Nyitólap
KITEKINTŐ
Zenetörténeti felfedezés

Zenetörténeti felfedezés

Szkíta tánc a nyugat-európai kottákban

Az MTA működtette hivatalos zenetudománynak végre tudomásul kéne vennie, hogy a magyarság a zene területén is átadó volt - nyilatkozta a Demokratának Kecskés András lantos, zenetörténeti szakíró.

Elsőként a Demokratának nyilatkozik arról a felfedezéséről, hogy a XVI. századi lant-tabulaturában Sacarus címen szereplő dal valójában Szkítát jelent. Biztos ebben?
Strabón, ókori történetíró Geographikha című művében már tudta, hogy a perzsák a sacaraucae, a görögök pedig a sacaraulos nevet használták a szaka (szkíta-szittya) népcsoportra. Egyértelmű, hogy lanttáncunk Sacarus címe a szkítákra utal, csak erre még senki nem hívta fel a figyelmet.

Elképzelhető, hogy nem csak a név, hanem a zene is szkíta korból származik?
A szóban forgó Szkíta című tánc dallama a magyar dudadallamokkal összevethető, ami már semmiképp nem véletlen. A hasonlóság figyelmeztet, hogy elkezdődött a szkíta-magyar zenei láncszemek összekapcsolása. A Sacarus dallama sokban hasonlít a "Miska bácsi, János bácsi…" kezdetű lakodalmi szokásdallam első részéhez, felépítésében pedig azonos a XV. század végi Nyugat-Európában ungareschá-nak nevezett magyar táncokkal, melyek jellegzetes dallamszerkezetét egészen a XIX. század elejei verbunkosokig nyomon tudjuk követni.

Ennek tükrében mondhatjuk-e, hogy a dallamot eredetileg a mi muzsikusaink közvetítették Nyugat-Európába?
Az 1562-ben olasz típusú lantkottában megjelent Sacarus előtt majd száz évvel, Mátyás király idejében szinte Európa szerte ropták a magyar, az "ungarescha" táncokat. Erre többek között Milánóból, Insbruckból, Münchenből vannak adataink. Zolnay László régész professzor kutatásai jóvoltából számos esetről tudunk, midőn magyar hercegek, királyok 6-700 lovassal, köztük több száz trombitással, üstdobossal vonultak királyleánykérő külföldi útjaikra. Az ilyen lovait táncoltató, fanfáros seregre sokáig emlékezett Európa nyugati fele. A küldöttséget számos mulattató, lantos-kobzos-énekes is kísérte, közöttük olyan neves trubadurok, mint Vidal és Faidit, akik viszont Imre király uralkodása alatt (1196-1204) jöttek s működtek évekig. Ezek a kapcsolatok adtak alkalmat a zenék átadására.

Milyen hasonlóságokat tapasztalt a magyar és szkíta zene között, egyáltalán mit tudunk az utóbbiról?
Herodotoszra hivatkozom, aki azt írta, hogy egy kissé kapatos szkíta jó kedvében énekelt és magát íja húrját pengetve kísérte. A magyar, köztük a székely és csángó népzenészek is használnak egy állandó orgonapontot énekeik, táncaik kíséretére pl. az ütőgordon és a tekerőlant megszólaltatásakor. Ez az évezredes gyakorlat rámutat, hogy fölösleges a régi magyar táncok zöméhez nyugati, divatos akkordokat erőltetni. Ázsiában csak egyszólamúság létezik napjainkig, a magyar népdal-hagyomány is ezt tartotta meg. Így lett a duda a magyarság közkedvelt hangszere, mivel dallamainak zöme mind a mai napig csak az állandó basszust igényli. Ezért nehéz a népénekekhez "európai módra" illő, többszólamú művet illetve kíséretet alkotni, mellyel csak igazi nagyjaink, Kodály, Bartók és tanítványaik éltek.

A Magyar Tudományos Akadémia eddig hallani sem akart a magyarság szkíta kapcsolatáról. Gondolja, hogy ez a zenei vonal megtörheti a jeget?
Ha a valós magyar történelmet és műveltséget folyónak képzeljük, akkor egyelőre csak föld alatt, úgymond kazamatákban folyik, ahogyan az ókeresztény tanok terjedtek az üldözések idején. Amíg Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence élt, nagy erővel áramlott hivatalos mederben a magyar régizene kutatás, a két nagy mester halála után ez a vonal vezető híján elerőtlenedett. Az MTA működtette hivatalos zenetudománynak végre tudomásul kéne vennie, hogy a magyarság a zene területén is átadó volt, Kodály és Bartók a magyar népi zenei műveltségünk szomszéd népekre gyakorolt hatását már részben tisztázta. A közelmúltban dr. Juhász Zoltán dudaművész - egyébként kommunikációs mérnök - magyar és más népek több ezer dalát táplálta számítógépébe. A feldolgozás eredményből kiderült, hogy a Kárpát-medencéből évezredekkel ezelőtt kirajzottak vitték magukkal és adták át különböző népeknek hagyományos dallamaikat. Így már érthető, hogy ezek miért bukkannak fel a magyarok nyelvrokonaitól kezdve, a kurdon, Bartók török gyűjtésén át a vallonig és a baszkig távoli népek dalaiban. A kutatást ki kell terjeszteni a Kaukázus térségéből a Tigris és Eufrátesz forrásvidékére és a ma még élő gael területekre is. Az általunk felfedezett és közzétett szkíta-magyar tánc, a Sacarus, éppen ezért lehet fontos láncszem abban a bizonyítási eljárásban, melyet már Kodály is megpendített: Ahol a nemzet nyelvi eredete, ott kell keresni muzsikája bölcsőjét is! Népzenénk ősrétegéből, így gyermekdalainkban, táncainkban, a mai napig több százra menő ötezer évesnél idősebb dallamot énekelünk vagy táncolunk. Ezek ismeretével a gyengélkedő nemzettudatot erősítjük.

Szakács Gábor

Fénykép: T. Szántó György

Magyar Demokrata: 2008/26.

Nyitólap
KITEKINTŐ
Zenetörténeti felfedezés
Oldal tetejére