Nyitólap
KITEKINTŐ
Állam az államban

Állam az államban

A Fidesz-KDNP kormány által elrendelt vizsgálatok egyre-másra tárják fel az államvagyon korábbi eladásának, privatizációjának visszásságait. Elérkezett az ideje, hogy a Liszt Ferenc repülőtér is sorra kerüljön környezeti károkozásával együtt.


(Forrás: www.malev.hu)

A háború után 1950-ben ismét üzembe helyezett és az idei évig Ferihegyinek nevezett légikikötő történetét az elmúlt három évtizedben időről időre botrányok tarkították. Ezek egy része a növekvő forgalommal egyre súlyosbodó környezetvédelmi károkozással, másik része a távozók végkielégítésének nagyságával, megint másik annak eladásával kapcsolatos. Joggal kérdezték az emberek, hogy az óriási, éjjel-nappal zajló forgalom ellenére miért mondták folyamatosan veszteségesnek a céget és részesítették 2001-ben is 23 milliárdos állami támogatásban, ezek után miért kellett 2004-ben Sándor László elnök-vezérigazgatónak még 200 millió(!) forint végkielégítést is kifizetni.

A nemzetstratégiai szempontból létfontosságú intézmény és vele együtt a reptér üzemeltetési jogának 75 évre történt eladása 2005-ben már magában megdöbbentő, körülményei pedig egyenesen gyalázatosak. Nem véletlen, hogy a Budapest Airport jogi osztályának munkatársa, Sziebert György jelenleg házi őrizetben van. Az üzletet lebonyolító Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. összesen 464,5 milliárd forint bevételét könyvelhetett el a vevőtől (British Airport Authority), ám az igen komoly összeg további sorsa nem kevésbé izgalmas. Veres János, a Gyurcsány kormány pénzügyminisztere azt ígérte, hogy az államadósság csökkentésére használják, ezzel szemben az Állami Számvevőszék vizsgálata megállapította, hogy a 2005-ös év költségvetési hiányának, többek között a nyugdíjkasszának pótlására fordították. Az adás-vételi szerződésben ráadásul az a kikötés is szerepel, hogy amennyiben olyan szabályozások lépnének életbe, amelyek csökkentenék a repülőtér használati díjakat 2011. december 31-ig, az eladó köteles a különbözetet megfizetni. Mindez közvetlenül kihat a repülőtér közvetlen közelében élőkre is: ezért sem lehetett eddig a repülőtér tevékenységét megfelelő jogszabályi keretek közé szorítani, eredményesen fellépni a zajártalommal, a repülőtér emberi jogokat, környezetvédelmi szabályokat sértő gyakorlatával szemben.

Ennek ismeretében már érthető, hogy miért tiltakoztak hiába évekig a környező budapesti kerületek és települések az egyre elviselhetetlenebb zajterhelés miatt. Ezt a hozzáállást elégelték meg július 6-án az érintett polgármesterek és indítványozva a Zajvédelmi Bizottság tevékenységének felülvizsgálatát tizenhárom pontban foglalták össze a mellékletben olvasható követeléseiket. A kezdeményező Riz Levente, a Fidesz Budapest XVII. kerületének polgármestere.
- Elfogyott a türelem. Az elmúlt négy-öt évben hiába indítottunk pereket, készítettünk beadványokat, nem történt változás. A hatóságok a Budapest Airport Zrt. alvállalkozójaként működtek, nem töltik be hivatásukat, a jogsértéseket nem szankcionálják, nem büntetnek. A privatizációs szerződés adta kötelezettségekkel a cég folyamatosan visszaélt, de tehette, hiszen azt sem szabályozták, hogy mely évben milyen összegű környezetvédelmi beruházást kell megvalósítania. Eltelt egy év a kormányváltás óta, ezért erről a helyzetről a kormány felé is jelzést szerettem volna tenni a szomszéd településekkel egyetértésben - nyilatkozta lapunknak a polgármester, akinek több, a légiközlekedéssel kapcsolatos törvénymódosítását már tavaly ősszel elfogadta az Országgyűlés. Ennek következtében a kormány törvényben rögzített kötelessége az érintett települések véleményének kikérése a repülőtér fejlesztésével kapcsolatban. Ha ez a megkötés korábban is létezett volna, a Budapest Airport nem építhette volna úgy fel a Sky Court részlegét, hogy abban az önkormányzatoknak még ügyfél jogállást sem biztosított az engedélyeztető hatóság.

A XVII. kerület fő gondja, hogy 1981/82-ben a kettes kifutópályát az előírt ötkilométeres védőtávolság helyett csupán 1.6 kilométerre építették a rákoshegyi városrésztől. Ennek következménye, hogy a száz éve lakott település lakóinak feje felett 100-150 méter magasságban repülnek a gépek, tönkretéve ezzel nyugalmukat. Akkori országgyűlési képviselőjük, Káldi Zoltán evangélikus püspök 1984-ben ugyan elérte, hogy ezt a pályavéget lezárják, a nyugalom azonban csak 1997-ig tartott, amikor is a tilalmat a Horn kormány rendelettel feloldotta. Bár 2004-ben az újabb kormányrendelet ismét korlátozásokat vezetetett be, pl. a pályavéget csak hétköznapokon és 5-22 óra között használhatják a száz tonna alatti gépek, hogy felszállásnál kötelező azonnal balkanyart tenniük, hogy ne repüljenek Rákoshegy lakott településrészei fölé, ezeket azonban folyamatosan megsértik, ráadásul következmények nélkül. A Budapest Airport még a repüléssel kapcsolatos közérdekű adatokat sem akarta kiadni, erre csak bírósági döntéssel lehetett kényszeríteni. A korlátozások és előírások semmibe vételére ezek az adatok szolgáltatnak bizonyítékot.

Mivel a repülőgépzaj a reptér megépítése óta érinti Budapest XIV. kerületét, Papcsák Ferenc Zugló fideszes polgármestere is aláírta a közös Közleményt. Rozgonyi Zoltán alpolgármester 2003 óta igyekszik változtatni az áldatlan állapoton.
- A repülőtér 2006-os elhibázott privatizációja meghatározza helyzetünket. A világban meglévő folyamatokkal szemben Magyarországon egy jellegzetesen városi repülőteret kell és lehet csak fejleszteni a szerződés értelmében, akár a jelenlegi 8,5 milliós helyett a húszmilliós utasforgalom elérése érdekében. Ez a megoldás példátlan a világban - jelzi a sajátos állapotot az alpolgármester, hiszen Zugló sűrű lakott, Örs vezér téri településrészének nyugalmát a felszálló, leszálló és nem a névleges nyomvonal közelében kiforduló, hanem annak oldalhatárán repülő gépek zavarják. Ezek száma és a zajterhelés csökkentése mindenképp kívánatos az ott élők számára.

A XVI. kerületben más jellegű gondokról beszélt Kovács Péter szintén fideszes polgármester.
- Minket leginkább az dühített fel, hogy a Budapest Airport még a privatizációs szerződésben vállalt kötelezettségeiknek sem tett eleget.
Amikor Riz Levente polgármester úrral az Országházban az illetékes miniszterhez közösen intéztünk kérdést, felszólalásomban úgy fogalmaztam, hogy aprópénzért eladták a kerületünk nyugalmát. Megdöbbentő, hogy az egyszeri zajértékkel ellentétben egy egész időszak átrepülési átlagát számolják, ezért éjszaka alatta vagyunk az egészségre ártalmas határértéknek
- hívja fel a figyelmet egy ravaszul megállapított szabályra Kovács Péter. Mint elmondta, a csendes XVI. kerületi kertvárosban viszonylag alacsony az alapzaj, ezért más kerülettel ellentétben, ahol ez magas és azt csupán három decibellel emeli meg egy gép átrepülése, náluk harminccal. Két-három évvel ezelőtt az Országgyűlés bizottsági meghallgatásán elhangzott kezdeményezése, mely szerint az egyedi átrepüléseket is korlátozzák és ne csak az számítson, hogy egy órán belül hány gép mozog és milyen átlagzajjal, eredménytelen maradt, jóllehet bizonyos nyugat-európai reptereken már ez a gyakorlat.

A Budapest Airport az éjféltől hajnali öt óráig érvényben lévő repüléskorlátozást betarthatatlan tervezéssel játssza ki. Előre tudható ugyanis, hogy a 23.55-re tervezett felszállás éjfél utánra csúszik, és a Londonban 23.10-kor felszállt gép sem fog éjfél előtt megérkezni, ráadásul éjszaka gyakori a nagyobb zajjal járó teherszállító gépek repülése. Az ellenőrzést és az előírások betartatását Kovács Péter szerint sem végezte el az arra kijelölt légiirányítási hatóság, ezért követelik Közleményükben a polgármesterek a Zajvédelmi Bizottság hatékonyabb működését és abban részvételüket. 2007/10. számának reptéri visszásságokat bemutató tudósításában a Demokrata megkérdezte Szollár Domokost, a BBA akkori szóvivőjét is a tervezett intézkedésekről, aki a civil szervezetek javaslatainak befogadását, három éven belül a legzajosabb gépek lecserélését, az éjszakai járatok számának csökkentését, a településekkel történő együttműködést ígérte. Mint a polgármesterek véleményéből láttuk, ezekből semmi nem valósult meg, a zajterhelés csökkentésére fordítható zajvédelmi díjat pedig céljával ellentétes fejlesztésekre, például 2005-ben 390 milliót új gurulópálya építésére, fordították. A Budapest Airport cinizmusára jellemző, hogy eddig még csak nem is válaszolt a polgármesterek Közleményére, ahogyan lapunk megkeresésére sem, amelyben arra vártunk feleletet, hogy milyen környezetvédelmi beruházásokat hajtott végre.

A lakossági bejelentéseket sem vizsgálták ki. Az elmúlt tizenkét évben a környezetvédő Friedrich Klára több száz aláírással támogatott beadványaival kapcsolatban egyetlen intézmény sem vállalta az illetékességet, míg 2006-ban a Polgári Légiközlekedési Hatóság igazgatója, Fejéregyházi László válaszában még a levélírók épelméjűségét is kétségbe vonva állította, hogy a repülőgépek a legkisebb mértékben sem térnek el az előírásoktól, a zajvédelmi díjakat pedig megfelelő módon használták fel.

Szollár Domonkos, később a Gyurcsány kormány szóvivője, a 2006-os évre vonatkozóan 126 ezer fel- és leszállást említett és a forgalom megduplázását jósolta tíz éven belül. A közlemény aláírói éppen ettől tartanak.
- Szeretnénk elérni, hogy a forgalom csökkenjen a főváros légterében, javasoljuk alternatív repülőterek fejlesztési lehetőségének vizsgálatát. A beruházások kapcsán a Budapest Airport kettős beszédet folytat: egyfelől az engedélyező hatóságok felé azt nyilatkozza, hogy az általuk építendő új létesítmények nem okoznak többletforgalmat, másfelől a Sky Court és a cargó építése kapcsán az újságokban arról beszél, hogy hány millió utassal lesz több öt év múlva. A kettősség oka, hogy a többletforgalommal járó repülőtéri fejlesztéseknél az építési engedélyek kötelező előfeltétele a környezetvédelmi hatástanulmány készítése, amely minden bizonnyal kimutatná, hogy nem fejleszthető ez a repülőtér, mert olyan szorosan körbeveszi a lakott terület - nyilatkozta lapunknak Riz Levente.

Szokás a környezet- és egészségkárosító beruházások szükségességét munkahelyteremtéssel igazolni. Ez azonban álságos érvelés, hiszen az emberek gyógyítása végül többe kerülhet a remélt haszonnál. Mivel a Közleményt aláíró tizenegy kerületben és településen több, mint félmillió ember él, nem ártana, ha a légiközlekedés döntnökei rájuk is tekintettel lennének, mielőtt túl nagy árat fizetnének késlekedésükért.

Szakács Gábor

Friedrich Klára beadványainak főbb címzettjei
Közlekedési Főfelügyeletet - Repülési Főfelügyelet - Ferihegy
Légügyi Igazgatóság - Ferihegy
Környezetvédelmi Minisztérium, ahol 1999-ben egy 1957-es (!!!) törvényre hivatkoztak.
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság - Ferihegy
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága
Országgyűlési Biztosok Hivatala, ahol az ombudsman beosztottja közölte, hogy a panasz nem tartozik a hatáskörébe.
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság - Munkabizottsági és Környezetvédelmi Iroda
Budapest Airport - Elnök-vezérigazgató
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Közlekedési, Hírközlési, Vízügyi Minisztérium
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete Repülőtéri Kirendeltség
Fővárosi ÁNTSZ Zaj- és Rezgésvizsgáló Intézete
Magyar Országgyűlés Irodaháza Egészségügyi Bizottsága
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Magyar Demokrata 2011/36.

Nyitólap
KITEKINTŐ
Állam az államban
Oldal tetejére