Nyitólap
KIADVÁNYOK
F.K.-Sz.G.

Friedrich Klára és Szakács Gábor kiadványai

Tisztelettel ajánljuk honlapunk olvasóinak mindazokat a könyveket, tanulmányokat, műveket, világhálós tartalmakat, melyek kiadványaink szakirodalmában szerepelnek.

 
Friedrich Klára: könyvek
Szakács Gábor: könyvek
Friedrich Klára - Szakács Gábor: könyvek
Friedrich Klára - Szakács Gábor: DVD-k, CD-k
Szakács Gábor és Barátai: CD-k
Oldal tetejére

Friedrich Klára könyvei

Friedrich Klára:
Útmutató a magyar rovásírás tanításához

 


Elsőként készült módszertani útmutató a magyar rovásírás tanításához. Készítőjének, Friedrich Klárának (1948-) eredeti foglalkozása gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus. logopédus Édesapjától tanulta a rovásírást és legalább harminc éve kutatja, oktatja. Ismereteit nem a világhálóról, hanem rovásemlékek helyszínein, továbbá múzeumokban, nagy könyvtárakban szerezte. Az Útmutatóban tanácsot ad a Sajátos nevelési igényű gyermekek rovásírás oktatásához is. Figyelemre méltó, hogy a magyar nyelv tisztelőjeként igen ritkán használ idegen szavakat. Száznál jóval több ábra, kép segíti az olvasót a tájékozódásban. Friedrich Klára arra bíztat bennünket, hogy tanuljuk és tanítsuk a rovásírást, amely magyar nyelvünkkel együtt legnagyobb művelődéstörténeti kincsünk.
Balla Gergelyné Edit tanár

 

Friedrich Klára:
Magyarok és vikingek - kapcsolódások, házasságok, kérdések...

A füzet kapható Tisza András web áruházában:
http://rovasbolt.superwebaruhaz.hu


 

 

Friedrich Klára:
Hunok, germánok, rovások, runák

Szakács Gábor - 2020


 

 

Kedves Honlap Olvasók!
Márciusban jött ki a nyomdából az új könyvem, melynek címe: HUNOK, GERMÁNOK, ROVÁSOK, RUNÁK.

A könyv a Magyar Menedék Könyvesházban (Budapest, 1126. Márvány u. 48.) és a Két Hollós Könyvesboltban (Budapest, 1081. Kenyérmező u. 3/a.) kapható.

Fő témái: a hunok és germánok kapcsolata, alapvető ismeretek a runaírásról; a Kárpát-medencében előkerült, vagy a magyarsággal kapcsolatba hozható runafeliratok bemutatása és megfejtéseik; a vikingekről, akiket több házasság köt a magyarsághoz; a Nibelung Ének hun vonatkozásai... Utoljára 105 évvel ezelőtt jelent meg magyar nyelven alaposabb, átfogóbb anyag a runaírásról, Sebestyén Gyula néprajzkutató és irodalomtörténész tollából. A runákról való hiányos tájékoztatás, a magyar rovásírással való kapcsolat elhallgatása indított ennek a könyvnek a megírására. Az anyaggyűjtés során bebizonyosodott számomra, hogy a magyarok elődei, szkíták-hunok adták át az írást a germánoknak.

Szakács Gáborral együtt tisztelettel kívánok jó egészséget: Friedrich Klára
2020. március 21.

 

Friedrich Klára:
"Mély titkú rovással..."

Szakács Gábor - 2017


 

 

A szerző a 2017-es Arany János év és a költő újraolvasott verseinek hatására a "Mély titkú rovással.." címet adta könyvének. A kiadvány az előző művekhez hasonlóan tartalmaz új ismereteket a magyar rovásírásról, megfejtéseket, művelődéstörténeti adatokat, rovásírásos olvasógyakorlatokat, tanulságos szakirodalmat, sok ábrát, továbbá egy összefoglalót arról a terjesztő, oktató, kutató munkáról, amelyet a szerző ősi írásunk területén végzett férjével, Szakács Gáborral együtt az elmúlt negyed században. Ezen fejezet címe: 25 év a rovásírás bűvöletében és szolgálatában. Nagy, összefoglaló tanulmány és megfejtés készült a szarvasi, avar kori tűtartóról, mely fontos magyar nyelvemlékeink közé tartozik. Bemutat a szakirodalomban eddig meg nem jelent rovásemlékeket, másokat friss ismeretekkel egészít ki. A rovásemlékek pusztulnak, eltünedeznek, a hivatalos szakembereknek tekintélyük segítségével többet kéne tenni megmentésükért, összegyűjtésükért, azonban ezt mindmáig az általuk dilettánsnak, laikusnak, délibábosnak gúnyolt magyar emberek - kis fizetésből, kis nyugdíjból élők - idejüket, pénzüket, egészségüket feláldozva végzik el.
A szerző hangsúlyozza a papírkönyvek fontosságát a világhálóval szemben, ahol sok a pontatlan adat, a valótlanság. A megalapozott ismeretek eléréséhez továbbra is nélkülözhetetlenek a papírkönyvek. F.A.

 

Friedrich Klára:
Megfejtések könyve II.

Szakács Gábor - 2015

Ára: 3000 Ft

278 oldal

Kapható a Magyar Menedék, Szkítia, Aranyvár, Két hollós, Püski könyvesboltokban és az Anima (Pult Kft.) Bolthálózatban.

A magyar rovásírást, mint a hagyományőrzés legnemesebb formáját kéne tisztelni, nem lenne szabad politikai eszközként használni. Rovásemlékeink egyúttal magyar nyelvemlékek is ezért nagy jelentőségűek, vallja a Megfejtések könyve II. kötetének írója, Friedrich Klára. Az első kötethez hasonlóan itt is a régi magyar írás történetét, adatait, megfejtéseik változatait olvashatjuk, kiegészítve a tanár szerző rovásírás oktatói tapasztalatival. A kezdő, fő tanulmány A Nagyszentmiklósi Kincs megfejtési kísérlete. Mivel a kötet írója nem régész, a kincslelet korát sem állapítja meg, de azokhoz a szakemberekhez csatlakozik, akik készítési idejét a hun korba helyezik. Ahogyan az első kötetben, itt is több, a szakirodalomban eddig meg nem jelent, vagy meg nem fejtett rovásemlék ismertetésével találkozunk. Ilyen például a Rovásos kő a Mecsekben, Szendrey Gábor rovásírásos úrasztali edénye vagy a Viasztábla rovásírással a székelyföldi Futásfalváról. A múzeumrajongó szerző a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Budapesti Történeti Múzeumban látható rovásemlékek rajzait is elkészítette. De megtudhatjuk azt is, vannak-e lehetőségei a grafológia tudományának a régi magyar írás területén. (F. A.)

 

Friedrich Klára:
Megfejtések könyve I.

Szakács Gábor - 2013

Ára: 3000 Ft

240 oldal

Kapható a Magyar Menedék Könyvesházban, az Aranyvár könyvesboltban, a Szkítia és az Anima (Pult Kft.) Bolthálózatban.

A mű alapgondolata: Rovásírásos emlékeink egyúttal magyar nyelvemlékek is.Ezzel a gondolattal közel 30 éve ismertette meg a szerzőt Dr. Zakar András katolikus pap, teológus, Mindszenty bíboros úr titkára, akihez az 1980-as években járt férjével együtt őstörténetet tanulni. Így a könyv e nagyszerű és a kommunisták által bebörtönzött tudóstól származó idézettel kezdődik: "Miért hanyagoljuk el rovásírásos emlékeink pontos megfejtésének módszeres kidolgozását és nyelvemlékként való elemzését?" A könyvben ennek a szellemnek megfelelően ismert, vagy a szakirodalomban eddig le nem írt rovásemlékek megfejtéseit gyűjtötte egybe a szerző. Mindig az első megfejtőknek a legnehezebb, az utánuk következők már kitaposott ösvényen járnak, még akkor is, ha olvasatuk jelentősen eltér egymástól. Ráadásul a többieknek már nem kell a rovásemlék adatait aprólékos munkával összegyűjtögetni. A megfejtések alapvető követelménye a régi rovók tisztelete. Ha ritkán hibát is találunk a feliratban, arra gondoljunk, hogy készítője a magyarság szempontjából fontos művelődéstörténeti emléket hagyott ránk. Aki megfejtésre vállalkozik, annak ismernie kell a rovásemlékek történetét, az előző megfejtők olvasatait, a jelek párhuzamait és a régi magyar szókincset is. Különösen fontos a még látható emlékek személyes megtekintése. A megfejtések csak akkor helytállóak, ha pontos rajzok alapján készültek. 110 év telt el azóta, hogy egy akadémiai bizottság határozatában kimondatott: "A rovott betűs szövegírás, közönségesen rovás-írás, a magyar nép között nem él." Ennek ellenére, hála Istennek és népszerűsítőinek, terjesztőinek, oktatóinak, kutatóinak, a rovásírás él, virul, bokrosodik, lombosodik...
Az első borítón a Deszki Gyűrű oldalai láthatók.
240 oldal, 3000 forint. Kapható a Magyar Menedék Könyvesházban, az Aranyvár könyvesboltban, a Szkítia és az Anima (Pult Kft.) Bolthálózatban.

 

Friedrich Klára:
Felvidéki rovásírásos emlékek

Szakács Gábor - 2013

Ára: 1500 Ft

72 oldal


"Az első módszeresen összeállított gyűjtemény a Felvidék rovásírásos emlékeiről és rovásírással foglalkozó személyiségeiről, bizonyítva a Kárpát-medence művelődéstörténeti egységét."
Kovács Jolán - papírkönyv olvasó

"A rovásemlékek bizonysága szerint az ősi magyar rovásírás az egész Kárpát-medencében használatos volt. Felvidékről is van annyi rovásemlékünk, hogy ezt kimondhassuk. Ez tanulmányom egyik célja, ennek alátámasztása.
Ezen kívül még két okból gyűjtöttem csokorba a felvidéki rovásemlékeket: Egyrészt apai részről családom felvidéki, nagyapám és dédnagyapám itt éltek, itt voltak kántortanítók és a rovásírást is tanították, tehát nekik tartozom ezzel.
Másrészt a magyar művelődéstörténetnek is tartozom azzal, hogy ennek a jelentős területnek írásemlékeit csokorba gyűjtsem s átnyújtsam nemzetemnek."
Friedrich Klára

 

Friedrich Klára:
Fejlesztő feladatok rovásírással 5-9 éves gyermekeknek

Szakács Gábor - 2012

Ára: 1200 Ft

Az ősi magyar rovásírás értékes művelődéstörténeti kincsünk, mely anyanyelvünkkel együtt fejlődött, így ennek hangjai maradéktalanul lejegyezhetők vele. De nem csak gondolatok közlésére alkalmas, hanem kitűnő fejlesztő eszköz is a gyermekek számára.
Az általános iskola alsó tagozatán szerzett tapasztalataim arról győztek meg, hogy csak a harmadik osztály befejezése után kezdjük el a rovásírás oktatását. A gyermekeknek szükségük van erre a három évre a latin betűs olvasás-írás-helyesírás alapos elsajátításához.
Azonban gyakran keresnek meg olyan igénnyel szülők, népművelők, hagyományőrző csoportok, hogy az első három évfolyamban, sőt már óvodás korban, a nagycsoportban is el kéne kezdeni a rovásírás oktatását.
Nemzeti írásunk valóban nagyon egyszerűen és gyorsan elsajátítható, ám a jelek hangértékkel együtt történő, tehát betűként való ilyen korai oktatása mégsem szolgálja a gyermekek érdekeit, de a rovásírás ügyét sem. Ugyanis a latin betűs olvasás-írás-helyesírás 4 fajta betűt (kis és nagy nyomtatott, kis és nagy írott) használ, ezek megtanulása egyéb tantárgyakkal együtt nem könnyű feladat. Ha ezen a téren bármilyen gond jelentkezik, esetleg a rovásírást okolja a szaktanár és a szülő.
Mivel nem szeretném, ha ez bekövetkezne, ezért készítettem több évtizedes oktatási tapasztalataimat felhasználva ezt a rovásírásra épülő fejlesztő feladat gyűjteményt az 5-9 éves korú gyermekek számára. Úgy igyekeztem összeállítani, hogy egyszerre szolgálja az ismerkedést ősi írásunk jelformáival, továbbá az ebben az életkorban igen fontos figyelem, emlékezet, feladatmegértés, feladattudat, feladattartás fejlesztését, szem és kéz összehangolt működését, azonosságok, különbségek felismerését.
Friedrich Klára

 

Friedrich Klára:
Grál kehely - király kehely

Szakács Gábor - 2012

Ára: Ft

Ki gondolná, hogy a népszerű mese, a "Terülj, terülj asztalkám" a magyar Grál hagyományokhoz kapcsolható és a Grál lovagok között megtalálhatjuk Sir Barant-t, aki talán a népszerű magyar küzdősport névadója? Bors király neve is ismerős, Arthur király lovagjai közül azon kevesek közé tartozott, aki láthatta és őrizhette a Grált. Anonymusnál pedig Bors vezér Árpád fejedelem egyik kitüntetett főembere. A szkíták egyik eredetmondájában az áll, hogy Herkules három fia közül a legkisebbnek, Scythes-nek adta egyik íját és övét, melyen arany csésze függött. Lehet, hogy ez volt az első és eredeti Grál kehely? A könyvből a Grállal kapcsolatos alapvető tudnivalók után megismerhetjük több, magyar vonatkozást felvető szerző érveit, olvashatjuk pontokba szedve a magyar párhuzamokat, megoldást a Grál szó eredetére vonatkozóan és azt a feltételezést, hogy a sztyeppei csészetartó szobrok jelképes Grál kelyheket tartanak a kezükben. Mindez gazdag képanyag kíséretében és nem csak latin betűkkel, hanem rovásírással is olvasható. A könyv a Szkítia, és a Pult bolthálózatban, valamint a Magyar Menedék, Aranyvár, Gyepű könyvesboltokban kapható, 2000 forintért.

 

Friedrich Klára:
Írástörténeti áttekintő
magyar szempontból

Szakács Gábor - 2010

Ára: 2000 Ft

Az eddigi írástörténetek, például Kéki Béláé, vagy Petőcz Károlyé, sok ismeretet adtak, azonban a magyarok ősi írását nem tárgyalták megfelelő terjedelemben és mélységben. Megjelenésük óta a rovásírás kutatása nagyot lépett előre, több emlék került elő, amelyek befolyásolják megítélését. A külföldi írástörténeti művek többsége pedig nem is említi krónikásaink, régi történetíróink által szkítának, hunnak nevezett ősi írásunkat. Friedrich Klára a könyv előszavában rámutat arra a trianoni békediktátumból eredő szomorú helyzetre, hogy a történelmi Magyarország határain kívül került művelődési értékeinket, például írásemlékeinket, napjainkban románnak, bulgárnak, szlováknak minősítik a mérvadó külföldi tudósok. A 80 ábrát, táblázatokat, több színes és fekete-fehér képet is tartalmazó írástörténetben a főbb írásfajták ismertetése mellett elsőként kerül az őt megillető helyre a magyar rovásírás.

 

Friedrich Klára:
Roga hun király

Szakács Gábor - 2009

Ára: 2000 Ft

A könyv a "Kevéssé ismert részletek az európai hunok történelméből" alcímet viseli, amely kifejezi a szerző törekvését arra, hogy mindig múltunk valamely elhallgatott részletére, vagy méltatlanul mellőzött személyiségére hívja fel az olvasó figyelmét. Néhány évtizede ősi írásunkat, a rovásírást, majd később többek között Torma Zsófia régésznőt, Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvészt, Forrai Sándor írástörténészet népszerűsítette műveiben. Hun elődeink közül hasonló elhallgatás, mellőzés, sőt életművének leértékelése jutott Roga hun királynak, annak ellenére, hogy unokaöccsére, Attilára egy gazdaságilag és katonailag erős, nemzetközi tekintéllyel rendelkező birodalmat hagyott. Friedrich Klára több kisebb írásban, és Szakács Gábor Attila ifjúsága című történelmi zeneművében, valamint egy hunokról szóló mesekönyvben már megemlékezett róla. A jelen könyvben gazdag és több ritka szakirodalmi forrásra támaszkodva helyezi el az európai történelemben a Roga, Rua, Ruga névváltozatokon említett királyt, aki a Krisztus utáni 400. esztendő táján tért vissza a hunok egy részével a Kárpát-medencébe. A hunok írástudásának bizonyítékait is megtaláljuk a tanulmányban. A szerző a képanyag összeállításánál figyelemmel volt a korhűségre.

 

Friedrich Klára:
Hajnalkövek

Szakács Gábor - 2008
B/5 méret 120 oldal
Ára: 1000 Ft

"A kő megmarad
Miközben az ember felelőtlensége miatt minden élő szervezet rohamosan pusztul a Földön, a kövek egyelőre még tartják magukat. Ezért is kell megbecsülni őket, mert egy-egy szépen megmunkált darabjuk, szinte családtagként lehet dísze környezetünknek. A hajnalkövekről, az egymillió évesnél régebbi pattintott eszközökről ráadásul egyelőre nem tudjuk, hogy az ember, vagy a természet alakította-e őket?

Hozzájuk való vonzódása miatt nevezte el róluk 60. születésnapjára megjelentetett első verseskötetét Friedrich Klára. A tolla alól eddig kikerült három történelmi zenemű - Attila ifjúsága, Pogány imák, Rákóczi él - eredeti szövegei mellett mindazon írásait összegyűjtötte, ami személyiségéhez köthető a tíz évesen papírra vetett anyák napi gondolataitól, a környezetrombolásig, az elbukott kettős állampolgársági népszavazás szégyenéig. A kiadványt számos pattintott, olykor rovásjelekkel ellátott kő és dolmen képe díszíti." Kő-műves

 

Friedrich Klára:
Új Rovásírás Tankönyv
és Szakköri Ötlettár

Szakács Gábor - 2006

Ára: 1600 Ft

Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást! - így fogalmazta meg ősi írásműveltségünkkel kapcsolatos hitvallását Friedrich Klára.
Tanárként, több évtizedes szakmai gyakorlattal elsőként állított össze - a korszerű fejlesztő pedagógia eszköztárát felhasználva - rovásírást oktató kiadványokat.
Rovásírás gyakorlatok nem csak gyerekeknek I.-II (2000), Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003), most pedig annak bővített változata Új Rovásírás Tankönyv és Szakköri Ötlettár címmel.

Ez a tankönyv korhatártól függetlenül használható, még a felnőttek számára is kedvelt elfoglaltságot jelent a visszajelzések szerint. Ennek magyarázata, hogy a feladatok játékosságuk (pl. közismert szólások) és a helyes magyar beszéd (idegen szavak helyettesítése magyarokkal) erősítése mellett a nemzettudat és nemzetismeret tárgyköréből is merítenek, pl. az elszakított nemzetrészek városainak rovásírásos gyakorlása. A rovás ábécé betűinek megfelelő csoportosításával megkönnyíti azok elsajátítását, így nem csoda, hogy általános iskolás gyermekek is alig néhány szakköri óra után kívülről fújják. Újdonság az előző füzethez képest többek között Barta József (a tetszetős kivitel az ő munkáját dicséri) számrovás fejezete, Bothné Kósa Erika tanár (Bp. XVII. ker. Zrínyi Miklós Ált. Isk.) rovásírásos óravázlata, sok kép, köztük királyi pecsétek nyomata, Szakács Gábor összeállítása a Kárpát-medencei Rovásírásversenyek történetéről.A Szakköri ötlettár fejezet a rovásírással foglalkozó tanárok és oktatók segédanyaga és a Forrai Sándor Rovásíró Kör által szervezett Kárpát-medencei Rovásírásversenyek felkészítő irodalma.

 

Friedrich Klára:
Attila ifjúsága
- Rovásírásos olvasókönyv


Szakács Gábor - 2004
A/4 mérett 28 oldal

Ára: 1200 Ft

A hun birodalom, Attila nagybátyja, Roga hun király uralkodása alatt volt a legnagyobb, mind területében, mind politikai tényezőként. Attila édesapja, Bendegúz korán meghalt és ő nagybátyjánál, Rogánál nevelkedett, szerezte meg a világbirodalom vezetéséhez szükséges jellemvonásokat és ismereteket. A mű eseményei, helyszínei hiteles forrásokból erednek. Rovásírással és latin betűvel is olvasható. A könyvek teljes szövege a www.mek.oszk.hu honlapon olvasható.
 

Friedrich Klára:
Roga királyfi
- Mesekönyv rovásírással


Szakács Gábor - 2004
A/4 méret 42 oldal

Ára: 1200 Ft

Az első rovásírással, sőt kézzel írt könyv több évszázad után, mely felnőtteknek is jó olvasógyakorlat.
...valamikor régen Tündérek laktak a Kárpát-medencében. Itt volt Tündérország. Nem volt ennél szebb hely a Földön. A Tündérek a magyarok ősapái, ősanyái voltak. Ők tanították meg a Föld lakóit növényeket termeszteni, állatokat tenyészteni, szerszámokat készíteni, ruhát varrni, házat építeni, olvasni, írni, zenélni… Vigyáztak a fákra, madarakra, a folyókra. De nem mindenki volt hálás ezért.

 

Friedrich Klára:
Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár

Szakács Gábor - 2003
A/4 méret 68 oldal

Már nem kapható

A füzetet a felnőttek és gyermekek részéről a rovásírás elsajátítása, gyakorlása iránt jelentkező igény hozta életre. A 3. osztályos kortól ajánlott kiadvány rovásírásos gyakorlatok formájában ismertet meg régies magyar szavainkkal és jelentésükkel, Árpád-házi királyainkkal, buzdít idegen szavak magyar megfelelőjének használatára, nevesíti a Trianonban elcsatolt területeket, településeket. Gyakorlatokat tartalmaz a rovásírás hangos olvasására, elmagyarázza a két K - nem szükségszerű - használatát, foglalkozik a rövidítésekkel és összerovásokkal.

A Szakköri ötlettár fejezet a rovásírással foglalkozó tanárok és oktatók segédanyaga. Az évek óta töretlen népszerűségnek örvendő kiadvány a Forrai Sándor Rovásíró Kör által szervezett Kárpát-medencei Rovásírásversenyek felkészítő forrásanyaga. Tartalom

 

Friedrich Klára:
Ház a hídon

Megjelent 2000-ben

Már nem kapható

A Kárpát-medencei műveltség eredetével, a táltos-sámán kérdés tisztázásával, a Grál királyokkal, a Kárpát-medence őslakóinak, a magyaroknak a kiirtására irányuló szándékkal foglalkoznak az 1999-ben készült füzet főbb fejezetei.

Üzleti forgalomban már nem kapható, teljes terjedelmében beszerkesztve a Kőbe vésték, fába rótták... kötetbe.

 

Friedrich Klára:
Rovásírás gyakorlatok
- nem csak gyerekeknek

Már nem kapható

Anyagát bővített terjedelemben a Rovásírás gyakorlatok és szakköri ötlettár tartalmazza.
 

Friedrich Klára:
Roga koronája

Már nem kapható

Az 1997-ben megjelent füzet célja volt annak az azóta egyre jobban terjedő történelmi felfogásnak az ismertetése, hogy a Kárpát-medence nem csak 896, hanem évtízezredek óta a magyaroknak és elődeiknek (suméreknek, szkítáknak, hunoknak, avaroknak) az őshazája. Erre eddig legnagyobb bizonyítékunk a rovásírás.

Üzleti forgalomban már nem kapható, teljes terjedelmében beszerkesztve a Kőbe vésték, fába rótták... kötetbe.

Az 1997-ben megjelent Roga koronája és a 2000-ben megjelent Ház a hídon című tanulmány alapjául szolgált a kárpát-medencei ősiségünket és a Szent Grálhoz fűződő magyar vonatkozásokat felvető, utóbbi években megjelent műveknek. Mindkét áttekintés olvasható a 2005-ben megjelent Kőbe vésték, fába rótták című kötetben

 

Friedrich Klára:
Tanuljuk és tanítsuk a rovásírást

Már nem kapható

Alapfokú, a gyermekek számára is érthető ismereteket és kézzel írt olvasási feladatokat, rejtvényeket tartalmazó hiánypótló füzet volt, mely 1998-ban íródott.
 

Friedrich Klára:
Múltunk szétszóródott gyöngyszemei

Már nem kapható

A szülői házból hozott történelmi ismeretek és dr. Zakar Andrással, Mindszenty József hercegprímás úr titkárával folytatott beszélgetések hatására íródott 1994-ben a sumer-magyar rokonságot, szkíta-hun-avar-magyar folytonosságot alapfokon ismertető füzet.
Oldal tetejére

Szakács Gábor könyvei

Szakács Gábor - Oláh Árpád:
Tiltott akkordok, támogatott emlékek

B/5 méret

A 132 oldalas kötet megvásárolható, megrendelhető
a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ-ban,
3500 forintos áron.

1165 Budapest, Veres Péter út 155-157.
Telefon:+36 1 604 8342 Mobil:+36 20 417 1956
E-mail: rendezveny@helytortenet16.hu

A rockzene őskora és hőskora a XVI. kerületben

Szakács Gábor - Oláh Árpád: Tiltott akkordok, támogatott emlékek.
Felelős kiadó: Müller Ildikó, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatója, 2023

Ha valaki napjaink híres személyeinek több évtizedes múltját eleveníti fel, természetes, hogy az érintett már nem pontosan úgy emlékszik a történtekre. Hát még, ha 26 év távlatából teszi ezt! Szakács Gábornak - mert róla van szó - meghatározó szerencséje, hogy annak idején a kazettás magnóra vett beszélgetéseket írógéppel lejegyezte, kinyomtatta, azokat beszélgetőtársaival egyeztette, a pontosított szövegeket pedig eltette.

Ilyen dokumentumok birtokában kezdett hozzá a munkához, amellyel Kovács Attila, Budapest XVI. kerületének polgármestere (MDF) 1998. július 1-én bízta meg, és szerződést is kötöttek. A téma a kerületből indult, országosan, egyes esetekben határon túl is híressé vált pop/rock zenészek történetének összeállítása volt.

A politika azonban közbeszólt. Az 1998-as, szeptemberi választásokon győztes MSZP-SZDSZ helyi új polgármestere és képviselői már nem foglalkoztak a kéziratok további sorsával, úgy tűnt, hogy örökre feledésbe merülnek.

A fordulat 2023 őszén történt, amikor Szakács Gáborban egy rockzenével kapcsolatos esemény hatására megszületik az elhatározás a negyed százados események felelevenítésére, kiegészítésére. Beszélt erről a kerület jelenlegi polgármesterével, Kovács Péterrel, aki támogatta az elképzelést.
A kiegészítéshez Gábor megkereste az elérhető zenészeket és a szintén a XVI. kerületben élő Oláh Árpádot (Magyar Rock hírességek Csarnoka - Rockmúzeum alapító). Ebből a három forrásból született meg a kiadvány.

A kerületből Brunner Győző, Fazekas György "Amigo", a Fekete testvérek (Fekete Gábor többek között a Skorpió, Fekete Gyula a Hungária, Fekete István több hírességgel zenélt, akárcsak többi testvérük), Kiss Tibor "Pampula", Kocsi Miklós, Pálfi "Micsi" és a Taygetos együttes (ennek vezetője Goldstein Róbert volt), Pásztor László a Neoton együttes vezetője, Pótz-Nagy Ágoston, Schuster Lóránt, Szakács Gábor, Szakács László, Székely Péter, Szűcs Judith és Szűcs Antal Gábor, Tarnai Kiss László, valamint a nem kerületi származású, de itt rendszeresen muzsikáló Tátrai Tibor "Tibusz", valamint az éneklő és zongorázó Zámbó Jimmy.

Mellettük olyan zenészek és zene-közeli emberek is a kötetbe kerültek, akik csak átmenetileg működtek a kerületben. A kiadványt számtalan dokumentum teszi hitelessé, az archív fényképek tömege pedig változatossá. A Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ igazgatójának, Molnár Ildikónak és munkatársainak köszönhetően egy szépen szerkesztett kiadványt vehet kezébe az érdeklődő.

Bemutatására 2023. december 14-én került sor, stílszerűen Legenda Kézműves Sörfőzdében, ahol a két szerzővel folytatott múltidézést Mészáros Tibor, a XVI. Kerületi Újság főszerkesztője, a hallgatósággal együtt tréfával enyhítve az akkoriban bizony kemény politikai eseményeket. A beszélgetés végén Szakács Gábor énekelt és gitározott egy jól ismert és címében is ide illő Animals világsikert, majd a feleségével, Friedrich Klárával közösen írt Turáni tölgy című szerzeményüket.

Végül néhány sor Kovács Péter polgármesternek a könyv hátoldalán olvasható soraiból: "Az én korosztályom azidőtájt született, amikor a kötetben szereplő fiatalemberek bolygatni kezdték a "legvidámabb barakk" könnyűzenéjét. Nem volt könnyű dolguk, előítélet, ideológia kísérte az ezen az úton elindulókat. Fiatalos frissességük mégis a szabadság ízét hozta a zenei életbe. Ez az időszak volt a beat, a rock aranykora..."

 

Szakács Gábor:
70 év, 70 írás

B/5 méret 320 oldal

Az újságírás még a bűnügyi regényeknél is izgalmasabb műfaj. Mert a valóságról, az emberek, országok, a Föld mindennapi valóságáról szól, a maga szépségében és borzalmában. A nyelv legnagyobb mesterei, művészei és bűvészei gyakran az újságírók közül kerülnek ki. Sok nagy regény alkotójának stílusa csiszolódott gyémánttá újságíró korában.
Szakács Gábor közel 45 éve műveli az újságírás műfaját, kezdetben a kommunisták által tiltott Szabad Európa Rádió Teenager Party-jában hallott rock zenei tételek, majd a történelem és a nagyobb haza (Kárpát-medence), valamint a kisebb haza (Bp. XVI. kerület) politikai, művelődéstörténeti eseményeinek hatására. Művelődéstörténetünk legfontosabb eleme a magyar rovásírás, amelynek szenvedélyes tisztelőjévé, kutatójává, terjesztőjévé vált. Kiemelendők beszélgetései is azokkal, akik tettek valamit azért, hogy az Élet szép, különleges és gazdag legyen, nem bankszámlában, hanem örök értékekben…
Sajnos az újságírás tünékeny műfaj, bármilyen igazgyöngyöt is olvasunk, egy ideig rakosgatjuk ide-oda a kivágott lapot, majd elenyészik. Ezért jó, ha könyvben összegyűjtve a cikkek tovább szolgálhatják az ismeretterjesztés ügyét.
Kovács M.
 

Szakács Gábor:
Ha lecsap a stroke...

B/5 méret 72 oldal

Kapható a Magyar Menedék, Szkítia, Aranyvár, Anima-Pult kft., Kerecsen Íjászbolt... könyvesboltokban.

Ára: 1500 Ft

Tisztelt Olvasó! Ebben a könyvben a lehető legszemélyesebb módon igyekeztem bemutatni mindazon jelenségeket, amelyekkel egy stroke beteg szembesülhet. Saját tapasztalataimmal szemléltettem, hogy mely cselekvésekkel, milyen mértékű javulást sikerült elérnem a további életemet károsan befolyásoló hatások csökkentése érdekében.
Nem állíthatom, hogy minden egyes esetre ezek a módszerek alkalmazhatók és mindenkinél hasonlóan jó tapasztalatokhoz vezetnek. Azt viszont igen, hogy saját példám bizonyítja az említett gyógyítás sikerességét. Semmit nem írtam le, amit csupán másoktól hallottam, magam ne éltem volna át. Ezért, ha csak egyetlen sorstársam is sikeresen tudja használni a könyvben leírtak bármely részletét, már megérte közzétenni. A stroke, magyar nevén szélütés, évezredek óta ismert, de népbetegséggé válásáról csak nemrég kezdtek el beszélni...
 

Szakács Gábor:
Nagy Rock 'n' Roll könyv

Holoprint Kft. - 2004
B/5 méret 424 oldal

Ára: 3500 Ft

A pop/rock 50. évfordulója óhatatlan számvetést hordozott magában. Ennyi idő alatt már eldönthető, hogy a műfaj előnyös, vagy előnytelen hozadéka került-e túlsúlyba. A mérleg kinek kinek saját vérmérséklete szerint készíthető, a tények azonban makacs dolgok, amelyekkel azoknak is tisztában kell lenni, akik csupán az egyik oldalról hajlandók tudomást venni.

A kötet igyekszik az értékekre is felhívni a figyelmet, miközben nem kerülheti el a sex, drog és rock 'n' roll hamis jelmondatának köszönhető árnyoldal bemutatását sem. Érdemes -e nosztalgiával visszagondolni az elmúlt évtizedekre, valóban egyszeri és megismételhetetlen életérzést jelentett a műfaj a 60-as években, mi volt a rockfesztiválok fő jellemvonása és üzenete, milyen szerepe volt a politikának a műfaj kialakulásában, vajon elkerülhetű lett volna az a válság, amelybe felelőtlen menedzserek, élvhajhász zenészek és a befolyásolás eszközeként a tömegtájékoztatás jutatta? Eljött a szembesülés pillanata.

 

Szakács Gábor:
FOTEX - élet és birodalom

Válasz Könyvkiadó - 2002
Zsebkönyv 176 oldal

Ára: 1200 Ft (
kapható a boltokban)

A Fotex hálózat tulajdonosa Várszegi Gábor, a Gemini együttes egykori basszusgitárosa a magyarországi üzleti élet csaknem valamennyi szegletében megvetette a lábát, legyen az sport, zene, kereskedelem. Honnan és főleg hogyan vezetett az út ebbe a szinte elképzelhetetlen magasságba, ahol a főszereplő Grenada szigetköztársaság tiszteletbeli konzuljaként is megjelenik?

A számtalan megszólaló segítségével összerakott kockákból kalandos életút áll össze. Sajnálatos, hogy a megkeresés ellenére éppen az érintett nem kívánta érveit és tapasztalatait megosztani a közvéleménnyel.

 

Szakács Gábor:
Maradsz, aki voltál (?)
- a P.Mobil története

Szakács Gábor - 2001
B/5 méret 244 oldal

Ára: 2500 Ft

A szerző a '60-as évek derekán társalapítója volt a Hause Byrds, majd átkeresztelése után a Gesarol nevű csoportnak. Az 1973-tól P.Mobil felirattal zászlót bontó együttes történetében mindvégig tetten érhető a Kádár-Aczél korszak kultúrát meghatározó politikai hatalomgyakorlása, amely az említettek halálával és az 1989-es fordulattal sem hozott érdemi változást az együttes támogatottsága tekintetében. A kötet arra is rávilágít, hogy a zenésztársadalom túlnyomó többsége hangzatos szólamai ellenére csupán önző érdekeit tartja szem előtt.
 

Szakács Gábor:
Black Sabbath, Ozzy Osbourne és a Fekete Mágia

Szakács Gábor - 2000
B/5 méret 222 oldal

Ára: 1500 Ft

Valóban a Fekete Mágia hívei voltak-e a zenekar tagjai, vagy csak a felhajtás érdekében keltették rosszhíruket saját menedzsereik? Feledteti-e a siker a csapaton belüli kibékíthetetlen ellentétet? És végül hiteles-e a négy zenész időről időre tapasztalható látványos összeborulása, miután kígyót-békát kiabáltak egymásra.

Elhivatott barátaik mindmáig újabb koncertkörútban és közös hanglemezben reménykednek, ám hogy ennek mennyi az esélye, többek között erre próbál feleletet adni a kötet és persze arra, hogy a siker biztosította életörömök mértéktelen és felelőtlen habzsolása megúszható-e egészségkárosodás nélkül. Tartalom

 

Szakács Gábor:
Heep! Heep! Hurrá!
- a Uriah Heep története

Szakács Gábor - 1998
B/5 méret 100 oldal

Ára: 890 Ft

"Ha egy olyan nagy formátumú társulat életművéhez nyúlunk, amelynek eddigi pályafutása csaknem három évtizedet ölel át, automatikusan felvetôdik a kérdés, hogy az ismertetés köthetô-e valamilyen évfordulóhoz, eseményhez. Nos, ha két vezéregyéniségüket vesszük alapul, akkor számukra az ötvenes szám a mérvadó. Amig azonban Mick Box gitáros idén júniusban valóban betöltötte az ötödik X-et, David Byron énekes ezt már nem érhette meg.

Ha viszont a zenekar történetében kutakodunk, akkor nincs kerek dátum, csak óhatatlan aggódás, hogy meddig bírja még szusszal a rocktörténelem egyik meghatározó csapata. Mindenképp addig kell szólni róluk, amig méltatásuk nem múltidejű. Talán nincs a világnak olyan zuga, ahol meg nem fordultak, nem szégyellve azt sem, ha kevesen fogadták ôket. Amerika teltházas stadionjaitól egy pár évvel ezelôtt mindössze 79 fizetô elôtt adott német klubbuliig terjed a lista. Nyomon követhetô a show-business fény- és árnyoldala, siker és bukás, hírnév és mellôzöttség, valamint a csapattagok közötti ellentétek. Írtak örökzöldeket, mint a "Gypsy", "July Morning", vagy az "Easy Living", "Look At Yourself", de alkottak felejthetőt is. A soraikban megfordult több tucat zenész, a náluk szerzett szellemiséget vitte, adta tovább. A 30 részes sorozat a hivatalos diszkográfia mellett ritkaságokkal és "családfával" teszi teljessé a Uriah Heep-ről alkotott képet."
Tartalom

 

Szakács Gábor:
Így volt..., Ez van... Hogy lesz?

Nemzeti Korona - 1996
B/5 méret 120 oldal

Ára: 300 Ft

Az újságíró, szerző 1995-ben 49 rock-zenésszel folytatott és a Magyar Demokrata című hetilapban megjelent beszélgetései a műfaj múltjáról, jelenéről és feltételezhető jövőjéről. Érdekes egy évtized távlatából visszatekintve megvizsgálni, hogy kinek mennyire jött be az elképzelése.
 

Szakács Gábor:
Gary Moore, az ír gitáros

Metrum - 1990
A/5 méret 120 oldal

Már nem kapható

A szerző első önálló kötete egyik muzsikus példaképéről, akinek vargabetűkkel teli életútja tanulságul szolgálhat minden zenei pályára készülő fiatalnak. A könyvből az is kitűnik, hogy volt idő, amikor az érték tartalmatlan külsőségek hangsúlyozása nélkül is siker várományos lehetett. Gary Moore mélyen emberi volta, ír nemzeti elkötelezettsége egész életművében megjelenik.
Oldal tetejére

Friedrich Klára-Szakács Gábor könyvek

Friedrich Klára - Szakács Gábor:
Az ősi székely-magyar rovásírás

Borbola János:
A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata

Magyarságtudományi Füzetek sor. 7.

A Magyarságtudományi Füzetek sorozat 7. részeként jelent meg a Magyar Írás című kötet, amely Borbola János, Friedrich Klára és Szakács Gábor írásait tartalmazza.
Borbola János munkájában a Nílus parti hieroglifák magyar nyelvű olvasatáról esik szó.
Szakács Gábor többek között olyan lényeges kérdéseket feszeget, mint hogy egyes szerzők elhatárolódása a Tatárlakai leletegyüttes magyar vonatkozásaitól odavezetett, hogy jelenleg a románok igyekeznek ezt a becses emlékünket kisajátítani.
Friedrich Klára ősi írásunk alapfogalmainak ismertetése mellett a székelyföldi rovásemlékek bemutatásával igyekszik kedvet csinálni ahhoz, hogy minél több honfitársunk ismerje meg, tekintse meg személyesen ezeket és gyűjtsön még hozzájuk, mert ezzel művelődéstörténeti értékeink megmaradását segítjük elő.

 

Friedrich Klára - Szakács Gábor:
Ősök és írások

Szakács Gábor - 2008

Ára: 3000 Ft

Az utóbbi években, hónapokban megnőtt a nemzeti tudatot felrázó és büszkeséget erősítő irodalom mennyisége az azokat terjeszteni hajlandó boltok polcain. A mennyiség azonban - sajnos - nem azonos a minőséggel, a jó szándék ellenére is gyakori a tudományos hitelességet nélkülöző állítás. A magyarság esküdt ellenségei csak ezekre várnak, hogy véres kardként lobogtassák ország-világ előtt tudatlanságunkat.

Friedrich Klára és Szakács Gábor eddigi kötetitől már megszokhattuk, hogy csak annyit írnak le, amennyit bizonyítani tudnak és nincs ez másként most sem. A majd háromszáz oldalas, képekkel gazdagon díszített kiadvány Klára kutatásai mellett tág teret szentel a rovásírás, magyar őstörténet és nyelvőrzés példaértékű személyiségeinek, köztük Torma Zsófiának és az elhunyt Molnos Angélának (Göncziné Orbán Ildikó megemlékezése), továbbá a gyerekeknek, akik nélkül nem lesz magyar feltámadás. Nem hiányoznak a visokoi piramisokkal kapcsolatos legújabb fejlemények sem, akárcsak a Forrai Sándor Rovásíró Kör rovásírásversenyeinek története és az egyetemista Kormos Krisztián tanulmánya a kiskunhalasi rováspálcákról. Ő, valamint a két rovásírásból diplomát szerzett fiatal lány a magyar jövő letéteményesei. A szerzőpáros továbbra is a hozzájuk hasonló képességű ifjak kinevelését tartja legfontosabb feladatának.

 

Friedrich Klára - Szakács Gábor:
Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig

Szakács Gábor - 2007

Ára: 3000 Ft

Megszokhattuk, hogy a Friedrich Klára-Szakács Gábor házaspár nem hirtelen felindulásból írja könyveit. Általában két év alatt gyűjtik össze rovásírás kutatásaik eredményeit, és más nemzeti lapok mellett főként a Magyar Demokratában teljes terjedelmükben nem minden esetben megjelent cikkeik legjavát, hogy szakmailag alátámasztva bocsássák az igazi "értékelő bizottság", az olvasó rendelkezésére.

A közel háromszáz oldalas kiadvány ezúttal is komoly beszélgetéseket és izgalmas, néhol rejtélyes tudósításokat tartalmaz rengeteg képpel, amelyek két fő témaköre a Tászok-tetői megalit műveltség és a viszokoi hegypiramis rovásjeleinek összevetése, történelmi kapcsolatuk bemutatása. A kötet kiemelten fontos fejezete Bencsik András a könyv számára írt tanulmánya Krisztus urunk, a Szent Korona és Csíksomlyó összetartozásáról.

 

Friedrich Klára - Szakács Gábor:
Kőbe vésték, fába rótták...

Második, javított kiadás - 2007

Ára: 3000 Ft

Friedrich Klára 1994 óta terjesztett füzetei közül a Roga koronája (1997) és a Ház a hídon (1999) is bekerült a kiadványba az újabb kutatások és tanulmányok mellé. Közülük talán legfontosabb a tatárlakai korongról megjelent írások mindeddig legátfogóbb összefoglalása a saját megfejtés ismertetésével. Mindez többek között kiegészül Könyves Kálmán 'varázsgyűrűjének' ismertetésével, a Túróci Faköny, a lévai vár, a házsongárdi temető rovásírásairól, a rovásírás és diszlexia sajátos kapcsolatáról szóló tanulmányokkal.

A kötet második fele Szakács Gábor a házaspár példaképeivel folytatott beszélgetéseivel, kulturális, történelmi és környezetvédelmi cikkeivel ismerteti meg az olvasót.
A könyvek teljes szövege a www.mek.oszk.hu honlapon olvasható.

Tartalom

 

Friedrich Klára - Szakács Gábor:
Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás

Harmadik, átdolgozott kiadás - 2007

Ára: 3000 Ft

A szerzők, mint a cím is mutatja, a rovásírásban látják annak legfőbb bizonyítékát, hogy a Kárpát-medence a magyarok őshazája. A könyv első részében Friedrich Klára ismerteti a rovásírás alapfogalmait és rövid történetét. A második részben Szakács Gábor írását olvashatjuk a Kárpát-medencei Rovásírásversenyek kialakulásáról és beszélgetéseit igaz őstörténetünkkel foglalkozó kutatókkal. A könyvben megtalálhatók rovásírással az Attila ifjúsága című zenemű szövegei. A könyvek teljes szövege a www.mek.oszk.hu honlapon olvasható.
Tartalom
 

Friedrich Klára-Szakács Gábor: Rovásírás játék - nem csak gyerekeknek

Friedrich Klára -
Szakács Gábor:
Rovásírás játék - nem csak gyerekeknek

Szakács Gábor - 2005

(Ára: 4600 Ft)
Már nem kapható!

A hét részből álló rovásírásos játékban óvodáskortól felnőttkorig, kezdőtől haladóig mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. A betű, kép, szótag, szó, számrovás egyeztető lapok mellett, akár egy egész szakkörnek is izgalmas elfoglaltságot nyújt az 540 rovásbetű, amelyből szavakat, mondatokat lehet kirakni. A rovásemlék összerakó lapok pedig ősműveltségünk tárgyi hagyatékának fontos emlékeivel ismertetnek meg. A készlethez tartozó füzet szinte helyettesít egy tankönyvet, továbbá a kezdők ellenőrizhetik magukat a segítségével.

Oldal tetejére

Friedrich Klára-Szakács Gábor DVD-k, CD-k

Szakács Gábor -
Friedrich Klára:
Hunyadi Mátyás igazsága CD/DVD

Szakács Gábor - 2013

Ára: 3500 Ft
Egyelőre kapható a Magyar Menedék Könyvesházban, a Szkítia Bolthálózatban, a Püski és az Aranyvár könyvesboltban.

"Kereszténység és Európa pajzsa
Magyar vér visz diadalra..."

Ez a mottója Szakács Gábor és Friedrich Klára új lemezének, mely 15 dallal köszönti Hunyadi Mátyás, nagy királyunk születésének (1443 február) 570. évfordulóját. Eddigi gyakorlatuk szerint alapos történelmi és zenei előtanulmányok után kérték fel barátaikat, a Szkíta Örökség Társulat rock-, valamint Kecskés András együttesének régizene művészeit, hogy tizennégyen, Lázár Enikő tanárnő nyolctagú gyermekkórusával együtt tisztelegjenek az ország utolsó magyar nemzetiségű királya előtt. Az ajándék füzetmellékletet a romjaikban is monumentális középkori magyar várak fényképei, történelmi magyarázattal ellátott dalszövegek teszik teljessé. Az új zenemű CD-jét az együttes klipjei és korábbi koncertjeiből (Attila ifjúsága, Rákóczi él) készült kétórás DVD összeállítás egészíti ki.

 

Szakács Gábor -
Friedrich Klára:
Tatárlakától a bosnyák piramisokig - DVD

Tartalom

Szakács Gábor - 2009

Már nem kapható

A 2006 tavaszán felröppent hírt, hogy Boszniában piramisokat rejtenek a Visoko környéki hegyek, sokak kétkedve fogadták. Magyarországról Szakács Gábor elsők között kereste fel a helyszínt, forgatócsoporttal pedig világelsőként kúszott be az akkor még alig feltárt járatokba. Az alagútban talált rovásbetűk alapján, feleségével, Friedrich Klárával azonosságot állapított meg a Tordos-Vinca írásbeliséggel, így a tatárlakai jelekkel. Azóta összesen hétszer járt Visokoban, megismerte az összes kutatást, azokról írásban és szóban tájékoztatta a magyar közvéleményt, jó barátságba került a feltárásvezető Semir Osmanagiccal, akit 2009. februárjában Budapestre is meghívott. A majd ötórás, dupla DVD Semir előadása és dobogókői látogatása mellett időrendi sorrendben tartalmazza Szakács Gábor eddigi filmjeit, visokoi utazásait, Pörzse Sándor vele folytatott beszélgetéseit, a sarajevoi tudóstanácskozásról szóló beszámolóját, Friedrich Klára rovásjel összehasonlító magyarázatát, előadásaik listáját és még számos tudnivalót. Ezekből az anyagokból eddig számos magyarországi honlap és előadó merített a forrás megnevezése nélkül, az összeállításból most egyértelművé válik, hogy helyszíni ismeretek hiányában is honnan származnak ismereteik.

 

Szakács Gábor -
Friedrich Klára:
Rákóczi él

Szakács Gábor - 2008. 03. 13.
Időtartama: 76:19 perc
CD boltokban: 2000 Ft
A kiadótól történő vétel esetén csökkentett áron,
továbbá a Turáni tölgy ingyenes klipjével.

A Friedrich Klára és Szakács Gábor választotta cím a nép körében a Nagyságos fejedelem iránt három század multával is mindmáig töretlen tiszteletet hangsúlyozza. Mivel hozzá hasonló mitikus vonzalom talán csak Csaba királyfit övezi, éppen ennek a szinte földön túli szerepnek a hiteles megrajzolása jelentett mérhetetlen kihívást az alkotók számára. Egyszerre kellett versekkel és zenével megeleveníteni a kemény katonát, hadvezért, akire népe bízta sorsát, és a gyötrődő, szerető, érzelemmel teli embert. A szerzők ezt az árnyalást megfelelő szóhasználattal és számtalan, részben korabeli hangszer gyakran váltakozó megszólaltatásával érték el.

Közöttük is kiemelt szerepet kapott a tárogató elődje, a görbe síp, amelyet Lévai Péter, a Kecskés együttes tagja szólaltat meg. A rock-régizene műfaj keretei között a gamba és a cselló a komorabb, míg a csemballó és a gitárok az életvidámabb jeleneteket hangsúlyozzák. A CD füzet ezúttal is magyarázatot ad az egyes dalok történelmi hátteréről. További részletek
A Rákóczi él lemez támogatói
Vélemények a Rákóczi él lemezről és koncertről
A lemez klipjei
Sajtó:
2008. augusztus - Arany Tarsoly - Rákóczi Pácinban

Sajtó: 2008. március
- Arany Tarsoly - Rákóczi él
Sajtó: 2008. szeptember Új Katedra (PDF) - Rákóczi él - szerte az országban

Sajtó: 2008. március Polgárinfo - Beszélgetés
Sajtó: 2008. Emlékezés II. Rákóczi Ferencre
Koncert: 2008. 07. 4. Kiskuhalas
Koncert:
2008. 03. 27. Győrújbarát
Koncert: 2008. 04. 13. Kecskés kamaraterem (Szentendre)
Koncert: 2008. 04. 20. Budapesti ősbemutató a XVI. ker. Erzsébetligeti színházban

 

 

Szakács Gábor -
Friedrich Klára:
Pogány imák

Szerzői kiadás - 2005

Ára: 2000 Ft

A Nyugat által pogánynak és lázadónak nevezett vallásos elődeink, Koppány, Vata, Ajtony, az ellenségnek beállított Tonuzóba besenyő király, a kiskirályként jellemzett Kán László és Csák Mátyus (Máté) a hazát az idegeneknek eláruló uralkodókkal szembeszálló honvédő, nemzeti elkötelezett hős volt. A példájukat követőket olyan nemzeti jelképeink segítik, mint, mint a turáni tölgy, a kerecsensólyom (turul), továbbá forrásaink, köveink, fáink, felvidéki várromjaink, szkíta vázáink, avar övcsatjaink, rovásírásunk.

A majd hatvan perces zeneanyagban a rock zenészek elektromos hangszerei mellett ezúttal is egyenrangú szerepet kap a Kecskés együttes jóvoltából a koboz, cselló, gamba, töröksíp, hárfa és több más akusztikus hangszer. További részletek
A lemez klipjei
Sajtó: Magyar Demokrata 2006/19 - Pogány imák - "A választóvonal a magyar föld..."
Sajtó: Rockinform 2006 április - Pogány imák
Sajtó: Arany Tarsoly 2006 április - Pogány imák
Sajtó: Rockinform 2006 február-március - "Új lemezünk tisztelgés..."
Sajtó: Kárpátia 2006 január - Pogány imák

 

Szakács Gábor -
Friedrich Klára:
Attila ifjúsága

Szakács Gábor - 2003 december
Időtartama:59.56 perc
CD: 2000 Ft MC: 500 Ft

Szerzői kiadás, rock zenészek és a Kecskés együttes történelmi zeneműve. A régizene-rock műfajú történelmi zenemű Attila feltételezett születésének 1600., halálának 1550. évfordulójára készült. Friedrich Klára versei történelmi források alapján vetítik elénk a hun uralkodó életének fobb eseményeit Csaba nevű fia születésének időpontjáig. A hanganyag ének nélküli részei a 2005 nyarán megjelent Ébredj, Hazám... Magyarország igaz története elnevezésű kiadvány zenei aláfestéseként az egyes történelmi korszakok hangulatát elevenítik meg.

A lemezt meghívás esetén kizárólag élőben akusztikus változatban a Kecskés együttessel, vagy a teljes tagsággal is bemutatják. További részletek
A lemez klipjei
Koncert:
2008. 03. 25. Magyarkanizsa (akusztikus koncert)


Oldal tetejére

Szakács Gábor és barátai CD-k

Szakács Gábor és Barátai:
Hitvallás

Szakács Gábor - 2002 május
Időtartama: 51.08 perc

Már nem kapható

Szerzői kiadás,. Szakács Gábor, Bóta Zsolt és Szász Ferenc gitárosok koncertje a Magyarok Házában. A felvétel Szakács Gábor akusztikus gitáros, énekes, Bóta Zsolt gitáros és Szász Ferenc gitáros 2002. március 2-án a Magyarok Házában élőben bemutatott akusztikus dalait rögzíti. Friedrich Klára versei részben megtörtént eseményeket elevenítenek meg, részben a történelmi példaképek előtt tisztelegnek.
Tartalom
 

Szakács Gábor:
Esküszünk

Szakács Gábor - 2001. május
Időtartama: 41.23 perc

Már nem kapható

Szerzői kiadás, amely Szakács Gábor, Lőrincz Zsuzsanna énekes és Szász Ferenc gitáros koncertje a Magyarok Házában. Szakács Gábor énekes, akusztikus gitáros, Szász Ferenc gitáros élő lemezfelvétele a velük vendégként fellépő Lőrincz Zsuzsannával. A koncertre a Magyar Rovók és Rovásírók Országos Szövetsége által a Magyarok Házában 2001. március 3-án szervezett Rovásíró Napon került sor.
Tartalom


 

Gesarol (Revival Band):
Aki ma barát volt...

Rockworld Bt. - 2000 május
Időtartama: 31.43 perc
Már nem kapható

Szakács Gábor zenekarának 4 stúdió felvételét és a zenekarvezető paksi egyéni fellépésének 5 dalát tartalmazó kiadvány. Szakács Gábor 1999 nyarán megvált a Gesarol együttestől és új zenekart alapított. Az együttessel 2000 márciusában stúdióba vonult, ahol három felvételt (egyet két változatban is) készített. Ezeket egészítette ki az előző évben a paksi Gastroblues Festivalon egy szál gitárral adott a rock klasszikusait átdolgozó koncertdalaival.

A stúdiófelvételek zenészei: Szakács Gábor ének, akusztikus gitár - Bernáth Tibor dobok, Bóta Zsolt gitár, Körmendi Zoltán billentyűs, Ökrös Csaba hegedű, Szász Ferenc gitár, Szilvássy Ferenc basszus.
TartalomNyitólap
KIADVÁNYOK
F.K.-Sz.G.
Oldal tetejére