Nyitólap
KITEKINTŐ
Torma Zsófia régésznő pontos születési ideje

Torma Zsófia régésznő pontos születési ideje

Torma Zsófiáról már több írásom jelent meg. A jelen cikket indokolja, hogy születési évével kapcsolatban pontos adatot köszönhetünk a brassói Fabich Károlynak.

Torma Zsófia világ legelső ásató régésznője és elsősorban az ő érdeme, hogy ma a világ legelső betűírásával dicsekedhetünk. Bocsássák meg a szóismétlést, de amikor a magyar műveltséget itthon és külföldön folyamatosan leértékelik és gyermekeink ezt a leértékelt ismeretanyagot tanulják az iskolában, akkor jogosnak tartom érdemeink hangsúlyozását. Torma Zsófia volt az, aki Tordoson és környékén végzett ásatásaival számos 6-7000 éves írásjegyes cseréptöredéket hozott a napvilágra. Ezekből az írásjegyekből fejlődött ki ma is használatos rovásírásunk, ennek alapján jelenthetjük ki, hogy a magyarság nem csak 896 óta él a Kárpát-medencében.

Néhány éve Kiss Iréntől és Tábori Lászlótól kaptam meg a régésznő gyászjelentésének fénymásolatát. Nekik Fülöp Júlia szászvárosi gyógyszerésznő, Torma Zsófia emlékének tevékeny életben tartója küldte el. A gyászjelentés a régésznő nevelt fiától, Makrai Lászlótól származik 1899 november 15-i keltezéssel, ebből egy részlet:

"Csicsó-keresztúri Dr. Torma Zsófia, több tudományos és jótékonysági egylet tagja f. évi november hó 14-én du. fél négy órakor életének 68. évében, rövid szenvedés után szívszélhűdés következtében örökre elhunyt."

Ennek alapján az évszám 1840-ről 1831-re módosult, ám ebben sem nyugodhattunk meg. A kolozsvári Bálint Tibor író özvegyétől, Júliától kaptam egy korabeli folyóirat fénymásolatát, melyben a régésznőről közölnek méltatást, elhunyta alkalmából. Ebben 1832 szeptember 27-e szerepel születési dátumként.

A bizonytalanságot végül a szászvárosi Fülöp Júlia gyógyszerésznőtől, Torma Zsófia emlékének hatékony ápolójától néhány napja kapott levél szüntette meg. Ebben értesít arról, hogy Fabich Károly, a régésznő életének kutatója elutazott Csicsókeresztúrra és az ottani katolikus pap segítségével megtalálták a születési bejegyzést az anyakönyvben. Fabich Károly lefényképezte a bejegyzést, mely szerint Torma Zsófia 1832 szeptember 26-án született és katolikus vallású volt.

Ugyancsak Fabich Károlytól tudjuk, hogy a csicsókeresztúri Torma kriptát feldúlták, így bármiféle azonosításra alkalmatlanok a maradványok.

Torma Zsófia megkövetése, munkásságának igazságos értékelése a hivatalos tudományt képviselők többségének részéről még várat magára.

Irodalom:
Friedrich Klára: Torma Zsófia igazsága (Magyar Demokrata, 2001, 51-52., In: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás, 2003)
Friedrich Klára: Egy asszony a magyar régészet szolgálatában (In: Friedrich Klára-Szakács Gábor: Ősök és írások , 2008)
Gyulai Pál: Torma Zsófia levelesládájából (Bukarest, 1972)
Makkay János: Holt lóra patkó Tanulmányok Torma Zsófia emlékére (1999)
Patay Pál: Torma Zsófia gyűjteménye (Archeológiai Értesítő, M.T.A.,1942 )
Roska Márton: A Torma Zsófia gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem és Régiségtárában (Kolozsvár,1941)
Téglás Gábor: Dr. Torma Zsófia emlékezete (Déva,1901)
Tulok Magdolna: Száz éve halt meg az első magyar régésznő,Torma Zsófia (Havi Magyar Fórum, 1999 november)

Friedrich Klára

Nyitólap
KITEKINTŐ
Torma Zsófia régésznő pontos születési ideje
Oldal tetejére