Nyitólap
KITEKINTŐ
Kiegészítések a Grál kehely - király kehely c. könyvhöz

Kiegészítések a Grál kehely - király kehely c. könyvhöz


Ebben a 2012-ben megjelent könyvemben azt a véleményemet igyekszem bizonyítani, hogy a sztyeppei és Kárpát-medencei csészetartó szobrok jelképes Grál kelyhek, valamint a Grál szó a magyar király szóból származik. Itt néhány gondolat és kép következik, mely a könyvből kimaradt.

Zajti Ferenc keletkutató, író, festő műveiben is olvashatunk a kehelytartó szobrokról, de nem hozta kapcsolatba a Grál történettel. A Magyar évezredek c. könyvében (1939) több rajzot is bemutat róluk és a következőket olvashatjuk: "A Jerney által lerajzolt temetkezési szobrok mindegyikén kivétel nélkül két kézzel tartott kancsó látható; legnagyobb mennyiségben Dnjeper és Don folyó közötti térségben találhatók, ahol Herodotus szerint az említett régi skytha temetkezési helyek voltak... a magyarországi Kunszentmiklóson egy ház falába beépítve nemrég találtak ugyanilyen kehelytartó szobrot, mely valószínűen a város határában levő Kurgánról (temetési halom) került a ház falába... Ezek a különös művű szobrok maradtak meg hirdetni, hogy ez a nép az ég felé tekintett mindig és nem csak hogy a csillagok napi járását olvasta, de ott fenn kereste lelke vigaszát és erősítését is arra a nagy időre, amikor vágtató paripái már nem földi, hanem az égi szabadabb térségeken száguldanak vihart és vészt jósló felhők tetején.

Nem csak a Kaukázusban, hanem az orosz pusztákon, fel Mongóliáig és nyugaton a spanyol Ibéria, a régi Sumir és az amerikai régi maya-azték népek területén, ugyanúgy a Balkánon Bulgáriáig és Pannoniáig tanúskodnak ezek a kehelytartó szobrok, jelezve útját a népnek, mely emelte azokat." (1939/187-189) Ezeket a Függelék-ben lévő rajzokon be is mutatja.

Mandics György írja a Zajti Ferenc könyvében 267. oldalon található kehelytartó szoborról, hogy a Kaukázusban találták, V. századi, képírásos jelekkel és a fején rovásjelekkel. (II./297) 1. kép

A 2. kép is Zajti Ferenc könyvében található.

1. kép

2. kép

Sashegyi Sándor Pilis és Holdvilág-árok kutató pomázi sírját is kehelytartó szobor őrzi. A fényképeket Vetráb József Kadocsa készítette, köszönöm neki. (3, 4. kép)

3. kép

4. kép

Napjaink hagyományőrzői által állított kunbabákról kaptam fényképeket Halász Lászlótól, a Kunszentmiklósi Megmaradás elnökétől, köszönet értük. Kunszentmiklós (5. kép), Kunadacs (6. kép), Bösztörpuszta (7. kép).

5. kép

6. kép

7. kép

Örvendetes, hogy a történelmi Magyarország területén egyre több helyen állítanak ismét csészetartó szobrokat.

Friedrich Klára

Nyitólap
KITEKINTŐ
Kiegészítések a Grál kehely - király kehely c. könyvhöz
Oldal tetejére