Nyitólap
KÖRÜNKRŐL

A kör története

Alakulásának időpontja: 2004. január 1.
Alapítói: Friedrich Klára és Szakács Gábor
Alakulásának előzményei: A jogelőd Magyar Rovók és Rovásírók... Megtekintés

 

A Forrai Sándor Rovásíró Kör célkitűzései

1. A magyarság hagyományainak és a Szent Koronának tisztelete.

2. Forrai Sándor elévülhetetlen érdemeinek népszerűsítése, a Kör tagjainak iránta tanúsított tisztelete a névválasztással.

3. A magyarság ősi írásának, a rovásírásnak terjesztése, tanítása, akár egy ábécé továbbadásával is.

4. Rovásírásos helységnévtáblák kihelyezése a Kárpát-medence területén. (Hagyományőrző közösségek által tervezett és készített egyedi, faragott, rovott, tehát nem előre gyártott táblák.)

5. A tagok rovásírással, a magyar őstörténettel kapcsolatos ismereteinek önképzéssel is történő bővítése, folyamatos önművelés, papírkönyvek megbecsülése.

6. A magyar beszéd tisztaságának megőrzése, idegen szavak használatának kerülése, ez nem mond ellent más nyelvek tanulásának, amit szintén fontosnak tartunk.

7. Környezetünk védelme, a természet, növények, állatok szeretetének népszerűsítése.

8. Az egészséges életvitel és ennek népszerűsítése.

9. A hagyományos párkapcsolatok és a családközpontú szemlélet fontosságának középpontba állítása.

10. Testi felkészülés, önmagunk és a rászorulók megvédése céljából a baranta és egyéb testedzési módszerekkel.

 

Papírra rótt történelem

FRIEDRICH KLÁRA PEDAGÓGUS - AKI NEMCSAK TANÁRKÉNT VÁLT ISMERTTÉ, HANEM A ROVÁSÍRÁS EGYIK LEGISMERTEBB HAZAI NÉPSZERŰSÍTŐJEKÉNT IS - BETÖLTÖTTE 70. ÉLETÉVÉT. EBBŐL AZ ALKALOMBÓL BESZÉLGETTÜNK ÉLETÚTJÁRÓL ÉS SZENVEDÉLYÉRŐL, A ROVÁSÍRÁSRÓL... Megtekintés

 

In memoriam Dr. Pákh Sándor Csaba

Negyven évnyi barátság után nagyon nehéz búcsúzni a legjobb baráttól, de a szívszorító érzelmeket nem feledve, mégiscsak emlékeznem kell Dr. Pákh Sándor Csabáról, hogy ne csak az én szívemben maradjon meg az emléke, hanem a tágabban vett családi, baráti és ismeretségi kör is emlékezhessen róla... Megtekintés

 

Dr. Urmánczy Nándor Díj

2017 áprilisában a székelyföldi Maroshévízen jártunk Szakács Gáborral. Meghívónk Czirják Károly volt, helytörténész, író, újságíró, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület alapítója. A meghívás célja egy előadás volt a Tászok-tető rovásírásos köveiről és a Maroshévíz határában fellelt szintén rovásbetűket hordozó birtokhatár jelölő kövek megtekintése. Az előadás előtt egy csodálatos ajándékot kaptunk, a DR. URMÁNCZY NÁNDOR DÍJ-at.... Megtekintés

 

"Pihenj le békén, sorsodat tedd irgalmasabb kezekbe..."

Türelemmel viselt régi és hirtelen fellépő új betegségek következtében 2014. május 21-én, életének 62. esztendejében elhunyt kedves Barátunk Noszky Tamás... Megtekintés

 

Közlemény

Tisztelettel közöljük az érdeklődőkkel, hogy megszüntetjük a Forrai Sándor Rovásíró Kör tagdíjfizetős rendszerét és ennek fizetése nélkül egyfajta tágabb közösség létrejöttét szeretnénk elindítani! Minden, a Forrai Sándor Rovásíró Kör szellemiségét és céljait elfogadó személy, bárhol él is a világban, tagja lehet ennek a közösségnek, ami nem érinti a személyek esetleg más szervezetekben történő tagságát, működését. A döntés célja, hogy széles körben, hangsúlyozottan terjedjen a Forrai Sándor nevével és tudományos munkásságával megalapozott rovásírásműveltség!

A csatlakozás írásos bejelentkezéssel történik, a közösségből azonban bárki bármikor kiléphet vagy, ha a tagságra, illetve a puszta együttműködésre érdemtelenné válik (mint egyesekről legutóbbi körlevelemben leírtam), megszűnik. A csatlakozás önkéntes, következésképp a kívülállás semmiféle következménnyel nem jár.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk a Forrai Sándor Rovásíró Körbe, amelynek tevékenységével kapcsolatos felvilágosítás Szakács Gábortól kapható.

Cím: 1163 Bp. Sasvár utca 53.
Távbeszélő: 00/36/1/403-1086, 06/30-431-1281
Villámlevél: szakacs.gab01@t-online.hu
Honlap: www.rovasirasforrai.hu

A közlemény többek között megjelent 2009-ben, a Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó füzetében is.

 

Örökség Díj

A Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség Díjról

Friedrich Klára beszélget Szabó Klárával, a díjazottak megfestőjével és Dittler Ferenccel, a díj tervezőjével
A díj létrehozásának elsődleges célja, felhívni a figyelmet azokra a nagyjainkra, akik idejüket, erejüket, pénzüket nem kímélve, gyakran az őket háttérbe szorító, akadályozó hatalommal szemben hatékonyan cselekedtek nemzetünk valódi ősműveltségének megismertetése érdekében... Megtekintés

Forrai Sándor (1913-2007)

A Forrai Sándor Rovásíró Kör Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség Díjat alapít, amelynek első kitüntetettje Forrai Sándor írástörténész.
Megtekintés

Torma Zsófia (1832-1899)

Torma Miklósné Rácz Katalin kedves levélben köszönte meg a részére eljuttatott, Torma Zsófiának posztumusz odaítélt Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Díjat. A hölgy Torma Zsófia egyik leszármazottja. Őt Bálintné Kovács Júlia kutatta fel, találta meg és a díjat is ő juttatta el számára Marosvásárhelyre. Bálintné Kovács Júliának, aki az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kiadványának az EÖGYKE Füzetek-nek Kolozsváron élő munkatársa, az Armenia Örménymagyar Baráti Társaság elnöke és néhai férjének Bálint Tibor író hagyatékának egyik gondozója, ezúton is megköszönjük segítségét. Így most már Fischer Károly Antal kivételével minden kitüntetett utódaihoz eljutott a díj.

Fischer Károly Antal (1842-1928)

Már ifjú korától a rovásírásnak és ezzel összefüggésben a magyar őstörténet kutatásának szentelte minden szabad idejét és pénzét. Mivel ezek a gondos és helyszíni kutatások arról győzték meg, hogy a szkíták-hunok-avarok utódai vagyunk, továbbá a rovásírást senki mástól nem vettük át, hanem saját művelődési vívmányunk... Megtekintés

Tar Mihály (1851-1938)

2007-ben Szakács Gáborral azért hoztuk létre a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Örökség Díjat, hogy mellőzött, elhallgatott nagyjainkra felhívjuk a figyelmet... Megtekintés

Fehérné Walter Anna (1915-1992)

Idén Fehérné Walter Anna rovásíráskutatónak, szerkesztőnek szeretnénk adományozni a Szkíta-Hun-Pártus-Avar-Magyar Nemzeti Örökség díjat... Megtekintés

 

Vitézavatás

2009. október 3-án a budapesti, Belvárosi plébániatemplomban tartott ünnepélyes vitéz avatás keretében a Történelmi Vitézi Rend Friedrich Klárát és Szakács Gábort is felvette tiszteletbeli tagjainak sorába. Az avatást vitéz Hunyadi László főkapitány végezte, az okleveleket Dr. vitéz Bucsy László törzskapitány adta át. Az oklevélen nem szereplő részletes indoklás szerint a rovásírás kutatása és terjesztése terén végzett évtizedes tevékenységükért részesültek a megtisztelő kitüntetésben. Mivel mindketten Forrai Sándor nyomdokain haladnak és ezt a tanítójukról elnevezett Rovásíró Körben teszik, az elismerés úgy Tanár urat, mint a Rovásíró Kört is megilleti.
(N. P. és N.T. )


 

Vitézi Rendért érdemérem

Köszönettel és tisztelettel vettük át 2014 június 14-én a Kárpát-medencei Vitézi Rendtől a vitézi elöljárók előterjesztése alapján a VITÉZI RENDÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést. Budapesten a Bakáts téri római katolikus templomban tartott vitézavatási ünnepélyen az érdemérmet vitéz nemes Zetényi Csukás Ferenc, a Rend főkapitánya, az oklevelet vitéz Illyés Zsolt főszéktartó törzskapitány adta át. Az ünnepi misét dr. vitéz lovag Dévényi Ferenc atya tartotta.
Friedrich Klára - Szakács Gábor

 

Gábor Áron Díj

Az Székelyföld területi autonómiájának megvalósításáért kifejtett áldozatos munka elismerésére, a Székely Nemzeti Tanács "Gábor Áron" Díjat alapít. A 2009-es év díjazottjai: Székelyföld című szépirodalmi, művelődési folyóirat, Bernard le Calloc'h francia tudós, művelődéstörténész, Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás-kutatók, Tulit Zsombor alpinista... Megtekintés

 

Pécs - Elismerő Oklevél

A Szakács Gábornak adományozott Elismerő Oklevél indoklásából: Az évtizedek óta Kárpát-medence szerte végzett úttörő és felelősségteljes munkáért, nemzeti közösségünk kivételes kultúrkincsének, a székely-magyar rovásírásnak ápolásáért és megismertetéséért.

 

Független Újságírók Szövetsége kitüntetés

A Független Újságírók Szövetsége 1997-ben alakult Nyíregyházán. Elnöke Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsanna, akinek javaslatára a Szövetség 2009-ben a Nemzeti Újságírásért kitüntetést hozott létre, melyet évente két alkalommal-március 15-én és október 23-án adnak át azoknak, akik kimagasló tevékenységükkel segítik a nemzeti újságírást vagy a Független Újságírók Szövetségét.
Idén, 2014 március 15-én Tóth Jánosné Szeibert Éva, Zétényi Csukás Ferenc, Ágoston Tibor, Dupka György, Dr. Bene Gábor mellett Szakács Gábor író, újságíró, zeneszerző vehette át a Két hollós Könyvesboltban az arany fokozatú kitüntetést. Az ősi magyar motívumot ábrázoló kitüntetés elnevezése: Boldogasszony Csillaga.
A méltatást Sárosi Zoltán újságíró, főszerkesztő készítette, azonban nem tudott jelen lenni, így Lezsákné Gyöngyösi Zsuzsa olvasta fel.


Néhány gondolat Szakács Gábor újságírótól, aki a Magyar Demokrata hetilap munkatársa 1994 ősze óta:

"A kitüntetés jelentős számomra, mert megerősít eddigi munkásságomban, melyet a Katolikus Újságírók Szövetségének tagjaként is végeztem. Köszönöm, hogy az adományozók érdemesnek találtak arra, hogy több évtizedes újságírói munkámat elsőként és eddig egyetlenként elismerjék.
A díjátvételkor mondott köszönetemben a díjátadók mellett elsők között említettem feleségemet, Friedrich Klárát, aki kezdettől fogva segítette cikkeim, írásaim, angol és német nyelvű beszélgetéseim hibátlanságát."

N. T.

 

Kerecsenfészek Díj

A Kerecsenfészek Díjat azok az előadók kaphatják, akik előadásaikkal, könyveikkel, tudásukkal, munkásságukkal óvják az ősi múltat, törhetetlen hittel bíznak a magyar jövendőben és legalább négyszer tartottak előadást a Kerecsenfészek Múltvigyázó és Lélekóvó Magyar Műhelyben... Megtekintés

 

Budapest Főváros XVI. Kerületéért

Friedrich Klára és Szakács Gábor Budapest XVI. kerületében élnek születésük óta. "Egy templomba jártunk, később egy iskolába..." írja egyik versében Klára.

2013 március 15-én érte őket a megtisztelő "Budapest Főváros XVI. Kerületéért" kitüntetés az Önkormányzat részéről. Ezt részint környezetvédő munkájukkal, például a repülőgépzaj és a repülőgépek által okozott egyéb környezeti károkozás elleni küzdelmükkel, valamint hagyományőrző munkájukkal, a magyar művelődéstörténet egyik nagy kincsének a rovásírásnak oktatásával, kutatásával, terjesztésével és a Kárpát-medencei rovásírás versenyek szervezésével érdemelték ki. A versenyek Nagy-Magyarország tanuló ifjúságának hagyományőrzőit, rovásíróit gyűjtötték össze kerületünkbe.

Ugyanekkor kapott kitüntetést Dr. Horváth Attila történész, Mészáros Tibor - fotóművész, Balázs Gyula - Árpádföldi Kulturális Egyesület vezetője, Paor Lilla előadóművész, műsorvezető és Budapest Főváros XVI. kerület Ifjú Tehetségei: Balla Zsuzsanna Eszter író, Kuti Róbert hegedűművész, Dálya Gergely csillagász, valamint fiatal sport kiválóságok.

(N.P és N.T.)

 

Forrai Sándor Rovásírás Kiállítása Sopronban

Dorosmai Erzsébet, a Berzsenyi Líceum vizuális kultúra tanárának kezdeményezésére 2011. április 14-én ünnepélyes keretek között a soproni Berzsenyi Líceum Dísztermében (Sopron, Széchenyi tér 11.) megnyitották Forrai Sándor Rovásírás Vándorkiállítását... Megtekintés

 

Vándorkiállítás

2007. szeptember 11-én a Magyarok Házában nyitották meg Forrai Sándor tanár úrnak Hódos László és felesége által felújított vándorkiállítását. Ugyancsak egy hónapig látható volt Dittler Ferenc összerovás kiállítása is... Megtekintés

 

Nyitólap
KÖRÜNKRŐL
Oldal tetejére