Nyitólap
KITEKINTŐ
Más a béres és más a gazda

Más a béres és más a gazda

Kiszámíthatóbb életet kívánnak a kárpátaljaiak - tolmácsolta a Demokratának az ott élő magyarok legfontosabb újévi kívánságát Jenei Károly, Visk református lelkésze.

Hogyan került Viskre?
Ott születtem és mivel Kárpátalján nincs lelkészképzés, Debrecenben végeztema teológiát. 2001-2006-ig voltam egyetemista, majd a hatodik évet Visken töltöttem segédlelkészként. Még két évig beosztott lelkész voltam, utána szenteltek pappá. Lelkipásztorok esetébenrendhagyó, ha a saját szülőfalujukban szolgálhatnak. Ráadásul aviski gyülekezet megfelel egy nagyobb magyarországinak,ezért ilyen helyre több éves lelkészi gyakorlat után kerülhet valaki. Mivel az elődöm és a gyülekezet között 2006-ban kenyértörésre került sor, még a debreceni kápláni vizsga előttfelhívtak, hogy hazajönnék-e? A válaszomcsak az lehetett, hogy amennyiben az egyházi hatóság beleegyezik, szívesen. A meghívásban szerepet játszhatott, hogy már a családomat is ismerték, ennek okán is kaptam bizalmat.Diplomás emberként hazatérve sok mindent újra meg kellett tanulnom. Olyan vagyok, mint a járni tanuló gyermek, aki olykor elengedi már a karosszéket, de azért még jól esik neki fogódzni.

Évekkel ezelőtta magyarországi református egyház bejelentette, hogy a határoktól függetlenül visszaállítja a történelmi egyházközségeket. A viski melyikhez tartozik?
Az egykori Máramarosi medencének vagyunk a peremén, ígya Kárpátaljai Református Egyházkerület Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéjéhez tartozunk. A politikai országhatárokkal sajnos az egyházi határok is lezárultak, nyilván erre volt válasz 2009. május 22-e, amikor a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi részegyházak aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát.Trianon után, 1923-ban, egy akkor alakuló, sokszor gazdát cserélő területen meg kellett alakulnia a Kárpátaljai Református Egyházkerületnek, amelyika szovjet kommunista önkényuralom idején összefogta azt a harmincegynéhány lelkészt, akikellátták az összes szolgálati lehetőséget, amelyet az állam igyekezett minél jobban megszorítani.Kereszteltek, temettek,eskettek, istentiszteleteket tartottak, házi szertartásokat végeztek, mert csak erre volt lehetőség.

A moldvai csángóknál, Pustinán tapasztaltam, hogy a temetőben az elkorhadt síremlékek cseréjekor a román sírkövesek már román névvel helyettesítik az eredeti csángó-magyart. Vannak-e Kárpátalján hasonló jelenségek?
Bár a közigazgatásnak sikerült úgy felosztani a lakosságotVisken, hogy az ember ne érezze magát jól, a moldvai helyzet nálunk nem jellemző.Jóllehet mindegyik temető köztemető, de a római katolikus, református, görögkatolikus és pravoszláv felekezetnek külön temetkezési helye van, és teljes mértékben tiszteletben is tartjuk egymást.A magyarok temetőiben 99 százalékbanmagyar feliratok szerepelnek, a maradék egy százalék is csak akkor fordul elő, haavegyesházasságból származó fél szeretné, hogy társa mellé az ö nevét is felírják.A moldvaihoz hasonló síremlékátírásra nálunk nem is akadna jelentkező.

Egyházi tevékenysége mellett elsődleges feladatának a viski magyar óvoda megnyitását tartja. Az a felismerés vezette, hogy az óvoda magyarságmegtartó ereje nagyobb, mint az iskoláé?
Amikor 2006-ban hazakerültem, az épület előtt elvonuló temetések alkalmával láttam, hogy milyen állapotban van. 2007-ben aztán rákérdeztem. Elmondták, hogy leállt a felújítás, mert egyfelől nincs, aki foglalkozzon vele, másfelől a gazdasági és politikai helyzet ezt nem is teszi lehetővé. Ehhez jött, hogy a szülők egyre gyakrabban teszik fel maguknak a kérdést, hogy gyermekük miként boldogul jobban? Ha diplomát szeretne, és az országban marad, az ahhoz szükséges emelt szintű érettségit csak ukrán nyelven teheti le.Ha viszont Magyarországon jár középiskolába vagy gimnáziumba, és ott szerez diplomát, ezt követően a legtöbben már nem térnek vissza Kárpátaljára. Mindegyikük hiányzik! Nagy szükségünk van a magyar értelmiségre! Egyházközségünkben évi harmincöt-negyven keresztelőt tartunk, ami hároméves átlagban száz gyermeket jelent, de csak a töredékük kaphat óvodai elhelyezést. Márpedig magyar szellemiségű óvoda nélkül a magyarság esélyei nagyban csökkennek, amikor a szülők iskolát, illetve jövőt választanak gyermeküknek. Az Úristen úgy rendelte, hogy Viskre szülessek, ezért úgy éreztem, hogy az itteni magyar óvoda ügyét a képességeimhez mérten kötelességem előremozdítani.Az előrelépéshez ki, mi okozta a legnagyobb változást?
Két esemény. APécsett rendezet Kálvin-konferencián találkoztam dr. Hoppál Péterrel, aPécsi Református Gimnázium korábbi igazgatójával, a Fidesz országgyűlési képviselőjével, aki azt javasolta, hogy az egyházközségünknek kellene átvennieaz épületet, amely akkor a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetség Viski Alapszervezetének tulajdonában volt. Hazatérve ezt a javaslatot elmondtam az érintetteknek, az egyházközség pedig az átvétel mellett szavazott. A KMKSZnekünk is ajándékozta az ingatlant azzal a feltétellel, hogy a tulajdonjogot később senkinek át nem adhatjuk, befejezzük a felújítást, és magyar óvodakéntműködtetjük. A másik meghatározó esemény a Győr-Moson-Sopron megyei magánerdészekkel, mint hozzánk látogató turistákkal történt találkozásom volt, akik megkérdezték, hogy mivel segíthetnek nekünk.Azt feleltem, hogy könyvekkel, másolópapírral, stb., ők azonban ezeknél nagyobbra gondoltak, mire elmondtam nekik a magyar óvoda ügyét. Azóta is ők az egyik legkomolyabb támogatói és mozgatóia felújításnak.

Mivel az óvodai beíratást az ukrán törvények előírják, a magyar gyerekek az ukrán óvodában szoronganak szinte elképzelhetetlen körülmények között.
A támogatásoknak köszönhetően idén már úgy tudtukelkezdeni az épület felújítását, hogy mindenműszakilag szükséges szakhatósági engedélyünk rendelkezésre állt. Márciustól decemberig folyamatosan végeztük a szükséges munkálatokat, éskalákában dolgoztak rajta a viskiek, ami 120-130 munkanap felajánlását jelenti. Kiderült, hogy a majd százéves, egyszintes kőiskolának tervezett épület,amelyre 1993-ban még egy emeletet húztak, sokkal rosszabb állapotban van, mint amilyennek először látszott. Ezt a terhelést a falak nem bírták, ráadásul az építési szabvány földrengés-biztonsági szempontból utóbba 7-es csoportba sorolta Visket! Ennek megfelelően kellett a terveket elkészíttetni. A támogatók között mindenképp meg kell említenem Gárdai György barátomat, a Paksi Gasztroblues Fesztivál szervezőjét, aki a koncertekhez kapcsolódó kísérőrendezvények bevételét adományozta a munkálatok költségeire.Ezen kívül a paksi Önkormányzattól és magánszemélyektől is kaptunk, kapunk támogatást. Visk egyébként Paks testvérvárosa, ahol a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló szavazás érvényes és eredményes is volt. Idén bejegyzésre került továbbá egy magyarországi alapítvány is, amely szintén az óvodát kívánja támogatni.

Hol találkozott Gárdai Györggyel? Ön is rock koncertekre jár?
Jézus mondja a tanítványoknak, nem ti választottatok engem, hanem én titeket. Gárdai Gyuri néhány évvel ezelőtt éppen a viskimagyar iskolában járt, aholbemutatkoztunk egymásnak és úgy tűnik, hogy már akkor kiszemelt, ésazótais számon tart.Három évvel ezelőtt, a számomra első dunakömlődilemezbemutató koncerten tudtunk először komolyabban beszélgetni, ahol meg is kért egy rövid hozzászólásra! Ezt követőencsak annyit mondott: Köszönöm szépen Karesz! Ez nagyon rendben volt! Azóta, ha egymás felé járunk, mindig felkeressük egymást.

Milyen a kapcsolata a zenével?
Amikor egyetemre jártam, a rádió műsoraiból próbáltam válogatni a rock zenék között, a blues későbbmár Gyuri hatása. Kedvelem a Tankcsapdát, Ákost, a Kormoránt, illetve az újak közül az Ismerős Arcokat, denem a teljes életművekre gondolok, inkább dalcsokrokra. Az egynyári slágerekviszont nem sokat jelentenek számomra. Az angol nyelvű előadóknál a hangulat, a magyaroknál az őszinteség tetszik, a dalokból sugárzó élettapasztalat, az útkeresés,soknál fedeztem fel vallásos, elmélyült gondolatokat is.A mai napig fülembe cseng, hogy Paksona színpadon bulizó zenészek milyen hihetetlen szerénységgel és kultúrával tudnak az ottani,MakoveczImre által tervezettkatolikus templomban is játszaniJó volt látni, hogy ennek közönsége van, amelyik ismeri a szöveget, és sokkal többről van szó náluk, mint néhány korsó sörről.

Hogyan élik meg Kárpátalján amagyar állampolgárságot?
A magyar állampolgárság lelki, erkölcsi, nem pedig munkavállalási, egészségügyi vagy üzleti kérdés. Akikkel beszéltem, még hétekkel az eskü után is megkönnyezték az állampolgársági ünnepséget. Ezzel együttazonban a Kárpátalján élő magyarok számára, akik igényelnék az állampolgárságot, továbbra sem tisztázott a határátlépés és az ahhoz szükséges okiratok kérdése, az aktuális vízumok lejártát követően.

Miként állnak az ukrán hatóságok a kettős állampolgársághoz? Nincs-e olyan állapot, mint a jelenlegi Szlovákiában?
Hallottam, hogy volt, akitől ahatárátlépéskor megkérdezték, hogy milyenkenyeret eszik?Ha az ukrán hatóság akarja, megtudja, hogy ki lett kettős állampolgár.32 éves leszek, de a nevemet még soha, sehol nem írták le rendesen, mivel mindig megpróbálják lefordítani. Ennek az az eredménye, hogy másként van a nevem a születési anyakönyvi kivonatban, a személyi igazolványomban, az útlevelemben és a magyar igazolványomban, pedig az elmúlt kilencven évben a családban én vagyok a negyedik Jenei Károly.Amikor most jöttem, és biztosítást kötöttem, átadtam a hölgynek a személyi igazolványomat, a pénzt, és a forgalmi engedélyt. Mivel a kocsi nem az én nevemen van,azt kérdezte, hogy hívnak? Megmondtam, ő megnézett rám, hogy miként írja le, mivel neki úgy kell, ahogy az útlevelemben van! Ezután véletlenül úgy írtam le, ahogy a magyar igazolványomban szerepel, viszont az útlevelemben más olvasható.Ahány papír, annyiféle embert jelent, de ha valahol egyetlen betűt elírnak, abból komoly gondok is származhatnak, pedig mi nem változunk!

Van-e a kárpátaljai Karácsonynak a Kárpát-haza többi területéhez képest eltérő sajátossága, szokása?
Számottevő eltérés nincs. A pravoszláv naptár ugyan két héttel késik hozzánk képest, de megvan bennünk a másik ünnepének kölcsönös tisztelete, ezért a maguk módján ők is készülnek az ünnepünkre, például mindkét napon zárva vannak a boltok, szünetel a munka. Amikor viszont ők ünnepelnek, akkor mi nem végzünk zajos munkát. Nálunk is divat a betlehemezés, a karácsonyfa állítás. Szenteste az istentisztelet, a mise után családról családra járunk, kántálunk, karácsonyi énekekkel dicsérjük az Istent.A nagycsalád összejön a terített asztal mellett, ez a találkozások és beszélgetések ideje, ami hajnali kettőig is eltart.Ilyenkor jóízűen meg tud mozdulni a falu, az emberek éjszaka is megállnak az utcán, és beszélgetnek. Nálunk kevesebb a hal, a disznóvágás jó nehéz termékei teszik ki a fogásokat, utánuk jól esik a tejbekása és házisüti, amelyekkel nagyanyáink receptjeit viszik tovább. Az italok közül a könnyebb likőröktől kezdve a komoly,fejbeverő borokig mindent fogyasztunk. Az István és Éva napot is megtartjuk, és köszöntjük. Annak igazi ereje van, amikor másfélezer ember énekli, hogy Isten szent angyala… és Csendes éj… Istentisztelettel indul, és istentisztelettel is ér véget az ünnepi időszak. A kántálást az ukránság is átvette, sőt már egymáshoz is járunk, a boltokban pedig nem gond, ha bármely nyelven szólalmeg valaki.

Ismeri a híveket. Ha csak egy kívánságuk lehetne az újesztendőben, mi lenne az?
A kiszámíthatóbb élet. Az, hogy a világválságról beszél,nálunk nem tavaly kezdődött, és nem is jövőre fog véget érni, hanem ez mindennapi küzdelem, ami arról szól, hogy húzzák-vonják az embert, meg a lába alól a talajt. A nagyapám azt mondta: Fiam, az állam nem csap bé!Az egyik talán nem, a másik viszont igen, mert már a negyedik fajta pénzt használjuk. Akik eljönnek Kárpátaljára, azt mondják, hogy tiszta Svájc, hogy gyönyörű a táj, az erdők, a hegyek,de ott van a gazdátlanság, éslegjobban ez bántja az itt élőket. Sok minden múlik az embereken, de még több múlik azokon, akik a döntéseket hozzák, és jó lenne, ha végre gazdaként viszonyulnának azországhoz.Mert más a béres és más a gazda!A gazda sajátjaként vigyázzamindenre, a bérest pedig, ha lejár a munkaideje, már nem érdekli tovább semmi. Ezzel a létbizonytalansággal nem lehet tervezni.Semmivel nem léptünk előrébb, pedig volt narancsos forradalom, és most megint mások vannak hatalmon. Ezzel együtt Ukrajna belső részein még most is úgy néznek Kárpátaljára, mint egy jóléti területre, ahol az emberek nem az államtól várják a csodát, mi viszont szeretnénk már a holnapot is látni. Sokan elkezdtek ismét gazdálkodni, földműveléssel próbálkoznak, de hitelből nem érdemes,arra meg sajnos nincs lehetőség, hogy több hektáros családi gazdálkodásba tudjanak fogni. Nem egyszerű Kárpátalján élni, de nem is lehetetlen, és én hiszem azt, hogy amíg megtelnek a templomaink, amíg erő van a kézfogásban, amíg hitele van az adott szónak, addig imádkozva és dolgozva, van esélyünk megmaradni!

Szakács Gábor
Fénykép: Somfai Sándor

A viski óvoda támogatási számlaszáma:
UniCredit Bank, 10918001-00000104-45800004

Magyar Demokrata 2012/3.

Nyitólap
KITEKINTŐ
Más a béres és más a gazda
Oldal tetejére