Nyitólap
KITEKINTŐ
Bözödújfalu rovásemléke

Bözödújfalu rovásemléke

"És láttunk élő vízben templomot, mely halott..."

Néhány éve még az itt következő dőlt betűs sorokat írtam egy úti beszámolóban: "Utunk következő állomásának, Bözödújfalunak nincsen rovásemléke, de lehet, hogy volt. Ezt már soha nem fogjuk megtudni, mert a Ceausescu diktatúra alatt, a székely falvak tervszerű lerombolása idején, Bözödújfalut vízzel árasztották el. A Kis Küküllőbe ömlő Küsmöd patakát 1988-ban gáttal zárták el, s víztározót hoztak létre a falu felett."

Szerencsére bebizonyosodott ebben az esetben is, hogy semmit sem szabad végérvényesen kijelenteni. 2012-ben ismét Bözödújfalun jártunk barátainkkal és Jerabek Ágnes (Kistarcsa) felfedezett a katolikus templom romjai között egy tégla töredéket, melyen bekarcolt összerovás található.

A templom kövekből, többnyire patakkövekből és különböző méretű téglákból épült 1784-ben. 2009-ben készítettem egy fényképet a toronyról, melyen látni, hogy a kövek réseit néhol téglák darabjaival töltötték ki a mesterek, majd utána bevakolták.


1. fénykép

Az összerogyott templom tornyáról a vakolat nagyrészt lepotyogott és ismét láthatóvá váltak a kövek közé tömködött kisebb tégladarabok. Ilyen célt szolgálhatott az a darab is, melyet figyelmes útitársnőnk megtalált.

A töredék jellege és a kipattant anyagdarab arra utal, hogy kiégetés után, de vakolás előtt karcolták bele az összerótt jeleket, esetleg szög hegyével.


2. fénykép

Feltehető, hogy a rovásemlék 1784-ben keletkezett, tehát 228 évvel ezelőtt, mivel nem találtam adatot arra, hogy azóta átépítették volna a templomot, bár javítások, meszelések bizonyára történtek.


1. rajz

A felirat és a töredék méretei az 1. rajzon láthatók. A vastagsága 4 cm. A székelyderzsi unitárius templom rovásos téglájának betűi is hasonló méretűek, a XV. századból.

A vonalakat többször meghúzta a rovó, hogy mélyebbek legyenek. Eredetileg mindenütt vakolat borította a tégladarabot, de miután évekig víz alatt volt, ebből csak vékony réteg maradt. Az írásos oldalon én tisztítottam le, hogy jobban lássam a jeleket.

A tégladarabon feltételezésem szerint az ÁLDÁS szó olvasható összeróva.


2. rajz

Felbontását a 2. rajzon mutatom. A szöveg a jobb oldali Á betűvel indul. Az összerovás ötletessége gyakorlott rovóra utal. Összerovásnál meg lehet fordítani a jeleket, ezt az Árpád-kori rovás botnaptár LÁZÁR szava is alátámasztja. Látható a 3. rajzon.


3. rajz

Az ÁLDÁS szó ezen a rovás botnaptáron is megtalálható, ez Forrai Sándor szerint az ősmagyar vallás köszöntése volt.
A 228 éve téglába vésett áldás tehát a romboló szándék ellenére is elért a magyarsághoz.

Friedrich Klára

Szakirodalom
Csíki Sándor: Lármafák székely ormokon (Marosszék, 2012)
Forrai Sándor: Egy botra rótt középkor székely kalendárium és egyéb rovásírásos emlékek. (Múzsák Kiadó, 1985)

A rajzokat és a fényképeket Friedrich Klára készítette.

Nyitólap
KITEKINTŐ
Bözödújfalu rovásemléke
Oldal tetejére