója elindította. Nem kezdett azonnal meggondolatlan magyarázatokba, fejtegetésekbe - ahogyan oly sokan teszik mostanság -, hanem két évtizedes, szorgalmas tanulás után írta meg dolgozatát, amelynek nyomán Deimel a sumerologia doktorává avatta.

Ősei között találjuk azt a Badinyt, aki az ifjú II. Rákóczi Ferenc tanítómestereként olyan sikeresen oltotta a leendő fejedelembe a magyarságtudatot, hogy még csehországi jezsuiták sem tudták kiverni belőle. Az igazság és szabadságszerető család másik tagját, Dánielt viszont Caraffa húzatta karóba Habsburg ellenességéért.

A háború után évtizedekig Argentinában élt és csak az 1990-es évek közepén tért először haza, kiadványai ettől kezdve váltak szélesebb körben ismertté. 15 könyvet írt, amelyek mindegyike gondolkodásra késztet. Első olvasatra olykor meghökkentő nézeteiről előbb-utóbb kiderül, hogy komoly alapjuk van, legyen az a sumer-magyar, vagy a szkíta-pártus-hun-avar-magyar rokonság. Magyarság iránti elkötelezettségét egyesek megpróbálták nevetségessé tenni, ahogyan Komróczy Géza is, amire csattanós válaszként megírta a Mah-gar a magyar című korszakalkotó könyvét.

Az óriási ismeretanyag birtokában nem félt a megmérettetéstől, ahol lehetett idős kora ellenére is előadásokat tartott és utolsó leheletéig dolgozott. Friedrich Klárával többször jártunk nála, beszéltünk meg vele különböző elképzeléseket. Ezek a találkozások szinte teljesen kizárták a külvilágot, közénk telepedtek nemzetmentő őseink.

Amikor egy ilyen barát távozik, helyét senki más nem töltheti be.
Mert belőle csak egy volt és marad is örökre.

Arany Tarsoly 2007. április
Szakács Gábor

Nyitólap
KITEKINTŐ
A pótolhatatlan - Badiny Jós Ferenc emlékére
Oldal tetejére